Elektrik tüketiminden kaynaklanan enerji borçları taksitlendiriliyor

10
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Erdoğan 25
Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında Torba Yasa olarak
bilinen 6111 sayılı kanunun abonelerin elektrik tüketiminden kaynaklanan
enerji borçlarını da kapsadığını belirterek şunları kaydetti:

HABER MERKEZİ

“Bilindiği üzere, Torba Yasa olarak bilinen 6111 sayılı kanun 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun, TREDAŞ Genel Müdürlüğümüz abonelerinin elektrik tüketiminden kaynaklanan enerji borçlarını da kapsamaktadır.
Bu nedenle, Abonelerimizin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle vadesi geçmiş ve ödenmemiş icralık ve kaçak elektrik kullanımı dâhil olmak üzere tüm enerji borçları bu kapsamdadır. Abonelerimizin kanun kapsamındaki enerji borçları belirlenirken, vadesi 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla geldiği halde ödenmeyen anaparalarına ilgili Kanunun yayımlandığı tarih olan 25 Şubat 2011 tarihine kadar tahakkuk etmiş gecikme faizleri silinerek yerine bu tarihe kadar gerçekleşmiş olan aylık TEFE/ÜFE değişim oranları nispetinde faiz uygulanacaktır.
Enerji borcu bulanan abonelerimizin 2011 yılı Nisan Ayı sonuna kadar Şirketimize başvuru yapmaları halinde, ilk taksit peşinatı 2011 yılı Mayıs Ayından ödemeye başlamak üzere bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla taksitlendirme işlemleri yapılacaktır. Ayrıca, borcunu peşin ödemek isteyen abonelerimizin de yukarıda belirtilen tarihlerde başvuru yapması gerekmektedir.
Borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. Yapılan taksitler iki ayda bir ödenecektir.
Tarımsal Sulama Abonelerimizin enerji borçları yukarıda belirtilen şekilde hesaplanacak olup, başvuru ve ödeme şekillerinde değişiklik vardır. Borcu bulanan tarımsal sulama abonelerimizin 2011 yılı Haziran Ayı sonuna kadar Şirketimize başvuru yapmaları halinde ilk taksidi 2011 yılı Kasım Ayı’ndan ödemeye başlamak suretiyle, diğer taksitleri her yıl ilk taksidin tekabül ettiği ay sonuna kadar beş eşit taksitte ödenecektir. Taksitler yılda bir ödenecektir.
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle vadesi geçmiş ve ödenmemiş enerji borcu bulunan tüm abonelerimiz, bulunduğu bölgedeki en yakın İşletme Müdürlüklerimize giderek bu konuda daha detaylı bilgi alabilir, borcunun yapılandırılmış halini öğrenebilir ve bu Kanundan faydalanmak için dilekçe ile başvuru yapabilirler.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here