Eğitim-İş, Cumhurbaşkanı Gül’e seslendi

11
Eğitim-İş Kırklareli İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, Kırklareli PTT Şubesi önünden seslendi, yetmedi bir de Cumhurbaşkanlığı’na PTT’den Faks çekti.
HABER MERKEZİ
4 Nisan 2012 Çarşamba günü saat 13.00’da PTT Kırklareli Şubesi önünde toplanan Eğitim-İş Kırklareli İl Başkanlığı burada 4+4+4 olarak ifade edilen kesintili eğitimi yine protesto etti. Bu kez farklı bir şekilde protesto eden Eğitim-İş, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e seslendi. Bunların yanı sıra açıklamasını da Cumhurbaşkanlığı’na PTT Şubesi’nden faks çekti.
Eğitim-İş Kırklareli İl Sekreteri Doğan Işıkkılıç; “İş bu satıları kaleme almaktaki tek amacımız, tarihe not düşme çabasından ibarettir” dedi.
Işıkkılıç, burada yaptığı açıklamasında şunları söyledi;
“Yasama, yürütme ve yargı erklerinin tek elde toplandığı günümüzün tüm otoriter rejimleri, türlü siyasi manüplasyonlarla şekillendirilen sandık sonuçlarına atıf yaparak rejimlerinin adının demokrasi olduğunu iddia ederler. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin tek elde toplandığı ülkemizde de "ileri demokrasi" yalanıyla her geçen gün daha da koyulaşan otoriter bir yönetim biçimi hüküm sürmektedir. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim sistemini parçalara bölerek işlevsiz hale getiren düzenleme işte böyle bir siyasal iklimde onay için huzurunuza geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı da devre dışı bırakılarak, eğitim bilimi yok sayılarak 5 adet AKP milletvekili tarafından sunulan, bilimsel ve pedagojik kaygılardan daha çok ideolojik kaygılarla hazırlanmış olan 4+4+4 Zorunlu Kesintili Eğitim Yasa Teklifi, kamuoyunun, bilim insanlarının, demokratik kitle örgütlerinin ve eğitim işkolundaki sendikaların tepkilerine rağmen sayın başbakanın "Kore’den veya İran’dan sizden hayırlı haberler bekliyorum; Salıdan pazara bu iş biter." buyruğu ile yoğun bir mesai harcanarak kabul edilmiştir. Eğitim İş Sendikası olarak teklifin bilimsel niteliğini ortaya koyan raporumuzu ve görüşlerimizi basın yayın kuruluşları ile ve TBMM Eğitim Komisyonu üyeleri ile paylaşmış olsak da, iktidar partisinin eğitim bilimini dışlayan dayatmacı tutumu nedeniyle girişimimiz sonuçsuz kalmıştır.
Şahsınıza düzenlemenin çağdaş eğitim bilimiyle örtüşmeyen sakatlıklarından bahsetmek anlamsız olacaktır. Zira Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamının huzuruna gelen eğitim sisteminin bilimsel değerini tespit ettirebilme yeteneğine sahip olduğuna kuşku yoktur.
4+4+4 olarak ifade edilen kesintili eğitim sistemi toplumsal huzurumuzu ve uygarlık mücadelemizi paramparça edecektir. Teknik olarak tüm ulusun birlik ve bütünlüğünü gözetmekle yükümlü olduğunuz düşünüldüğünde, eğitim sistemimize yıkım getiren, ulusumuza ve ülkemize hiçbir katkısı olmayan, Fatih projesini Kamu İhale Yasasının dışında bırakarak birilerine rant sağlayan, eğitimi piyasalaştıran bu yasanın tarafınızca meclise iade edilmesi olağan dışı bir görüntü ortaya koymayacaktır. Ancak huzurunuzdaki düzenlemeyi veto etmeyeceğinize yönelik kesinlik düzeyindeki genel kabul yaşananların en trajik yanlarından bir tanesini oluşturmaktadır.
İşbu satırları kaleme almaktaki amacımıza gelince, Sadece tarihe not düşme çabasından ibarettir.” (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here