“Eğitim çalışanlarının hakkının takipçisi olacağız”

13
* Türk Eğitim-Sen Kırklareli İl Teşkilatlandırma Sekreteri Ali Bekar;
“Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği tüm eğitim çalışanlarının hakkıdır”
dedi.

HABER MERKEZİ
Türk Eğitim-Sen Kırklareli İl Teşkilatlandırma Sekreteri Ali Bekar, sadece öğretmenlerin faydalandığı ancak eğitim-öğretimin ayrılmaz bir parçası olarak gördükleri Memur ve Hizmetliler ile Eğitim Müfettişleri’nin faydalanamadığı Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği ve eğitim ile ilgili diğer alanlarda yaptıkları çalışmalar hakkında yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:
“Türk Eğitim Sen olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğumuz Kanun Değişikliği Teklifi’nde; eğitim-öğretimin ayrılmaz bir parçası olan Memur ve Hizmetliler ile İlköğretim Müfettişleri’nin de Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği hakkından yararlanabilmesi için Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na  eklenecek geçici madde ile  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 32 maddesinin değiştirilmesi yönünde teklifte bulunduk umut ediyoruz ki çabalarımız boşa gitmez ve tüm eğitim çalışanları bu haktan faydalanmış olur.”
Diğer alanlarda da yaptıkları bazı çalışmalar hakkında da bilgi veren Ali Bekar; “Birtakım haber sitelerinde bir Müsteşar ile bir Genel Müdürün eşinin açıktan atama yoluyla öğretmen olduğuna ilişkin bilgiler isim ve okul adı verilmek suretiyle yayınlanmaktadır. Basında yer alan haberler doğrultusunda ismi geçen kişilerin atamalarının yapılıp yapılmadığını yapıldı ise hangi gerekçe ile yapıldığını Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına sorduk.
MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından sendikamıza gönderilen resmi yazı ile MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalarda değerlendirmeye alınmak üzere sendikamızdan görüş istenmişti. 26.11.2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda  yapılmasını istediğimiz değişikliklerle ile ilgili Genel Merkezimizin  raporunu Milli Eğitim Bakanlığı’na iletmiştik. Daha sonra bazı haber sitelerinde Bakanlığınızın ek ders saatlerine ilişkin karara dair değişikliğin Maliye Bakanlığı’na gönderildiği ve buradan gelecek olan görüşe göre kararların yürürlüğe gireceği haberleri yapılmıştır. Ardından bugünlerde yine haber sitelerinde ek ders saatlerine ilişkin kararda yapılacak olan değişikliğin askıya alındığına dair haberler yapılmaktadır. Eğitim camiası sabırsızlıkla ek ders saatlerinde yapılacak olan yeni düzenlemeyi beklerken gelişen bu olaylar kafa karışıklığına sebep olmuştur. Bu anlamda Türk Eğitim-Sen olarak ek derslere ilişkin karardaki değişiklikler hakkında bilgi talep ettik.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasalaşmayı bekleyen Torba Kanunun içerisine konulması için milletvekilleri aracılığı ile sunulmak  üzere; 657 sayılı Yasanın 4-b maddesi uyarınca görev yapan öğretmenlerimizin kadrolu öğretmenlerimiz gibi asker öğretmenlik yapabilmesi ve 657 sayılı Yasanın 4-b maddesi uyarınca görev yapan öğretmenlerimizin herhangi bir şart aranmaksızın kadroya geçirilmesi için önerge hazırladık. Türk Eğitim Sen olarak sözleşmeli öğretmenlerimizin kadroya geçirilmesi ve kadrolular ile aynı haklardan yararlanması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
5018 Sayılı Yasanın 44.Maddesi uyarınca çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği ile Ayniyat saymanlarının ve ambar memurlarının durumlarında görev-kadro kargaşası oluşmuştur. Bu kargaşanın sonlandırılması ve Ayniyat saymanı-ambar memuru adı altında görev yapanların kamu kurum ve kuruluşlarında işlevsiz kalmamaları için kişilerin özlük hakları da dikkate alınarak söz konusu yasanın 44. maddesine bir fıkra eklenmesi hususunda Türk Eğitim-Sen olarak hazırladığımız taslağı ilgili mercilere ilettik.
Türk Eğitim-Sen olarak bu tasarının yasalaşması için gerekli tüm çalışmaları yerine getirmeye ve hakların takipçisi olmaya devam edeceğiz.”  (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here