“Eğitim çalışanlarının ek ders ücretinin artırılmasını istedik”

14
* Kırklareli Eğitim-Bir-Sen İl Sekreteri Bülent Kılıç; “Genel İdare
Hizmetleri Sınıfı’nda görev yapan ancak ek ödeme alamayan eğitim
çalışanlarının ek ders ücretinin artırılmasını istedik” dedi.

HABER MERKEZİ
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’nda görev yapan ancak ek ödeme alamayan eğitim çalışanlarının ek ders ücretinin artırılmasını istediklerini belirten Kırklareli Eğitim-Bir-Sen İl Sekreteri Bülent Kılıç yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:
“2008’de kamu çalışanlarına en az 103 TL ek ödeme verilerek, ücretlerde iyileştirme yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı çalışanlarından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, Eğitim Müfettişleri ve Şeflere ek ödeme verilmediği için, idari hiyerarşide ücret dengesizliği oluşmuştu.
2008 Yılı Toplu Görüşme Mutabakat Metni’nde, “Eşit İşe, Eşit Ücret” ilkesi gereği idari hiyerarşideki ücret dengesizliğinin giderilmesi kararı alınmıştı. Bu kararla, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri’nin ek ders ücretlerinde 10 saat, Eğitim Müfettişleri’nin ek ders ücretlerinde ise 5 saat artış yapılmıştı. Şeflerin ek ders ücretlerine ise herhangi bir artış yapılmamıştı.
Söz konusu karar dikkate alınarak; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin  Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 3’üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar uyarınca düşük maaş alan memurların maaşlarında iyileştirmeler yapılmıştır.
Anılan düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanarak uygulanmasından sonra Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan Şube Müdürleri’nin ve Eğitim Müfettişleri’nin ücretlerinin diğer kurumlardakinden düşük olduğu ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 3’üncü maddesindeki ek ödemeden yararlanamadıkları  gerekçesiyle 26 Aralık 2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nda, 23 Ocak 2009 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle, (anılan Kararın 25’nci maddesi değiştirilmiş ve Karara bir ek madde eklenmek suretiyle) İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri ve Eğitim Müfettişleri’nin haftalık ek ders saatleri yeniden düzenlenmiş; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürleri’nin ek ders ücreti, haftada 10 saat daha eklenmek suretiyle, haftalık 25 saate, Eğitim Müfettişleri’nin ek ders ücreti ise, haftada 5 saat daha eklenmek suretiyle, haftalık 20 saate çıkarılarak iyileştirilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan Şefler ise, gerek 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’den  gerekse 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’den yararlandırılmadıkları gibi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bugüne kadar ek ders ücretlerine ilişkin yapılan tüm düzenlemelerde “Yönetim kademeleri” ifadesi kullanılmış ve yönetim kademelerinin en alt ve birinci basamağında da şeflik sayılmışken, son yapılan değişiklikte sadece İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri ve Eğitim Müfettişleri’ne yönelik iyileştirme yapılarak, aynı kapsamda bulunan şefler bu iyileştirme dışında tutulmuştur.
2010 yılı Toplu Görüşmeleri’nde 2011 yılı için memurlara birinci altı aylık dönem için yüzde 4 zam ve ek ödemenin en az 80 TL artırılması kararlaştırılmış, bu artışla birlikte yüzde 4 de zam eklendiğinde, ek ödemeden yararlanan personel ile Milli Eğitim Bakanlığı emrinde Şef olarak görev yapanlar arasındaki fark kapanmış olacaktır. Buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı birimlerde çalışan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’na mensup yöneticiler ile diğer kurumlardaki emsali kadrolarda görev yapan yöneticilerin almış oldukları ücretler arasında da ciddi fark mevcuttur. Maliye Bakanlığı’nda bir Şef en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 115, Şube Müdürü yüzde 100 oranında ek ödeme almaktadır. Diğer kurumlarda çalışanlara değişik adlar altında ödenen ek ödemelerde de; örneğin, Sağlık Bakanlığı’nda döner sermaye gelirleri, Sanayi Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ise benzer uygulamalarla Şef ve Şube Müdürü kadrolarında görev yapan personelin ücretleri bu oranlar seviyesinde iyileştirilmiştir. Bahse konu kurumlarda çalışan Şef ve Şube müdürlerinden ek ödeme dahil Şef’in eline bin 800-2 bin TL arasında, Şube Müdürü’nün eline ise, 2 bin 500-2 bin 700 civarında bir ücret geçmekte iken, Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan Şef ve Şube Müdürü’nün ek ders ücreti dahil Şef’in eline bin 400, Şube Müdürü’nün eline ise 2 bin 200 TL civarında ücret geçmektedir. Diğer kurumlarla bu oranlar kıyaslandığında ise, Milli Eğitim Bakanlığı’nda Şef ve Şube Müdürü olarak görev yapan yöneticilerin diğer kurumlarda görev yapan emsallerine göre 500 ila 700 TL daha az ücret aldıkları görülmektedir. Kaldı ki, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan Eğitim Müfettişleri de benzer durumdadır.
Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Genel İdare Hizmetler Sınıfı yönetici kadrolarında çalışanlar  ile diğer kurumlardaki emsalleri arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi için İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları’nın, İlçe Millî Eğitim Müdürleri’nin ve Şube Müdürleri’nin ek ders ücreti 35 saate, Eğitim Müfettişleri’nin 30 saate, Şeflerin ise en az 25 saate çıkarılmalıdır.
Başbakanlığa, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Maliye Bakanlığı’na yazılı müracaatta bulunarak, çalışma barışı ve iş verimi ile hakların adil ve dengeli dağılımı bakımından Millî Eğitim Bakanlığı’nda görev yapmakta olan İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Millî Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, Eğitim Müfettişleri ile Şeflerin idari hiyerarşideki ücret dengesizliğinin giderilmesini ve ücretlerinin  diğer Bakanlıklar’daki emsallerinin seviyesine çıkarılmasını talep ettik. Eğitim-Bir-Sen olarak, bu konunun takipçisi olacağız.” (s)
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.