EDP, Seçim Startı’nı Kırklareli’den verdi

6
* Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP), 2011 yılı Haziran ayında yapılacak
olan Genel Seçimlere yönelik çalışmalarına ilk startını Kırklareli’den
verdi.

HABER MERKEZİ
Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) Genel Başkan Yardımcısı Atilla Aytemur, Genel Sekreter Yardımcısı Fehim Caculi ve Parti Meclisi Üyesi Sinan Tutal, EDP Kırklareli İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile 7 Aralık 2010 Salı günü saat 19.00’da bir toplantı yaparak, Haziran 2011’de yapılacak olan Genel Seçimlere yönelik olarak öncelikle örgütlenme çalışmalarının ilk startını Kırklareli’den verdi.
Yapılan toplantı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan EDP Kırklareli İl Başkanı Şevket Başgelen şunları kaydetti:
“Eşitlik ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı, Parti Meclisi üyeleri, İl ve İlçe Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri, partinin Kadın, Gençlik ve Emek Meclisleri Temsilcileri’nin ve davetli konukların katıldığı 25 Ekim 2010 Ankara’da yapılan 1. Genişletilmiş danışma kurulu sonuç bildirgesinden yola çıkarak kamuoyuna şu talepler sunuldu;
– Bir an önce toplumun tüm kesimlerinin katıldığı, gönüllü ve eşit yurttaşlık temeline dayanan yeni özgürlükçü, demokratik ve sosyal bir anayasa tartışmalarının başlatılması,
– 12 Eylül’le yüzleşme ve hesaplaşmanın sağlanabilmesi için Türkiye’nin dört bir tarafında gerçekleştirilen suç duyuruları sümen altı edilmeden sonuçlandırılması,
– Kürt sorununun barışçıl çözümünün sağlanması için siyasi genel af çıkarılması, öncelikle KCK Davası’nda tutuklu olanların serbest bırakılması ve Kürtlerin demokratik siyasetlerinin önündeki engellerin kaldırılması, anadilde eğitim hakkının tanınması ve barış için Kürtlerin siyasal temsilcilerinin muhatap alınması için adımların atılması,
– Alevilere dönük asimilasyon politikalarına son verilerek AİHM ve Danıştay kararlarıyla hüküm altına alınmış olan zorunlu din dersi eğitimine son verilmesi, Cem evlerinin Alevilerin ibadet yeri olduğu resmen kabul edilmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı süreç içinde devletin dışına çıkartılarak yeniden düzenlenmesi ve bugünkü halinin tasfiye edilmesi,
– Kılık kıyafet yüksek öğretim hakkını kullanmanın önünde engel oluşturmaması; AKP ve CHP bu mesele üzerinde kayıkçı dövüşü yapmak yerine, yasal düzenleme yapmak için samimi bir çaba içinde olması,
– Türkiye toplumunun militarist bir anlayışla biçimlendirilmesinde önemli bir rol oynayan Milli Güvenlik derslerinin kaldırılması,
– Fiziksel özellikleri nedeniyle kamusal yaşama katılmaları bizzat siyasal iktidarların duyarsızlıkları nedeniyle engellenen yurttaşlarımızın mağduriyetleri ve farklı cinsel tercihleri nedeniyle mağdur olan yurttaşlarımızın karşı karşıya bulundukları toplumsal ve siyasal sorunlara çözüm için adımların atılması,
– Emeklilerin hak ettikleri insanca yaşam koşullarına ulaşmaları için ekonomik ve siyasal düzenlemelerin aksatılmaması,
– Seçim barajının, siyasi partilerdeki merkez yoklamasının ve Siyasi Partiler Yasası’nın diğer anti demokratik hükümlerinin, kamu çalışanlarının siyaset yasağının bir an önce kaldırılması için çalışmalar yapılması,
– Taşeronlaştırma, özelleştirme, işsizlik, kayıt dışı çalıştırma ile kamu çalışanlarının grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları başta olmak üzere, sendikal örgütlenmenin önündeki bütün engellerin kaldırılması için yasal adımların atılması,
– Küreselleşme mağdurlarından olan çiftçilerin, çiftçilikten çıkarılıp tarımın hızla şirketleştiği, küresel şirketlerin Dünya Ticaret Örgütü’nden aldıkları güçle kamuya ve doğaya ait kaynaklara hızla saldırdıkları gerçeğini görerek; doğal kaynaklarımız olan su, hava, toprak ile temel hakkımız olan gıda egemenliğinin şirketlerin eline geçmemesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,
– Su ve toplu ulaşım gibi kamusal hizmetlerden herkesin gelirlerinden bağımsız olarak yararlanabilmesi için gerekli koşulların yaratılması,
– Kadının politikadaki temsil oranının düşük olmasının demokrasinin meşruluğuna karşı bir tehdit ve insan hakları ihlali olduğu gerçeğinden hareketle, kadınların siyasete aktif katılımlarının önündeki bütün engellerin kaldırılmasına dönük olarak hayatın her alanında fırsat eşitliği sağlanması ve her alanda pozitif ayrımcılık uygulamalarının partilerin iç hayatlarına da dahil edilmesi,
– Gençlerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için eşit ve parasız, ana dilde eğitimin koşulları yaratılması, YÖK kaldırılması, gençlerin siyasal alana katılımlarının da pozitif ayrımcılıkla geliştirilmesinin gerçekleştirilmesi amacıyla; Ülkemiz ve halkımızın acil ihtiyacı olan: Gerçek Demokrasi, Refah ve Eşitlik, Çalışanların Hakkı, Tarım Reformu, İnanç  Özgürlüğü ve Eşitlik, Kürt Sorununu Çözümü, Eğitimde Fırsat Eşitliği, Sağlık Hizmetlerinin Parasız Yapılması, Katılımı Arttırmak, Yerel Yönetimlerin Demokratikleştirilmesi, Doğayı Korumak Hayatı Savunmak, Uluslar arası İlişkilerde Aktif, Yapıcı ve Barışçı Bir Yol İzlemek için, yeni bir sol, sosyal demokrat, demokrat anlayışa sahip eşitlikten, özgürlükten, barıştan yana yepyeni bir siyasi partiye yani Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ne bugün daha çok ihtiyaç duyulduğu çok açık olarak görülmektedir.
Bu inanç ve düşünce doğrultusunda, Haziran 2011’de yapılacak Genel Seçimlere yönelik çalışmalara hız verilmesi ve bugün itibariyle özellikle örgütlenme çalışmalarının derhal başlatılması kararlaştırıldı.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here