EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

11
(Kiralık Gayrimenkul İlanı) 
Sıra Dosya No İli İlçesi     Cadde/Sokak Kapı       Cinsi Ada Parsel Alanı Aylık Teminat (TL)             İhale İhale
No Mevkii    No No No m2 Muhammen   Geçici %3   Ek %20       Tarihi Saati
Kira Bedeli 
        (TL)
1 221010209000 Edirne     Merkez Alipaşa Çarşısı 30 Dükkan 76 234 16,50 1.600,00 576,00 3.840,00 16.06.2015 14:00
2 221010057013 Edirne     Merkez Bedesten Çarşısı 13 Dükkan 397 46 44,94 920,00 332,00 2.208,00 16.06.2015 14:00
3 221010024000 Edirne     Merkez Bedesten Çarşısı 19 Dükkan 397 12 3,82 370,00 134,00 888,00 16.06.2015 14:00
4 221010057017 Edirne     Merkez Bedesten Çarşısı 17 Dükkan 397 46 26,61 650,00 234,00 1.560,00 16.06.2015 14:00
5 221010057029 Edirne     Merkez Bedesten Çarşısı 29 Dükkan 397 46 10,88 450,00 162,00 1.080,00 16.06.2015 14:00
6 221010056000 Edirne     Merkez Bedesten Çarşısı 23 Dükkan 397 45 16,11 1.350,00 486,00 3.240,00 16.06.2015 14:00
7 221010057030 Edirne     Merkez Bedesten Çarşısı 30 Dükkan 397 46 9,93 450,00 162,00 1.080,00 16.06.2015 14:00
8 221010057031 Edirne     Merkez Bedesten Çarşısı 31 Dükkan 397 46 10,91 450,00 162,00 1.080,00 16.06.2015 14:00
9 221010478006 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı B/6 Dükkan 1072 137 13,00 150,00 54,00 360,00 16.06.2015 14:00
10 221010478009 Edirne       Merkez 1.Vakıf işhanı B/9 Dükkan 1072 137 15,00 250,00 90,00 600,00 16.06.2015 14:00
11 221010478010 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı B/10 Dükkan 1072 137 13,00 125,00 45,00 300,00 16.06.2015 14:00
12 221010478014 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı B/14 Dükkan 1072 137 11,50 100,00 36,00 240,00 16.06.2015 14:00
13 221010478023 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı B/23 Dükkan 1072 137 23,31 100,00 36,00 240,00 16.06.2015 14:00
14 221010478024 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı B/24 Dükkan 1072 137 19,08 100,00 36,00 240,00 16.06.2015 14:00
15 221010478026 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı B/26 Dükkan 1072 137 22,05 145,00 53,00 348,00 16.06.2015 14:00
16 221010478033 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı B/33 Dükkan 1072 137 20,52 195,00 71,00 468,00 16.06.2015 14:00
17 221010478036 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı B/36 Dükkan 1072 137 16,15 155,00 56,00 372,00 16.06.2015 14:00
18 221010478044 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı Z/6 Dükkan 1072 137 12,75 400,00 144,00 960,00 16.06.2015 14:00
19 221010478045 Edirne       Merkez 1.Vakıf işhanı Z/7 Dükkan 1072 137 12,75 400,00 144,00 960,00 16.06.2015 14:00
20 221010478104 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı 2/8 Büro 1072 137 13,50 125,00 45,00 300,00 16.06.2015 14:00
21 221010478114 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı 2/18 Büro 1072 137 13,00 200,00 72,00 480,00 16.06.2015 14:00
22 221010478119 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı 2/23 Büro 1072 137 22,10 185,00 67,00 444,00 16.06.2015 14:00
23 221010478120 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı 2/24 Büro 1072 137 20,21 185,00 67,00 444,00 16.06.2015 14:00
24 221010478122 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı 2/26 Büro 1072 137 16,77 217,00 79,00 521,00 16.06.2015 14:00
25 221010478125 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı 2/29 Büro 1072 137 26,94 268,00 97,00 644,00 16.06.2015 14:00
26 221010478133 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı 2/37 Büro 1072 137 22,44 185,00 67,00 444,00 16.06.2015 14:00
27 221010478138 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı 3/5 Büro 1072 137 17,00 100,00 36,00 240,00 16.06.2015 14:00
28 221010478140 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı 3/7 Büro 1072 137 13,50 100,00 36,00 240,00 16.06.2015 14:00
29 221010478145 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı 3/12 Büro 1072 137 19,50 250,00 90,00 600,00 16.06.2015 14:00
30 221010478152 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı 3/19 Büro 1072 137 13,00 100,00 36,00 240,00 16.06.2015 14:00
31 221010478153 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı 3/20 Büro 1072 137 13,00 100,00 36,00 240,00 16.06.2015 14:00
32 221010478163 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı 3/30 Büro 1072 137 22,42 175,00 63,00 420,00 16.06.2015 14:00
33 221010478169 Edirne     Merkez 1.Vakıf işhanı 3/36 Büro 1072 137 22,44 175,00 63,00 420,00 16.06.2015 14:00
34 221010553001 Edirne     Merkez 2.Vakıf işhanı 1 Büro 526 44 37,71 450,00 162,00 1.080,00 16.06.2015 14:00
35 221010553020 Edirne     Merkez 2.Vakıf işhanı 2/205 Büro 526 44 32,93 195,00 71,00 468,00 16.06.2015 14:00
36 221010553021 Edirne     Merkez 2.Vakıf işhanı 1/105-1 Büro 526 44 13,00 50,00 18,00 120,00 16.06.2015 14:00
37 222010021000 Edirne     Merkez Gülbahar Arsa 298 11 189,45 25,00 9,00 60,00 16.06.2015 14:00
38 221010550000 Edirne     Merkez Babademirtaş Arsa 252 16 133,49 72,00 26,00 173,00 16.06.2015 14:00
39 221020001000 Edirne     Enez Gaziömerbey Mah. Üççeşmeler Tarla 56 38       6140,00 yıllık:350,00 11,00 70,00 16.06.2015 14:00
40 222080013001 Edirne     Uzunköprü Muradiye Camii Bahçesi Çay ocağı 493 38 50,00 110,00 40,00 264,00 16.06.2015 14:00
41 391010020000 Kırklareli    Merkez Hızırbey Bedesteni 25 Dükkan 82 27 8,68 600,00 216,00 1.440,00 16.06.2015 14:00
42 391010021000 Kırklareli    Merkez Hızırbey Bedesteni 24 Dükkan 82 28 8,40 600,00 216,00 1.440,00 16.06.2015 14:00
43 391010024000 Kırklareli    Merkez Hızırbey Bedesteni 27 Dükkan 82 31 10,48 650,00 234,00 1.560,00 16.06.2015 14:00
44 391010025000 Kırklareli    Merkez Hızırbey Bedesteni 28 Dükkan 82 32 9,13 630,00 227,00 1.512,00 16.06.2015 14:00
45 391010027000 Kırklareli    Merkez Hızırbey Bedesteni 30 Dükkan 82 34 9,35 630,00 227,00 1.512,00 16.06.2015 14:00
1. Yukarıda her türlü vasfı yazılı taşınmazlar 2015 yılı hizalarında gösterilen aylık muhammen bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre sözleşme tarihinden 31/12 /2015 tarihine kadar kiraya verilecektir. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TUİK’ca yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 12 aylık  ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacaktır.
2. İhale açık arttırma suretiyle 16/06/2015 tarihinde saat : 14:00’de Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünde (Çavuşbey Mahallesi, Horozlu bayırı Caddesi, Şahmelek çıkmaz sokak No.2 -Valilik Yerleşke-sinin köşesinde) yapılacak, kiraya verilecek  taşınmazlarla ilgili şartname mesai gün ve saatlerinde idare  binasında görülebilir. İdaremize borçları bulunan talipliler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.
3. Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi 16/06/2015 son müracaat saati ise 11:00 dir. Müracaat tarihinden ve saatinden sonra yapılan müracaatlar  kabul edilmeyecektir.
4. Kira sözleşmesi düzenlenirken mali durumu kira bedelini karşılayacak düzeyde iki kefil gösterillecektir. Sözleşme sırasında kefillerin mali durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri şarttır.
5. İdaremiz kira stopajından muaf olup, kiracılar kiracılıkları süresince kira stopajı ödemeyeceklerdir.
6. İlana yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup istekliler şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren gerçek ve tüzel kişiler bütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt et-miş sayılır. Posta ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7. İdaremiz, taşınmazların reklama elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
8. İstekliler gerçek kişi ise; nüfus cüzdanı fotokopisi ile T.C. kimlik numarasını ibraz edeceklerdir. Şirket olarak katılacaklar ise; 2015 tarihli, tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, faaliyet belgesi, şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile şirketin vergi numarasını ibraz edeceklerdir. Vekaleten iştirak ediyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile müracaat etmesi gerekmektedir. Ortak müracaatçılar ise; noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, tüm ortaklara ait muhtarlıktan 2015 tarihli ikametgah belgesi, nüfus cüzdan sureti/ örneği ile T.C. kimlik numarasını ibraz edeceklerdir. İsteklilerin istenen belgelerle birlikte geçici ve ek teminat dekontunun en geç 16/06/2015 Salı günü saat 11,00’e kadar  Bölge Müdürlüğümüz Yatırım ve Emlak Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Geçici ve ek teminatlarının tamamını Bölge Müdürlüğümüzün Vakıfbank Edirne şubesindeki TR090001500158007287988565 nolu hesabına (teminatlar yatırılırken taşınmazın parsel, kapı numaraları ile mevkii belirtilecektir) yatırılacaktır.
9. Geçici ve ek teminatların geri ödemeleri katılımcıların banka hesap numaralarına aktarılacaktır. (Banka hesap Numarası ve İban Numarası olmayanların her hangi bir bankadan hesap açtırması ge-rekmektedir)
10. Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 77.maddesi gereğince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
11. Bu ilan kiralık yer talebi ile ilgili, İdareye verilen dilekçe sahiplerine duyuru mahiyetinde olup, ihaleye giren şahıs taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılacaktır.
12. 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 24. maddesi gereğince vakıf taşınmaz malların, yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı kiracılar tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigorta ettirileceklerdir.
13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir ve şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
14. 1. Vakıf işhanı 2015 yılı yatırım programındadır. İdaremizce uygulamaya geçileceği zaman 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 20. Maddesi gereği kira süresinin bitiminden 1 ay önce bildirim yapılmak kaydıyla taşınmaz tahliye edilecektir.
15. İhale konusu 1. Vakıf işhanı, 2. Vakıf işhanı, Bedesten Çarşısı, Alipaşa Çarşısı ve Hızırbey Bedesteninde Fast food, sulu yemek, döner vb. kokulu yiyecek maddeleri üretim ve satışı yapılmayacaktır.
16. Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.
17. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR.
Bilgi için.Tel: (0284 2253206- (Faks:0284 2251099) – (e- posta: edirne@vgm.gov.tr-Elektronik Ağ:www.vgm.gov.tr)
SAYI:295      B.İ.B.       04.06.2015

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here