Edirne İl Encümeninin son kararları açıklandı

17
İl Encümeni, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Çetin Başkanlığında, Üyelerden Sebahattin Karaman, Mehmet Al, Özcan Soyupak, Selim Sadıç, Birim Amirlerinden Mustafa Şentürk, H.İbrahim Taşkın, Hüseyin Akkaya ve Ender Özden’ in katılımıyla 08 Temmuz 2010 Perşembe Günü saat 10.00 da toplandı.

HABER MERKEZİ

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 25-26 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenecek olan Vasküler Nöroşirürjide Yenilikler’ konulu Bilimsel Toplantı kapsamında 25 Eylül 2010 Cumartesi akşamı verilecek olan yemek için Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayını tahsisini talep etmesi hususunun görüşülmesi neticesinde; Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayının Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’na İl Genel Meclisinin 03 Mart 2010 tarih ve 25 sayılı kararının 2. maddesi doğrultusunda, kira alınmadan tahsis edilmesine ve karardan bir örneğinin gereği için İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Edirne İli, İpsala  İlçesi, Pazardere Köyü, köy yerleşik alanı içinde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan ve  3194 sayılı yasanın 27. maddesine tabi olan, 4 pafta, 1375 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Salih Ertürk tarafından Plansız Alanlar Yönetmeliği 4. Bölüm 34. maddesine uygun olmayan bahçe duvarı yaptığının tespit edilmiş ve yerinde yapılan incelemede  yapının Bakanlıkça belirlenen yapı sınıfı ve gruplarda; 1-A yapı sınıfı ve grubu  olduğu belirlenmiş olup, konunun İl Encümenince görüşülmesi neticesinde, Edirne İli, İpsala  İlçesi, Pazardere Köyü, köy yerleşik alanı içinde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan ve 3194 sayılı yasanın 27. maddesine tabi olan, 4 pafta, 1375 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Salih Ertürk tarafından Plansız Alanlar Yönetmeliği 4. Bölüm 34. maddesine uygun olmayan bahçe duvarı yaptığından Salih Ertürk’e 300 TL para cezası verilmesinin uygunluğuna,  karardan bir örneğinin gereği için İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Edirne İli, Keşan  İlçesi, Kadıköy Köyü, köy yerleşik alanı içinde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan ve  3194 sayılı yasanın 27. maddesine tabi olan, G17B21A pafta, 162 parselde  kayıtlı taşınmaz üzerine Ercan Gürgen’in  ruhsatsız inşaat yaptığı tespit edilmiş ve yerinde yapılan incelemede  yapının Bakanlıkça belirlenen yapı sınıfı ve gruplarda; 2-B yapı sınıfı ve grubu  olduğu belirlenmiş olup, konunun İl Encümenince görüşülmesi neticesinde, Edirne İli, Keşan  İlçesi, Kadıköy Köyü, köy yerleşik alanı içinde,köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan ve  3194 sayılı yasanın 27. maddesine tabi olan, G17B21A pafta, 162 parselde  kayıtlı taşınmaz üzerine ruhsatsız inşaat yaptığından Ercan Gürgen’e 300 TL para cezası verilmesinin uygunluğuna,  karardan bir örneğinin gereği için İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Edirne İli, İpsala  İlçesi, Pazardere Köyü, köy yerleşik alanı içinde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan ve  3194 sayılı yasanın 27. maddesine tabi olan, 4 pafta, 1451 parselde  kayıtlı taşınmaz üzerine Celal Uyanık’ın  ruhsatsız inşaat yaptığı tespit edilmiş ve yerinde yapılan incelemede  yapının Bakanlıkça belirlenen yapı sınıfı ve gruplarda; 3-A yapı sınıfı ve grubu  olduğu belirlenmiş olup, konunun İl Encümenince görüşülmesi neticesinde, Edirne İli, İpsala  İlçesi, Pazardere Köyü, köy yerleşik alanı içinde,köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan ve  3194 sayılı yasanın 27. maddesine tabi olan, 4 pafta, 1451 parselde  kayıtlı taşınmaz üzerine Celal Uyanık’ın  ruhsatsız inşaat yaptığından Celal Uyanık’a 300 TL para cezası verilmesinin uygunluğuna, karardan bir örneğinin gereği için İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Edirne İli, İpsala  İlçesi, Pazardere Köyü, köy yerleşik alanı içinde,köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan ve  3194 sayılı yasanın 27. maddesine tabi olan, 4 pafta, 1495 parselde  kayıtlı taşınmaz üzerine Ahmet Keskin tarafından Plansız Alanlar Yönetmeliği 4. Bölüm 34. maddesine uygun olmayan bahçe duvarı yaptığı tespit edilmiş olup yerinde yapılan incelemede  yapının Bakanlıkça belirlenen yapı sınıfı ve gruplarda; 1-A yapı sınıfı ve grubu  olduğu belirlenmiş olup, konunun İl Encümenince görüşülmesi neticesinde, Edirne İli, İpsala  İlçesi, Pazardere Köyü, köy yerleşik alanı içinde,köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan ve  3194 sayılı yasanın 27. maddesine tabi olan, 4 pafta, 1495 parselde  kayıtlı taşınmaz üzerine Ahmet Keskin tarafından Plansız Alanlar Yönetmeliği 4. Bölüm 34. maddesine uygun olmayan bahçe duvarı yaptığı gerekçesiyle Ahmet Keskin’e 300 TL para cezası verilmesinin uygunluğuna,  karardan bir örneğinin gereği için İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Edirne İli, Uzunköprü  İlçesi, Kavacık Köyü, köy yerleşik alanı dışında ve 3194 sayılı yasanın 27. maddesine tabi olmayan, 2 pafta, 110 ada, 4 parselde mülkiyeti Lütfü Çolak adına kayıtlı taşınmaz üzerine ruhsatsız 225.62 m2 kafetarya yaptığı  tespit edilmiş olup yerinde yapılan incelemede  yapının Bakanlıkça belirlenen yapı sınıfı ve gruplarda; 3-B yapı sınıfı ve grubu  olduğu belirlenmiş olup, konunun İl Encümenince görüşülmesi neticesinde, Edirne İli, Uzunköprü  İlçesi, Kavacık Köyü, köy yerleşik alanı dışında ve 3194 sayılı yasanın 27. maddesine tabi olmayan, 2 pafta, 110 ada, 4 parselde mülkiyeti Lütfü Çolak adına kayıtlı taşınmaz üzerine ruhsatsız 225.62 m2 kafetarya yapıldığı gerekçesiyle Lütfü Çolak’a 12.912,68 TL  para cezası verilmesinin uygunluğuna,  karardan bir örneğinin gereği için İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Edirne İli, Keşan  İlçesi, Gökçetepe Köyü, köy yerleşik alanı içinde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan ve  3194 sayılı yasanın 27. maddesine tabi olan, 19 pafta, 1866 parselde  kayıtlı taşınmaz üzerine Mehmet Engin’in ruhsatsız inşaat yaptığı tespit edilmiş olup yerinde yapılan incelemede  yapının Bakanlıkça belirlenen yapı sınıfı ve gruplarda; 3-A yapı sınıfı ve grubu  olduğu belirlenmiş olup, konunun İl Encümenince görüşülmesi neticesinde; Edirne İli, Keşan  İlçesi, Gökçetepe Köyü, köy yerleşik alanı içinde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan ve  3194 sayılı yasanın 27. maddesine tabi olan, 19 pafta, 1866 parselde  kayıtlı taşınmaz üzerine  ruhsatsız inşaat yaptığı gerekçesiyle Mehmet Engin’e 300 TL para cezası verilmesinin uygunluğuna, karardan bir örneğinin gereği için İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine
Edirne İli, Keşan İlçesi, Gökçetepe Köyü, köy yerleşik alanı içinde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan ve  3194 sayılı yasanın 27. maddesine tabi olan, 19 pafta, 2570 parselde  kayıtlı taşınmaz üzerine Mümin YILDIRIM’ın ruhsatsız inşaat yapıldığı tespit edilmiş olup, yerinde yapılan incelemede  yapının Bakanlıkça belirlenen yapı sınıfı ve gruplarda; 3-A yapı sınıfı ve grubu  olduğu belirlenmiş olup, konunun İl Encümenince görüşülmesi neticesinde; Edirne İli, Keşan  İlçesi, Gökçetepe Köyü, köy yerleşik alanı içinde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan ve  3194 sayılı yasanın 27. maddesine tabi olan, 19 pafta, 2570 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine  ruhsatsız inşaat yaptığı  gerekçesiyle Mümin Yıldırım’a 300 TL para cezası verilmesinin uygunluğuna, karardan bir örneğinin gereği için İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Edirne İli, Enez İlçesi, Çeribaşı Köyü, köy yerleşik alanı içinde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan ve 3194 sayılı yasanın 27. maddesine tabi olan, 7 pafta, 650 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Veyis Çetin’in ruhsatsız inşaat yapıldığı tespit edilmiş olup, yerinde yapılan incelemede  yapının Bakanlıkça belirlenen yapı sınıfı ve gruplarda; 3-A yapı sınıfı ve grubu  olduğu belirlenmiş olup, konunun İl Encümenince görüşülmesi neticesinde; Edirne İli, Enez  İlçesi, Çeribaşı Köyü, köy yerleşik alanı içinde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan ve  3194 sayılı yasanın 27. maddesine tabi olan, 7 pafta, 650 parselde  kayıtlı taşınmaz üzerine ruhsatsız inşaat yaptığı gerekçesiyle  Veyis Çetin’e 300 TL para cezası verilmesinin uygunluğuna,  karardan bir örneğinin gereği için İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine
Özgür Özcan adlı şahsın 18 Eylül 2010 tarihinde yapacağı düğün merasimi için Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayını talep etmesi ile ilgili konunun İl Encümenince görüşülmesi neticesinde; Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayının 18 Eylül 2010 tarihinde yapacağı düğün merasimi için Özgür Özcan’a İl Genel Meclisinin almış olduğu 03 Mart 2010 tarih ve 25 sayılı kararının 4. maddesi doğrultusunda 2.000 TL kira bedeli almak ve protokol imzalanması koşuluyla tahsis edilmesine, karardan bir örneğinin gereği için İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here