“Dünya Su Günü 2011 Sempozyumu” bugün

22
ZMO Kırklareli İl Temsilcisi ve Kırklareli Kent Konseyi Yürütme Kurulu
Üyesi Dr. Erol Özkan “Dünya Su Günü 2011 Sempozyumu”nun bugün
Kırklareli’de yapılacağını bildirdi.

HABER MERKEZİ
“Dünya Su Günü 2011” etkinlikleri kapsamında Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği, Kırklareli Kent Konseyi ve Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü ortak etkinliği olarak düzenlenen “Kırklareli ve Trakya’da Suyun Kullanımı ve Yaşamımızdaki Yeri” başlıklı Sempozyum bugün saat 13.30’da Kırklareli Halk Eğitim Merkezi’nde yapılacak.
Yapılacak olan sempozyum ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan ZMO Kırklareli İl Temsilcisi ve Kırklareli Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Erol Özkan şunları kaydetti:
“Oturum başkanlığını DSİ XI. Bölge Müdürü Yunus Algın’ın yapacağı sempozyumun konuşmacılığını;  Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu: “Trakya Bölgesinin Su Varlığı”,  Kırklareli Atatürk Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Bakanoğulları: “İklim Değişikliği ve Tarım”, Kırklareli Atatürk Araştırma Enstitüsü Su Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Ulviye Çebi: “Tarımda Suyun Etkin Kullanımı”, DSİ XI. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Şube Müdürü İsmail Ülkü: “Tarımda Su Yönetimi ve sulama işletmeciliği” konularında yapacak.
Günümüzde suyun öneminin iyice arttığı, korunması ve sürdürülebilir kullanımının zorunluluk halini aldığı tüm kesimler tarafından kabul gördüğü bir ortamda bu alanda herkesin söyleyeceğini söylemesi gerekmektedir. Türkiye’de suyun yaklaşık olarak % 72’sinin tarımda kullanıldığı da düşünülürse, Kırklareli ve Trakya gibi geniş tarım alanlarına sahip ve ekonomisi önemli oranda tarıma dayalı bir bölgede yapılan bu sempozyumun önemi daha iyi anlaşılmaktadır.  
Bilimden sanata, teknolojiden ekonomiye kadar her alanda su, insan yaşamının vazgeçilmezidir. Bu kaynağa o kadar bağımlıyız ki, sınırlı olduğunu bazen unutabiliyoruz. Nitekim tehlike çanları çalmaya başladı. Ancak çözüm için geç değil.  Su kaynaklarımızı ulusal olarak korumanın yanı sıra bireysel su tasarrufu yöntemleriyle de yaşam standardımızı belirleyen ve dolayısıyla kültürümüze de hayat veren su kaynaklarımızı gelecek nesillere bırakabiliriz.

Sonuç olarak, toplumun ekonomik gelişme modelini etkileyen su doğal ve sınırlı bir kaynaktır. Öncelikle insanımızın ihtiyacı olan sağlıklı içme ve kullanma suyunun sürdürülebilir bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre 6 milyarlık dünya nüfusunun % 25’lik bölümü yani 1,5 milyar insan temiz su konusunda çok sıkıntılı olup, % 8’ i 500 bin insan kronik temiz su noksanlığı yaşamaktadır.

Diğer taraftan nüfus artışı ve gelişen sanayi nedeniyle ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple  en önemli doğal kaynağımız olan suyun kullanımı doğru  planlanmalıdır. Bu konuda tüm dünya insanı her  22 Mart “Dünya Su Günü”nde  Ekolojik, Ekonomik, Politik ve toplumsal su bilinci oluşturarak  tüm bireylerin su kullanırken sorumlu davranmalarının sağlanmasına katkıda bulunmalıdır. Bu noktada suyu kullanan tüm sektör temsilcilerinin çözüm endeksli olarak konuya yaklaşmaları, özellikle bölgemizde son dönemlerde inşa edilmekte olan HES’ler için de  çok önemlidir. Sempozyuma tüm halkımız davetli olup, ilgi duyan herkesin izleyebileceği bir etkinliktir.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here