“Dünya faizsiz sisteme yöneliyor”

10
* Saadet Partisi (SP) Kırklareli İl Başkanı Murat Hızır yaptığı yazılı
açıklamasında; “Küresel ekonomik krizin en önemli sebebi faizdir, global
buhran dünyayı faizsiz sistemi araştırmaya yöneltiyor. İngiltere ve
Hollanda gibi pek çok devletin faizsiz sistemi araştırıyor, Rusya’da ise
sistem uygulanmaya başlandı” dedi.

HABER MERKEZİ
Dünyanın faizsiz sisteme doğru yöneldiğini belirten Saadet Partisi (SP) Kırklareli İl Başkanı Murat Hızır yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
“Soğuk savaşın yaşandığı 1945 ile 1990’lı yılların arasında dünya iki kutuplu ve iki ekonomik düzeni esas alan idarelerle yönetildi. Bunlardan ilk yıkılan Komünizm ile yönetilen Sovyetler Birliği oldu, şimdilerde ise Kapitalizmi benimsemiş olan ABD çatırdıyor. Komünizmin ekonomi anlayışında “Faiz yasaktır” ama alış-verişte yasak olduğu için piyasa oluşmamıştır. Dayandığı temel ekonomik zihniyet sakat olduğundan dolayı Ancak 45-50 sene bir ömür sürebilmiştir.
Kapitalist sistemde ise “alış-veriş serbest” ama Faizde serbesttir. Bu sistemde piyasa ekonomisi oluşmuş ancak rahat işleme imkanına sahip olamamıştır. Bu sisteminde dayandığı temel ekonomik zihniyette sakat olduğu için çökmeye mahkumdur. Ve çatırdıyor. Halbuki İslam dininin temel ekonomik prensibi, alış-verişin serbest bırakılması, Faizin ise yasaklanması şeklindedir.
* “Dünya Ortodoks Ekonomik Zihniyetle yönetiliyor”
Ortodoks ekonomik zihniyete göre; Dünyanın kaynakları kısıtlı, insanın ihtiyaçları sonsuzdur. Kısıtlı imkanlarla sonsuz ihtiyaçlar karşılanamayacağı için elit zümreler oluşmuştur. Bu zümreler maddi kuvvetlerinden dolayı dünya kaynaklarını kendi hakları olarak görürler. Bunun için Irak’ı Afganistan’ı işgal etmekten, sömürmekten çekinmezler. Bunun için Avrupa ve kuzey Amerika da 1 milyar insan lüks ve sefahat içinde yaşarken, Türkiye gibi ülkelerde insanlar karın tokluğuna çalışırlar, Afrika da insanlar ayakkabı bile bulamadığı için kola şişelerini ezip iple bağlayarak kendilerine ayakkabı yapmak zorunda kalırlar.
İslami ekonomik zihniyete göre ise; Dünya kaynakları sonsuz, insan ihtiyaçları ise sınırlıdır. Sonsuz imkanlarla, sınırlı ihtiyaçların karşılanması adil bir bölüşümle refah ve saadeti getirecektir. Şöyle düşünelim! Sizin evinizde ayakkabı dolabınız var. 50 çiftte ayakkabınız var. Soru şu; aynı anda kaç tanesini üst üste giyebilirsiniz? 1 çiftini değimli? Demek ki sizin ihtiyacınız yalnız 1 ile sınırlı. Buna kışlık botunuzu, yazlık terliğinizi de eklerseniz 3’ü geçmiyor. Soruları aynı anda kaç evde oturabilirsiniz, aynı anda kaç arabaya binebilirsiniz diye çoğaltabiliriz. Cevaplar 1 ile sınırlı olacağı için, ihtiyaçlarımızda sınırlı olacaktır. Buradaki mantık aynı anda diyerek zamana, kaç adet diyerek kaynağa dikkat çekilmesidir. Düşünsenize birinin başını sokacağı bir evi yok diğerinde 50 tane var?  
Faiz, mevcut bir gelirden elde edilen gelirin eşit olarak dağılımını engeller, iki tarafı da zarara sokan çok acımasız ve adaletsiz bir gelişim, bölüşüm sistemi. Faiz, geri kalmış ülkelerin uyguladığı bir sistemdir. Gelişimini tamamlamış bir ülkede faiz oranı çok düşüktür.
* “Amerika’da patlak veren finansal krizin sebebi faizdir”
"Faiz, tabu olmaktan çıkmalıdır. İslâm ekonomisi arz ve talebi dikkatle ele alır ve bu sebeple gerçek serbest piyasa ekonomisi İslâmî sistemle mümkündür. Kapitalist sistem gerçek bir serbest piyasa oluşturmaz, çünkü ilan edilen faizler buna engeldir."
* "Hıristiyanlık ta faizi yasaklamıştır"
Hıristiyanlık da faizi helal göstermiyor. "Hıristiyanlık faizi 1500’lü yıllara kadar yasaklamıştır. Bu, İslam’ın varoluşundan bile uzun bir süredir. Roma İmparatorluğu, yaşadığı sürece faizi yasaklamıştır. Küresel kriz sonrası Vatikan’ın suçlu olarak faize ve açgözlülüğe vurgu yapması, faizsiz sistem arayışlarının bir göstergesidir."
* Dünya faizsiz sistemi araştırıyor
"Pek çok ülke ve kurum faizsiz bir sistemin nasıl olduğunu araştırıyor. Dünya hızlı bir şekilde faizsiz sisteme doğru yöneliyor. 2011 yılı Bütçemize bakarsanız iç ve dış borç faizine neredeyse bütçenin yarısını veriyoruz. Bu bütçenin yarısından 300 kişi faydalanırken diğer yarısından 73 milyon faydalanacak ne kadar adil değimli? Dünya hızla faizsiz sisteme doğru yol alıyor. Biz buna hazır olmalıyız." (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here