Dr. Keçeci; “Süne Buğday’a %100 zarar veriyor”

21
  Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Hakan Keçeci; “Süne zararlısı ile mücadelede üreticilerin Müdürlüğümüzün duyurularına göre hareket etmeleri gereksiz ilaçlamalardan kaçınmaları hem bizim için faydalı olan canlıların doğada yaşamlarını devam ettirmelerini sağlayacak hem de çevrenin kirlenmesini önleyecektir” dedi.

 

HABER
MERKEZİ

Kırklareli
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Hakan Keçeci, Süne yoğunluğunun yüksek
olduğu yerlerde, mücadele yapılmadığı zaman; ekmeklik, makarnalık ve tohumluk
yönünden özellikle Buğday’da % 100’e varan oranlarda zarar oluşturabileceğini
belirterek şunları kaydetti:
“Tahıllar günlük beslenmemizde vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bunun üretimini
sınırlayan önemli faktörlerden birini de zararlılar oluşturmaktadır. Söz konusu
zararlıların başında gelen Süne (Eurygaster integriceps Put.) yurdumuzda ve
Kırklareli ilinde tahıl üretimini olumsuz yönde etkileyen en önemli
zararlıların başında gelmektedir. Süne yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde,
mücadele yapılmadığı zaman; ekmeklik, makarnalık ve tohumluk yönünden özellikle
buğday’da % 100’e varan oranlarda zarar oluşturabilmektedir. Yıllardan beri
yürütülen kimyasal ilaçlamalar sonucunda Süne’yi baskı altına alan ergin ve
yumurta parazitoitlerinin, nimfler (süne yavrusu) ile beslenen böcek ve
özellikle örümceklerin ve diğer avcı olan canlıların yok edilmesi sonucu zarar
oluşan alanlar genişlemiş ve genişlemeye devam etmektedir. Süne yumurta
parazitoitleri (Trissolcus spp.) sünenin en önemli ve etkili doğal
düşmanlarıdır.  Süne yumurta parazitoitleri süne yumurtalarına kendi
yumurtalarını bırakmak suretiyle sünenin çoğalmasını engellemektedir. Bitkisel
ürünlerde pestisit/zirai ilaç kalıntısı, insan sağlığını ilgilendirmesi
nedeniyle büyük bir önem arz etmektedir. İlaçlar sadece insan sağlığına zarar
vermez. Doğal dengeyi de bozarak, yeraltı sularını kirleterek çevreye de büyük
zararlar verir. Aslında doğada bir denge mevcuttur ve birçok zararlıyı yok eden
faydalı böceklerde vardır. Yapılacak hatalı ilaçlamalar sonucu bu faydalı
böcekler yok edilebilir ve bir daha telafisi mümkün olmayan durumlar ortaya
çıkabilir. Eğer, uygun ilacı doğru zamanda, doğru miktarda ve yeterli
düzgünlükte atmazsak, bize faydadan çok zarar getirir. Yanlış olarak attığımız
ilaçlar topraklarda, sularda ve tükettiğimiz ürünlerde birikerek insanlara
zarar verdiği doğal hayata da zarar vermektedir. Gerek yabancı ot mücadelesi
ile gerekse pas mücadelesi ile birlikte süne ilacı atılması doğada var olan ve
süne zararlısını baskı altında tutan bizim için faydalı olan süne parazitlerini
öldürmekte ve doğal dengeyi bozmaktadır. Süne yumurta parazitidlerinin faal
olduğu dönemde kışlamış erginlere karşı gerçekleştirilen talimat dışı
ilaçlamaların parazitoidler üzerinde olumsuz etkisi olmakta ve süne zararlısına
karşı etkinliği azalmaktadır. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu’nun 15. Maddesi 2 fıkrasında “ Zararlı organizmalara karşı
yapılacak mücadelenin esasları Bakanlıkça belirlenir. Mücadelenin Bakanlıkça
belirlenen esaslara göre yapılması zorunludur” Yine aynı kanunun 38. Maddesi
(b) bendinde “Zararlı organizmalarla yapılacak mücadeleyi Bakanlıkça belirlenen
esaslara göre yapmayanlara Üç bin (3.000) Türk Lirası idarî para cezası
verilir” 39. Maddesi (ı) bendinde  “Bakanlıkça reçeteli olarak satılması
istenen bitki koruma ürünlerini reçetesiz olarak alıp uygulayanlara bin (1.000)
Türk Lirası, reçetesiz olarak satanlara ve Bakanlıkça istenen kayıtları
tutmayanlara Beş bin (5.000) Türk Lirası idarî para cezası verilir”
denilmektedir.  İlimizde süne mücadelesi
ile ilgili teknik çalışmalar Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta ve zararlının
yoğun (mücadele eşiği üzerinde) olduğu alanlar mücadelede görev alan ekipler
tarafından belirlenerek ilaçlanacak sahalar üreticilere duyurulmaktadır. Süne
zararlısı ile mücadelede üreticilerin Müdürlüğümüzün duyurularına göre hareket
etmeleri gereksiz ilaçlamalardan kaçınmaları hem bizim için faydalı olan
canlıların doğada yaşamlarını devam ettirmelerini sağlayacak hem de çevrenin
kirlenmesini önleyecektir. Süneye karşı Kışlamış Ergin Mücadelesi Teknik
Talimatlara aykırı olduğundan üreticilerimizin kesinlikle kışlamış ergin
mücadelesi yapmaması, yapanlar hakkında 5996 Sayılı Kanun kapsamında ceza-i
müeyyide uygulanacağı üreticilerimize duyurulur.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here