Domuz avında usulsüzlük yok

17
Şap hastalığının tespiti çalışmaları kapsamında Trakya’da başlatılan domuz avı ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, domuz avını izinli bir şekilde ve halk sağlığının ön planda tutularak yapıldığını belirtti.
HABER MERKEZİ
“Trakya Yaban Hayatı Sero-Survey Ortak Eylem Planı” başlıklı yazılı bir açıklama yapan Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Şap hastalığı tespiti için başlatılan, İstanbul, Edirne ve Kırklareli illerini kapsayan domuz avı ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi;
*“Bulgaristan’ın Kosti Köyü’nde vurulan 3 adet Yaban Domuzunda Şap hastalığı tespit edildi”
“Şap hastalığının Trakya kesiminde Kasım 2007’den beri görülmemesinden dolayı Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) tarafından ülkemizin Trakya kesimine "Şap Hastalığından Aşılı Ari" statüsü verilmiştir.
Ancak, 30.12.2010 tarihinde Bulgaristan’ın sınırımıza 2 km mesafede bulunan Kosti köyünde avlanan avcılar tarafından vurulan 3 adet Yaban Domuzunda Şap hastalığı tespit edildiği, Ülkemizin Trakya kesiminin bu statüsünün sürdürülebilmesi için OIE’nin hastalığın görüldüğü alanlara yakın bölgelerdeki yaban domuzunun doğal populasyonlarında ve evcil domuzlarda hastalığı tespit etmek amacıyla Bilimsel bir çalışma yapılması şartı getirilmiştir.”
*“Avlama işlemi Avcılık Belgesine sahip Sertifikalı Avcılar tarafından Veteriner Hekim Kontrolünde yapılıyor”
“Bu sebeple Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bir Bilimsel Araştırma Projesi başvurusunda bulunulmuş, Çalışmanın 06.07.2011 tarihinde başlayıp, 03.09.2011 tarihinde sona ereceği; çalışmanın İstanbul, Edirne ve Kırklareli İllerini kapsayacağı ve Bilimsel Araştırma için yeterli olacak sayıda yaban domuzunun avlanacağı bildirilmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı söz konusu avlama işlemini Avcılık Belgesine sahip Sertifikalı Avcılar aracılığı ile ve Veteriner Hekim Kontrolünde yaptıracak, hayvanlar vurulduktan hemen sonra kan ve doku örnekleri alınacaktır. Kan ve Doku örnekleri alınan hayvanlar gömülecektir. Çalışmada 38 Adet Veteriner Hekim görev alacaktır.”
*“Avlanmaya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce izin verildi”
Söz konusu bilimsel çalışmanın yapılmak istendiği tarih aralığı, 2011-2012 Merkez Av Komisyonu kararınca tüm av hayvanı türleri için ava yasak döneme denk gelmektedir. Fakat 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 4. Maddesinin 3. Fıkrasında "koruma altında olmayan yaban hayvanlarının avlanmanın yasaklandığı gün ve sürelerde; tarım alanları ile besi ve yaban hayvanlarına zarar verecek sayıda çoğalmaları veya bulaşıcı hastalık taşıdıklarının tespiti durumunda, söz konusu alanlarda konu mahalli tarım ve köyişleri ile orman teşkilatı görevlilerince incelenerek hazırlanacak ortak rapor doğrultusunda belli sayıda yaban hayvanının belirlenecek esas ve usullerle avlattırılmasına Genel Müdürlükçe izin verilebilir" hükmü getirilmiştir.
Bu nedenle ilgili Kanun hükmüne dayanarak, Bilimsel Araştırma kapsamında gerçekleştirilecek Yaban Domuzu Avına 06.07.2011 tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce izin verilmiştir.
*“Avlanma için Yerel Etik Kurulu Onayı alındı”
Basında son zamanlarda çıkan haberler pek çok yanlış ve yanıltıcı bilgiler içermekte; Bakanlığımıza ve İl Müdürlüğümüze ağır ithamlarda bulunulmaktadır. Söz konusu ithamlardan ilki, avlanmanın İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’nda yapıldığı yönündedir. Oysa Avlanmanın yapılacağı Alanlar 2011-2012 yılı Merkez Av Komisyonu kararınca belirlenen Avın Yasaklandığı Sahalar dikkate alınarak belirlenmiştir. Dolayısı ile Milli Park ve Korunan Alanlarda Avlanma söz konusu değildir. Tarafımıza yöneltilen bir diğer suçlama çalışmanın Etik Kurul İzni alınmadan yapıldığı yönündedir. Oysaki söz konusu çalışma başlamadan önce, İlgili kurum tarafından Şap Enstitüsü Müdürlüğü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun 05.07.2011 tarih ve 11/05 karar numarası ile "Yerel Etik Kurulu Onayı" alınmıştır. Onay kapsamında avlanma çalışmalarında toplam 38 adet Veteriner Hekim’in görev alması, İlimizden bu çalışmaya 17 adet Veteriner Hekim’in katılması kararlaştırılmıştır.
Avlanma işlemleri için oluşturulacak ekiplerde mutlaka Veteriner Hekim bulunmakta, avlama işlemi sertifikalı avcılar tarafından yapılmaktadır. İl Müdürlüğümüz söz konusu araştırmanın her aşamasında düzenli olarak kontrollerini yapmakta ve çalışmanın belirtilen hususlar çerçevesinde yürütülmesi konusu üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Her ne kadar kamuoyunda Avlama işleminin ava yasak döneme denk gelmiş olmasının yaban hayatı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği kanısı oluşmuş olsa da; söz konusu tehlikeli bir Bulaşıcı Hastalık olduğu için, Halk Sağlığı her şeyin üstünde tutulmuş ve Üstün Kamu Yararı dikkate alınarak bu araştırmaya izin verilmiştir. (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here