Doğalgaz başvuruları 24 ocak 2011’de son!.. Gazlılanırken haşlanmak istemiyorsanız !…

15
* Doğal gaz başvuruları, 25 Ocak 2006 tarihinde Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu(EPDK)’ndan alınan 30 yıl süreli doğalgaz dağıtım
lisansı gereği 25 Ocak 2011 tarihinden itibaren ücretli olacak.

HABER MERKEZİ
 Doğal gaz başvuruları, 25 Ocak 2006 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınan 30 yıl süreli doğalgaz dağıtım lisansı gereği 25 Ocak 2011 tarihinden itibaren ücretli olacak.
Abonelik bedeli alınacak olan doğal gaz başvurularında, EPDK’nın 2011 yılı için belirlemiş olduğu tarife esas alınacak.
GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, gelen talepleri her zaman kabul edileceği bildirilerek şunlar kaydedildi:
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) kararına göre; “EPDK’dan dağıtım lisansı alan gaz dağıtım şirketlerinin lisans alma tarihinden  itibaren ilk 5 (beş) yıllık dönemde dağıtıma yetkili oldukları bölgelerde gaz kullanma (abonelik) talebinde bulunacak olanların taleplerini kabul ederek kayıt altına alır ve başvuru sahibine tarih ve numarayı içeren bir belgeyi verir” denilmiştir.
Gazdaş, bu karar uyarınca vatandaşlarımızdan gelen talepleri bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kabul etmeye devam edecektir.’
Babaeski’de doğal gaz hizmetinden yararlanabilmek için ise ilk olarak Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin hizmet noktalarında bulunan müşteri hizmetleri birimlerine dilekçe ile müracaat etmek gerekiyor.
Abonelik bağlantı sözleşmesi için ise bireysel bağlantılarda, başburu dilekçesi, binada tercih edilen ısınma şeklinin bireysel olacağı ve doğal gaz bağlantısı ile ilgili kat maliklileri kurulunca alınan kararın kayıtlı olduğu noter onaylı karar defterinin fotokopisi ve aslı, daire sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi, bina ruhsatı fotokopisi, tapu kaydı, Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi gerekli oluyor.
Abone bağlantı bedeli EPDK’nın doğal gaz piyasası mevzuatları ve yönetmelikleri çerçevesinde belirlenen, bir defaya mahsus olmak üzere ve iade edilmemek üzere tahsil edilecek. Buna göre 25 Ocak tarihinden itibaren 201 metre kare ve üzeri alanlarda her 100 metre kare için 150 dolar ve KDV alınacak.
Abonelik başvurusundan sonra Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş tarafından yetkilendirilmiş Sertifika Sahibi Firma ile sözleşme yapılarak tesisat projesi hazırlanacak ve proje, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş’ye onaylatılacak.
İç tesisat İşlemlerinin İç Tesisat İşlemleri’nin tamamlanmasının ardından  Doğal Gazı kullanacak olan kişiler, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım  A.Ş.’ye başvurarak Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi yapacak.
Doğal gaz bireysel kullanım sözleşmesi için ise kiracı ise kira kontratı fotokopisi ve ikametgah belgesi, sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi, vergi kimlik numarası, sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname ve güvence bedeli gerekecek.
Bütün bu işlemlerin ardından doğal gaz kullanım sözleşmesi de yapıldıktan sonra sertifikalı tesisatçı firma, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’den doğal gaz açılışı için randevu alacak. Randevu günü Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin yetkili mühendisi ile gaz açma elemanı ve sertifikalı tesisatçı firmanın yetkili mühendisi, binaya gelerek, iç tesisatın Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin teknik şartnamelerine uygunluğunu kontrol edecekler.
Tesisatın Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin Teknik Şartnamesi’ne uygun olması durumunda, Doğal Gaz Uygunluk Belgesi verilir. Eğer uygun olmaması durumunda kesinlikle doğal gaz açma işlemine geçilmeyecek.
Uygunluk sonrası tesisatta test ve devreye alma işlemine geçilecek. Test olumlu ise tesisata doğal gaz verilmeye başlanacak. (c.ç.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here