Dibek; “Kırklareli’de kaç özürlü vatandaşa istihdam sağlandı?”

9
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir soru önergesi sunarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’e Kırklareli’de kaç özürlü vatandaşa istihdam sağlandığını sordu.

HABER MERKEZİ
Milletvekili Dibek’in soru önergesi şu şekilde oldu; “15.05.2008 tarih ve 5763 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile değişik 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi 6’ncı fıkrasında “Özel sektör işverenlerince 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır.” denilmektedir. Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ülke genelinde ve seçim bölgem Kırklareli ilimizde özel sektör işverenlerince istihdam edilen kaç özürlü sigortalının işveren primleri Hazine tarafından karşılanmıştır? Hazine’nin karşıladığı işveren primleri toplamı ne kadardır?Ülke genelinde ve seçim bölgem Kırklareli’nde söz konusu teşvik kapsamında değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana kaç özürlü yurttaşımıza istihdam sağlanmıştır? Bu teşvik kapsamında olup daha sonra işten çıkarılan özürlü sayısı kaçtır? Ülke genelinde ve seçim bölgem Kırklareli’nde söz konusu teşvik kapsamında işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi veya ödenmemesi nedeniyle işverenlerden ne kadar gecikme zammı tahsil edilmiştir?
2002-2009 yılları arasında ve yıllar itibariyle ülke genelinde ve seçim bölgem Kırklareli’nde özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlere ne kadar para cezası verilmiştir?” (yy)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here