Dibek; “Devlet, engelli istihdamı konusunda çalışmalarını artırmalı”

17
 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Av. Turgut Dibek “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
HABER MERKEZİ
“Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Sosyal devlet ve çağdaşlık, hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm yurttaşlara insanca yaşayabilecekleri ortam ve olanaklar sunan, toplumsal yaşamda eşitliği ilke edinen, insanı dünyadaki en yüce değer kabul eden bir devlet anlayışını gerektirmektedir. Bununla birlikte, bireylerin de, yetenekleri, yeterlilikleri ve becerileri doğrultusunda üretkenliklerini sürdürmeleri, üstlendikleri sorumlulukların gereğini yerine getirerek, ülkelerinin gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaları büyük önem taşımaktadır. Devletin engelli istihdamı konusunda çalışmalarını artırmalı ve engelli çalıştırma zorunluluklarını iyi denetlemelidir. Özel sektörün bu konudaki bilinçlenmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Her alanda çağdaşlığı hedefleyen Türkiye, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak, engelli yurttaşlarının sorunlarına çözüm üretmek, onların yaşam kalitelerini artıracak çeşitli olanaklar sunmak durumundadır. Engelli-engelsiz tüm yurttaşlarımızın, sağlık, eğitim, ulaşım, barınma ve istihdam sorunlarının çözülmesi, sosyal haklarının güvence altına alınması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi yönündeki çabalar, mutlu ve huzurlu bir toplumun temelini oluşturmaktadır. Bugün amacımız, önemli bir bölümü üretime katılamayan, sosyo-kültürel sorunları bulunan, kimi hizmetlere ulaşmakta zorlanan engellilerimizin toplumsal yaşama etkin kalıtımlarını sağlamaktır. Engelli yurttaşlarımızın başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürmeleri, çalışma olanaklarına kavuşturulmaları, sorunlarını dile getirmeleri ve çözümünde etkin rol oynamaları büyük önem taşımaktadır. Yaşamın çeşitli alanlarında, engelli yurttaşlarımızın gereksinimlerine göre düzenlemelerin yapılması, çağdaş kentlerin, sokakların, yapıların, toplu taşım araçlarının, engellilerin kullanımına uygun olarak düzenlenmesi, engelli yurttaşlarımızın haklı beklentilerine yanıt oluşturacaktır. Bir yandan bu çabalar sürdürülürken, öte yandan engelli duruma düşmenin önlenmesi konusunda yurttaşlarımızın bilinçlendirilmesi, rehabilitasyon olanaklarının yaygınlaştırılması sağlıklı bir toplum oluşturulması çabalarına katkıda bulunacaktır. Engellilerimizin hiçbir olanaktan yoksun kalmamasına özen gösterilmelidir. Onlara sevgiyle kucak açılmalı, sorunlarına duyarlılıkla yaklaşılmalıdır. Bu amaçla gerçekleştirilecek çalışmalar, engellilerimizin yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır. Engellilerimizin sorunlarının çözümü için atılacak her yeni adımın, sergilenecek duyarlı yaklaşımların, toplumun mutluluğu ve huzuru için önemli olduğunu anımsatıyor, tüm engelli yurttaşlarımıza esenlikler diliyorum.” (Savaş Eskici) 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here