Dibek, Başbakan Erdoğan’a altyapılı arsaları sordu

11
Cumhuriyet halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Av. Turgut Dibek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a altyapılı arsaları sordu.

HABER MERKEZİ

Dibek’in soru önergesi şu  şekilde oldu; “11.09.2004 tarih ve 25580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Altyapılı Arsa Üretimi ve Bu Arsaların Tahsis Yoluyla Satışına İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde “Altyapılı Arsa Üretimi ve Tahsis Komisyonunca satışına karar verilen arsa ve araziler yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde doğrudan satışa çıkarılır” denilmektedir.
* 2002-2010 yılları arasında ve yıllar itibariyle Seçim Bölgem Kırklareli’nde TOKİ’ye ait olan altyapılı arsalardan yürürlükteki ihale mevzuatı hükümleri çerçevesinde doğrudan satışı yapılan arsa miktarı ne kadardır? İhale yöntemleri nelerdir? Söz konusu arsaların büyüklükleri ne kadardır? Satış bedeli ne kadardır?
* Anılan yıllar itibariyle Kırklareli ilimizde Hazine’den ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarından bedelsiz edinilen arsa ve arazilerden altyapılı arsa haline getirilip TOKİ eliyle doğrudan satışı yapılan arsa miktarı ne kadardır? Söz konusu arsaların büyüklükleri ne kadardır? Satış bedeli ne kadardır?
* 2002-2010 yılları arasında ve yıllar itibariyle Kırklareli ilimizde TOKİ’ye ait olan altyapılı arsalardan kooperatiflere, kooperatif birliklerine ve kooperatifler merkez birliklerine, sosyal yardımlaşma kurumlarına, belediyelere, kendi konutunu yapan fertlere ve yapımcılara tahsis yoluyla satışı yapılan arsa miktarı ne kadardır? Söz konusu arsaların satış bedeli ve TOKİ’nin bu yolla elde ettiği gelir miktarı ne kadardır?” (yy)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here