“Demokratikleşmeye ihtiyacımız var”

15
Mühendislik ve Mimarlık Haftası dolayısıyla 21 Ekim 2013 Pazartesi günü saat 12.00’de Türk Mimar ve Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kırklareli İl Koordinasyon Vilayet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı……
HABER MERKEZİ
Mühendislik ve Mimarlık Haftası dolayısıyla 21 Ekim 2013 Pazartesi günü saat 12.00’de Türk Mimar ve Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kırklareli İl Koordinasyon Vilayet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Düzenlenen tören anıta çelenk konulması ve ardından saygı duruşunda bulunulmamsı ile başladı.
Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“6235 Sayılı TMMOB Yasası’nın kabulünden sonra, 1. Genel Kurulu’nu  18-22 Ekim 1954 tarihleri arasında yapan Birliğimizde Elektrik M.O, Gemi M.O, Harita ve Kadastro M.O, İnşaat M.O, Kimya M.O, Maden M.O, Makine M.O., Mimarlar O., Orman M.O., Ziraat M.O. kurulması ve genel kurul delegelerinin oyları ile TMMOB Tüzüğü kabul edilmiştir. 1954 Yılında kurulan TMMOB anayasanın 135. maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.  Örgütsel bütünlüğü ve bağımsızlığını koruyan TMMOB gücünü sadece üyesinden alan bilimsel ve teknik çalışmalarda bulunan meslek ve meslektaş sorunlarını ülkenin ve halkın sorunlarından ayrı tutulamayacağından hareketle toplum yararı ve ülke çıkarını esas alan bir hatta yürümektedir.  Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak 8.000 üyesi bulunan TMMOB’nin, 2012 yılı sonunda Oda sayısı 24’e, üye sayısı ise yaklaşık 420 bin’’e ulaşmıştır. TMMOB çalışmalarını 24 Oda, bu Odalara bağlı 200’e yakın şube ve 45 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu ile sürdürmektedir. Günümüzde Oda ve Şubeleri’ne bağlı olarak 150’den fazla Bölge Temsilcisi, 900’ü aşan İl Temsilcisi, İlçe Temsilcisi ve diğer ilgili birimleri ile görev yapmaktadır. TMMOB‘ye bağlı Odalara 70 kadar Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı disiplininden mezun olan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları üyedir. 1954 yılından bu yana TMMOB ilk genel kurulunun yapıldığı ekim ayı içinde gerçekleştirilmek üzere her yıl Mühendislik-Mimarlık Haftası’nı kutlamaktadır. TMMOB sahip olduğu birikim ve deneyimlerini mevcut sorunların tespitinde bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini dile getirilmesinde azami çabayı ön planda tutmayı kendine görev bilmektedir. Bu görevin yerine getirilmesinde sosyal ve kültürel aktiviteleri de hayata geçirerek üyeleri arasındaki birliğin pekiştirilmesi, aynı zamanda meslektaşlarımızın toplumla kaynaşmasını sağlamayı da gerçekleştirmektedir. Küresel kapitalizm ve onun ülkemizdeki temsilcileri eliyle yürütülen politikalar nedeniyle tarım ve sanayi üretimi önemli ölçüde baltalanmış, üretici olmayan sektörlerin öne çıkması nedeni ile Mühendis-Mimar ve Şehir Plancıları bu süreçten en çok etkilenen kesimler olmuştur. Çünkü Mühendis-Mimar ve Şehir Plancısı demek üretmek demektir. Üretmeyen bir ülkede ve dünyada mühendise, mimara, plancıya yer yoktur. Öte yandan aşırı kar hırsı ile gözü dönmüş, kuralsız ve pervasız vaziyette yapılan yatırımlarla sahip olduğumuz doğal varlıklar hızla tükenmeye ve kirlenmeye devam etmektedir. Bilim ve teknoloji politikaları temelinde, ihtiyaçlarımız doğrultusunda,  ulusal kalkınma stratejilerinin uygulanmasında yeniden üretim ve yatırım politikaları hayata geçirilmeli; istihdam ve hakça bölüşüm sağlanmalıdır. 19 Ağustos Depremi’ni unutmadık ve unutturma çalışmalarını ise şiddetle karşı çıkıyoruz. Dışa bağımlı olan enerji politikalarına karşı çıkıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına jeotermal enerjiye güneş enerjisine hidrolik enerjiye rüzgâr enerjisine yapılacak yatırımların önlerinin açılmasını talep ediyoruz. Tarım ürünlerinin ve çeşitlendirilmesi konusunda bir politikanın oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bunun sağlanması için Türkiye’nin demokratikleşmeye ihtiyacı vardır. Ancak ne yazık ki durum tam tersidir. Giderek artan baskıcı ve otoriter uygulamaları ile kendisi gibi düşünmeyenler için toplumsal yaşam alanını gün be gün daralmaktadır. Yapılan ve yapılmak istenen uygulamalar ile bilimsellikten uzaklaşılmakta, ülkemiz hızla ortaçağ karanlığına doğru sürüklenmektedir. Bizler toplum yararına gördüğümüz tüm konular üzerine yasal mücadeleyi sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimizle 59. Yılı’nda TMMOB kuruluş haftasını kutlar, üyelerimize ve tüm halkımıza sağlık ve mutluluklar dileriz.” (Serkan Koçtürk) 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here