Demirköy Bakır Madeni Sondaj Çalışması Yargı’da

5
 “Yaşamı her platformda savunacağız”
* Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO) Istrancalar’da Doğal Yaşamın Sürmesi için hukuk mücadelesine bir yenisini daha ekleyerek Demirköy Bakır Madeni Sondaj Çalışması’nı Yargı’ya taşıdı.
HABER MERKEZİ
Kırklareli’nin Demirköy İlçesi ve Balaban Köyü arasındaki toplam 2 bin 831,75 hektar, (28,317 dekar) alanda 91 adet Sondaj Noktası’nda, gerçekleştirilmesi planlanan “Bakır Madeni Arama Sondaj Çalışması” Projesi’ne, Kırklareli Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" açıklaması 29.05.2015 tarihinde duyuru yapılmasının ardından “Çevresel Etki Değerlendirme Gerekli Değildir” kararın/işlemin iptali ile işlemin yürütülmesinin durdurulması talebiyle Edirne İdare Mahkemesi’nde DAYKO Vakfı Bilim ve Hukuk Kurulunca yapılan değerlendirmelerden sonra dava açılmıştı. 
İnceleme neticesinde dava dosyasına eklenen deliller ve bilimsel raporlarda yapılan değerlendirmeler de; “Anayasa’nın 56. Maddesi: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Dava Konusu İdari İşlem Anayasanın 44. ve 169. Maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. Anayasamızda orman alanları daraltılamaz ve Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez denilmektedir. 
2872 Sayılı Kanun’un 2. maddesinde, "Bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı kalkınma ve gelişme" olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ancak sürdürülebilir çevre ile sağlanabilecektir. Maddeye göre sürdürülebilir çevre, "gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecidir.
* Demirköy’ün içme suyu kaynakları bu alanda
Istrancalar Avrupa’nın en önemli 5 doğa alanından biridir. Özellikle Ruhsat alanı yaban hayatın yaşam alanıdır.   Ülkemizde az miktarda bulunan Beyaz Kayın ağaçları ve bu ağaçlara bağlı olarak yaşayan Kayın Fıstığı ile yaşamlarını sürdüren ülkemizde sadece burada yaşayan Yedi Uyur (Glisglis) yaşamaktadırlar. Nesli tükenmekte olan ve sadece Türkiye’de Istrancaları bu mevkide Avrupa Kırmızı Orman Karıncası (Formica Pratensis )  varlığını sürdürmektedir. Söz konusu ruhsat alanı içinde yüzlerce su kaynağı ve bunların bitişiği ile oluşan onlarca dere içilebilir saflıkta olup sondaj sahası Demirköy İlçesinin içme suyu su kaynaklarının bulunduğu alandadır.
* 2011’de iptal edilmişti
Demirköy İlçesi’nde Bakır Madeni Arama Sondaj için Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı söz konusu paftalarda, Daha önce Bakır ve Molibden madeni girişimi yapılmış, Demirköy İlçesi’nin içme ve kulanım su kaynakları havzası olmasından dolayı proje 16.01.2011 tarihinde iptal edilmiştir. İptal edilen saha için başka bir firma tarafından tekrar müracaatının üzerine ÇED Gerekli değildir kararı veriliyor. Karar verilmeden önce Demirköy Belediye Başkanlığı 20.02.2015 tarihinde Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazdığı yazıda da,  burada yapılması planlanan sondaj çalışmasını uygun görmediklerini,  Gerekçe olarak “Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından da tespit edilen içme suyu kaynakları mutlak koruma alanındadır” denilerek ekleri ile birlikte ÇŞB İl Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
* Proje Tanıtım Dosyası yanlışlıklar ve eksiklikler var 
PTD’de Flora ve Fauna Verileri Demirköy Flora ve Faunası’na ait değildir. Bu yanlışlıklar başka bir dosyadan kopyala yapıştır yöntemiyle hazırlandığından. Bahse konu Proje Tanıtım Dosyası hakkında Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Vakfımızca görüş istenmiştir. Yanlışlıklar ve usulsüzlükler Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından tespit edilmiştir. Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında desteklenen, Çevre ve Orman Bakanlığı; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü Koordinasyonu’nda yürütülen Istranca Dağlarında uygulanan “TR 06 02 16 Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 130 bin hektarlık bir alanda uzmanlarca çalışmalar yürütülmüş ve bu çalışmaların da merkez üssü Demirköy olmuştur. Yıldız Dağları Biyosfer Alanı olarak haritalandırılmış ve sınırlar belirlenerek alanda biyosfer rezervi Yaklaşımıyla Biyolojik Çeşitlilik Envanterleri yapılmış, sosyal değerlendirmeler gerçekleştirilmiş, “Biyosfer Alan Adaylık Dosyası” UNESCO MAB Komisyonu tarafından istenen formatta ve içerikte hazırlanmıştır. 
* Bölge zengin Doğal Yaşam ve Yaban Hayatı’na sahip
Bölgede Doğal Yaşam ve Yaban Hayatı oldukça zengindir. Bölgede uzmanlarca yürütülen çalışmalar sonucunda Avrupa’da nesilleri tükenen özel kanunlarla koruma ve geliştirmeye çalışılan türlerden Avrupa Kızıl Sincabı, Avrupa Kırmızı Orman Karıncası, Avrupa Yaban Kedisi, Yedi Uyur,  Küçük Kerkenez ve Şah Kartalı ile Istranca Sığın Geyiği ve Su Samuru ile Kırmızı Benekli Dağ Alabalığı ülkemizin yalnızca Istrancalar’ın bu bölgesinde yaşayan Soğuk Su Dağ Kereveti, Saf Kan Istranca Arısı bölgenin çevresinde yaşamaktadır. Kaya Sansarı, Ağaç sansarı, Porsuk, Karaca ve Kurt gibi hayvanların envantere kaydı yapılmıştır.
* Bern Sözleşmesi’ne aykırı
Demirköy yoğun ormanlarla kaplı bir bölge Avrupa’da bu tür yabanıl ormanlar tükenmiş, Istrancalar’ın ortasında sadece Demirköy çevresinde hala varlıklarını sürdürmektedir. Yaban hayatının yoğun olduğu bir bölgede Avrupa’nın ve ülkemizin en zengin biyolojik bölgesi alarak 2014 yılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Trakya Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen Kırklareli Biyolojik Çeşitlilik Envanteri Çalışması’nda ortaya çıkmıştır. Bütün Avrupa kıtasında 12 bin Tür’e iken sadece bu bölgede 4 bin 200 olduğu tespit edilmiştir. Görülen o ki bölgede patlatmalı veya patlatmasız maden arama sondajların yapılaması planlanması Bern Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmektedir. Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamları’nın Korunması Sözleşmesi, 19 Eylül 1979’da Bern’de imzalanmış olup bu Sözleşme, 09.01.1984 Tarih ve 84-7601 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 20.02.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sözleşmenin amacı, yabani hayvanları, bitkileri ve bunların yaşama ortamlarını muhafaza etmektir.
* Bölgenin kuş zenginliği perdelenmiş 
Proje Tanıtım Dosyası’nda bölgede 8 adet Kuş Türü yaşadığı belirtilmekle bölgenin kuş zenginliği adeta perdelenmiştir. Orman ve Su işleri Bakanlığı ve Dünya Bankası ile ortaklaşa yürütülen GEF II Projesi’nde Kuş Habitatları ve Sayımları yapılmış. 275 adet Kuş bölge üzerinde yaşamlarını konaklamaları ve göçlerini sürdürdükleri çoğunluğu Bern Sözleşmesi Nadir ve Nesli Tükenmekte ve Büyük Risk Altında Kategoriler’den olduğu tespitleri yapılmıştır. Kara Ağaçkakan, Küçük Yeşil Ağaçkakan, Ak Sırtlı Ağaçkakan, Şahin Kartalı, Kaya Kartalı, Küçük Kerkenez tespitleri yapılmış, nesli tükenme tehlikesinde olan türler olarak kayıt edilmiştir. Demirköy içme suyu kaynaklarının da bulunduğu bölgede eşsiz flora ve faunasıyla, Istrancalar’ın nadir eko sistemlerinin bulunduğu bölgede telafisi mümkün olmayan sonuçların yaşanmasına engel olmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için DAYKO (Doğal Yaşamı Koruma vakfı)  olarak, her platformda yaşamı savunmaya devam edeceğiz” dediler. (Gülcan Kutlu)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.