DAYKO’dan Doğal Yaşamı korumaya davet

8
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde kurulan Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO) Başkanı Nusret Türkkan kendilerini doğaya emeğe ve insanlığa adamış bilgili ve deneyimli ……
HABER MERKEZİ 
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde kurulan Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO) Başkanı Nusret Türkkan kendilerini doğaya emeğe ve insanlığa adamış bilgili ve deneyimli kişileri derneğe üye olmaya beklediklerini ifade ederek şu bilgileri verdi: 
“Doğal Yaşamı Koruma Vakfı, genç bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş misyonuna bağlı kalarak varlık nedeni olan doğal yaşamın tüm bileşenlerinin korunması çabası içinde olunurken. Doğal kayakların sürdürülebilirliğinin yanında doğal yaşam alanların çevresinde yaşayan yöre halkını katılımcı bir yaklaşımla tabiat koruma çalışmalarına dahil edilmesini sağlamak amacıyla doğa ile bütünleşen projeler geliştirerek halkın ekonomik iktisadi refah seviyesinin artırılmasında katkı sunmaktır. Bu çerçevede başta kamu kuruluşları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve  bu yörelerde ki halka kuruluş amaçlarını anlatarak bağlayıcı projeler geliştirmektedir. Bu yolla çevre bilincinin yaygınlaşması yönünde başladığı uzun koşusunun ilk adımını atarak çalışmalarını yürütmektedir ve gelecekte yürütecektir.
Doğal kaynaklarının sürdürülebilir yaşam ilkesiyle kullanımı. Doğal varlıkların korunmasında gelecekte söz sahibi olacak gençliği bilinçli, barışı sağlayan, halkla bütünleşen emekten yana, doğal yaşamadan güç alan öncü sivil toplum kuruluşu olmaktır.
DAYKO Vakfı, Mütevelli Heyetin belirlediği hedefler doğrultusunda yönetim kuruluyla yönetilir. Tüm yöneticileri kendilerini doğaya emeğe ve insanlığa adamış bilgili ve deneyimli üyeleridir.
6  bölüm halinde örgütlenmiştir.  Koordinatörlük, Projeler,  İdari ve Mali İşler, Bilgi İşlem,  Eğitim ve Hukuk İşleri  Vakıf bünyesinde hizmet vermektedir.
Ülkemizin her karış toprağı ormanları, tarihi kültürel mirası, madenleri, turizm bölgeleri HES, Termik Santral Nükleer Santral vb yatırımlarla talan edilmekte doğal yaşam alanları tarım alanları su havzalarımız ve kültürel kimliğimiz bu yatırımların kıskacında ya yok edilmekte ya da kirletilmekte, unutturulmaya çalışmakta. İnsanın, hayvanın ve doğanın en temel ihtiyacı olan su ticari bir meta haline dönüşmektedir.
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi, öncelikli alanlara koruma statüsü kazandırılması ve doğal yaşam alanlarının barındırdığı ekosistemlerin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır.
Bu nedenle; yurdumuzun biyolojik çeşitliliğini korumak ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını yöre halkın güvencelerinde sağlamak amacıyla çalışmaktadır. İnsanların doğa ile uyum içerisinde yaşayabileceğine inanır ve çocuklarımıza yaşanılır bir dünya bırakmak için çalışır. Türkiye’nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınması’ olarak belirleyen DAYKO bu amaçla; koruma projeleri yürütmekte; ilgili yasaların uygulanabilmesi ve geliştirilmesi için faaliyetler sürdürmekte; kamuoyu, yerel ya da merkezi kuruluşlarla tüzel gerçek kişi ve yöneticilerle işbirliği yapmaktadır. Istranca Dağları ile özelde Longoz Ormanları ve Ergene Havzası birlikte sahip olunan doğal yaşam alanların kaynakları arasında su kaynakları önceliklidir.” (Derya Atkoşan

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here