DAYKO Vakfı proje üstüne proje üretiyor

53
 Doğal Yaşamı Koruma Vakfı ( DAYKO) proje üstüne proje üreterek, bu güne kadar yeterince ilgi gösterilmemiş, tahribatın yaşandığı Istranca’ların umut ışığı oldu.
HABER MERKEZİ
Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO) üst üste geliştirdiği projelerle Istrancalarda kayda değer bir fark yaratmayı amaçlıyor. Bölgenin bozulmamış doğal ve kültürel alanlarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan projeleri n yapılmasını amaçlayan DAYKO Vakfı hem insanların bilincini arttırarak onların olumsuz etkilerini azaltmayı hem de bölgenin tanıtımını yaparak her açıdan bölgeye katkı sağlıyor.
Türkiye- Bulgaristan IPS Sınır Ötesi İşbirliği kapsamında, Bulgaristan, Bulgaristan Istranca Bölgesi ve DAYKO ortak bir proje hazırladılar. Avrupa Birliği tarafından desteklen 111.903.29 Euro bütçeli “Istranca Bölgesi Sürdürülebilir Ortak Koruma ve Geliştirme Projesi” Sınır Ötesi İşbirliği’ni güçlendirilmesi yoluyla, doğal ve kültürel miras değerlerinin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen bir proje hazırladılar. Proje bölgenin doğa kültürünü teşvik etmek, doğal yaşamın olumsuz etkilerini azaltmak, orman tahribini önlemek ve bölgede sürdürülebilir kalkınma sağlamak amacıyla yürütülmektedir. 
* Bu güne kadar Istrancalar için ne yapıldı?
Bölge, kimliği, çeşitliliği, doğal ve kültürel alanlarıyla zenginlik getiriyor. Uygulanan projede Istranca bölgesindeki doğal, kültürel alanlarla, koruma altındaki alanlar üzerinde bölgede oluşan olumsuz etkiler ve tahribatların iklimsel değişikliklerin önlenmesine yönelik süreçlerde yerel insanların, çocukların, turistlerin bakışları ve bilgileri anketlerle ölçülerek bunların azaltılması ile ilgili bir saha araştırması yapılması gerektiği, araştırmaların sonucunda ise Istranca Bölgesinde, insan ve doğal yaşamı tehditlerinin etkilerini azaltma, orman tahribine karşı alınması gereken önlemler ve koruma altına alınmış yada doğal kültürel değerleri statülendirilmemiş alanların ortaya çıkarılması gibi bilinç artırıcı bilgilere ulaşılacak. Türkiye ve Bulgaristan tarafı paydaşlarla ortak bir strateji belirlenecek. Proje kapsamında, doğal alanların korunmasının Proje Aktiviteleri sayesinde, Bulgaristan ve Türkiye gençleri yapılacak kamp, konferans ve çalıştaylar da bir araya gelerek, doğa hakkında uzman kişilerden bilgi edinecek. 
* Ağaç kesilerek yatırım olmaz
Proje başvuru sahibi DAYKO Vakfı Başkanı Nusret Türkkan; “Istrancalar Avrupa’nın en zengin biyolojik bölgesi, en doğal ormanlarını barındırıyor. Istrancalar’ın sahip olduğu farklı eko sistemlerin çokluğu Avrupa’da da kalmadı. Elimizde var olan bu değer yeterince korunuyor mu?  Türkiye’de en kuvvetli RAMSAR Adayı Longoz Ormanı olmasına rağmen neden RAMSAR ilan edilmiyor. Dünya Bankası’ndan GEF II ile 8 milyon dolar harcanan Longoz Ormanları’na yasal statü tanınmıyor. Tabiatı koruma alanı iken Milli Park’a dönüştürüldü. Yıldız Dağları Biosfer Alanı neden ilan edilmiyor? Bölge halkı bunları bilmiyor. Bu tür koruma statülerin nasıl işlediğini bilmiyor. Ağaç kesilerek yatırım olmaz.
* DAYKO Vakfı unutulan Istrancalar’ın umut ışığı oldu
Bu projemizin yanında onaylanan ve hayata geçirilmeyi bekleyen birçok projemiz var. Sorumlusu olduğumuz “Istranca Bölgesi Sürdürülebilir Ortak Koruma ve Geliştirme Projesi” ile ilgili umut ediyoruz ki uygulanmasında bölgelerde kayda değer bir fark yaratacak. Bölgenin bozulmamış doğal ve kültürel alanları gelecek kuşaklara aktarılacak. Bu amaçla, hem insanların bilinci arttırılarak onların olumsuz etkilerini azaltacak hem de bölgenin tanıtımını yaparak her açıdan bölgeye katkı yapacağız. Dileğimiz ve amacımız oluşturulacak ortak koruma planı sayesinde doğal alanlarımızı, yeşil mirasımızı gelecek kuşaklara bozulmadan aktarmaktır.” dedi. (Gülcan Kutlu)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here