“Çevre Yolu” Il Genel Meclisi gündeminde

20
“Çevre Yolu” Il Genel Meclisi gündeminde

Il Genel Meclisi, Şubat ayının ilk toplantısını, Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda Il Genel Meclis Başkanı Tuna Soykan Başkanlığında yaptı.

Bir önceki toplantının tutanak özetinin okunması ve oylanarak kabul edilmesinin ardından gündemin dördüncü maddesinin öncelikle görüşülerek üçüncü gündem maddesinin bir sonraki toplantıda (bugün) görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Gündemin dördüncü maddesi olan; Il Özel Idaresi bünyesinde sürekli kadrosunda görev yapan Nevin Çolakoğlu, Tamer Işyapar, Hüseyin Çobancık ve Ali Tuzlu’nun emekliye ayrılması dolayısıyla kadrolarının iptal edilmesine yönelik gündem maddesi oylanarak kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Il Genel Meclis üyesi Aydın Karakoç tarafından iki önerge verildi. Karakoç, ilk önergesinde Longoz Ormanları ve çevresini gündeme getirdi.

Iğneada beldesindeki Longos Ormanları ve çevresinin doğal yapısı itibari ile eşsiz bir bölge olduğunu ifade eden Karakoç, ancak bölgenin korunması ve bölgeye gelen yerli-yabancı turistlerin "nelere dikkat etmeleri" , "hangi yolları izlemeleri" gibi konularda herhangi bir bilgiye sahip olmadan gezmeye kalktıklarını, genel olarak bölgede kaybolduklarını söyledi. Bölgeye gelenlere yönelik bilgilendirici çalışmalar yapılmasının önemli olduğunu dile getiren Il Genel Meclis Üyesi Karakoç, "Iğneada beldesindeki Longos Ormanları kış ve ilkbahar aylarında sularla kaplı yazın ise sular çekiliyor. Eşim ve çocuklarımla ormanları gezmek istedim. O bölgeyi bilmeme rağmen neredeyse kayboluyordum. Bu ormanlar içinde turistik ve bilimsel amaçlı bir gezi yapılmak istense insanlar aradığı hiçbir yeri bulamayacak orman içinde kaybolup gidecek. Bu ormanlar içinde diş budak, meşe, çınar, kızılcık, gürgen gibi ağaç türleri ve sayısız bitki örtüsü, geyik, karaca, yaban keçisi, tavşan, su samuru, bataklık faresi, kartal, şahin, leylek, keklik, baykuş gibi birçok çeşitte hayvan var. Ender bulunan balık türleri yine bu bölgedeki alan içinde yaşıyor. Bu türlerin yaşamı, ölümü, nelerde bulunduğu, nerelerden rahatsız etmeden ve zarar vermeden gözlenebileceği, hangi mevsimde hangi alanlarda bulunacakları, fotoğraflarının nereden çekileceği, tanıtımının nasıl yapılacağı bu gün cevapsız bir biçimde karşımızda durmaktadır. Gezi yapmak isteyenler orman içinde kaybolup gidiyorlar. Bölgede bulunan bitki ve hayvan türlerinin yaşamının sürdürülebilir kılınması ve korunması gerekmektedir. Alanı korumak amacıyla milli park alanı kapsamına alınmasını görüşmüştük. Ancak çok acil ve ivedi olarak bu bölgede yerli ve yabancı turistlerin alana herhangi bir zarar vermeden gezmelerini sağlayacak kurallar, uyacakları ilkeler, tanıtım levhaları, yollar, gözetleme kuleleri geliş ve gidiş yollarını gösteren bilgilendirici levhalar en kısa sürede yapılarak yaşama geçirilmeli. Aksi takdirde bölge için onarılmaz zararlar gündeme gelebilecektir. Hangi kurumlara hangi tavsiyelerde bulunulması gerektiği hususunda konunun gündeme alınmasını Il Genel Meclis Toplantısı’nda konunun görüşülmesini talep ediyoruz" dedi.

Aydın Karakoç tarafından verilen önerge Çarşamba günü gündeme gelmek üzere kabul edildi.

Çevre Yolu Meclis’e geliyor

Il Genel Meclis Üyesi Aydın Karakoç, verdiği ikinci önergede ise "Çevre Yolu"nu gündeme getirdi. Karakoç, bu yönde bir tavsiye kararı alınması için konunun Meclis gündemine gelmesi gerektiğini kaydetti. Kırklareli’nin bir "Çevre Yolu"nun olmamasının hem ekonomik hem de şehir içi trafiğe yönelik yükler getirdiğini anlatan Karakoç, "Kırklareli kadastro çalışmaları 1940 yılında tamamlandı. Ilk imar planı 1948 yılında yapılıyor. Bu planın geçersiz kalması sonucu 1968 yılında ikinci imar planı yapılıyor. Bu planın da geçersiz kalması sonucu 1986 yılında 1/1000 ölçekli Kırklareli Revizyon Planı yürürlüğe giriyor. Bu plana göre bütün kentin yapılandırılması ve yollar belirleniyor. Ancak 1/100 binlik Ergene Havzası Çevre Planı 2004 yılında yürürlüğe girdi. Daha sonra 1/ 125 binlik planlar var. Bu planlarda Kırklareli için hazırlanan uygulamaların bazıları hayata geçmiş bazıları ise bu güne kadar yürürlüğe sokulamamıştır. Hazırlanan planların yaşamda yerini bulabilmesi için merkezi hükümetlerin yerel yönetimlerle birlikte yapması gerekenler bulunuyor. Doğru bir yerleşime oturtulabilmesi için çalışmaların 5/10 yıl öncesinde başlaması gerekiyor" dedi.

Planlarda var uygulamada yok

Tüm planlarda bir "Çevre Yolu"nun işaretlendiğini ancak bugüne kadar yapılmadığına işaret eden Karakoç, konunun "acil" olduğunu, çağdaş ve modern tüm kentlerin yapılanmasında bir çevre yolu olduğuna dikkat çekti. Karakoç, önerge ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Kırklareli Merkez Ilçe Kuzey Batıdan Güney Batıya yönüne doğru dikdörtgene yakın bir şekilde uzanmaktadır. Çağdaş modern kentlerin yapılanmasında kenti dört yanından saran çevre yolları vardır. Bütün planlarda bu yollar var ama bu güne kadar yaşama geçirilemedi. Tüm lojistik hizmetler, ana depolar, üniversiteler ve hastaneler, kentsel yapılanmalar bu yollar çevresinde olur. Gelecek yıllarda Merkez Ilçenin Istanbul girişine 1-2 kilometre kala kentin Batısı’ndan geçerek Kuzeye çıkan, Kuzeyden Doğuya Dereköy’e dönen bir çevre yoluna acil ihtiyaç bulunmaktadır. Kırklareli Üniversitesi’nin tüm binaları planlarda bu yolun kenarında bulunuyor. Doğalgaz Tesisleri, Santral, Araç Muayene Istasyonu, ihtiyaçlar için tüm tüketim mallarının ana lojistik binaları, Teknoparklar, Hal Binası, Cam Naylon Borsası, öğrenci yurtları, Tarımsal Organize Bölgeleri, Hayvan Hastanesi, Demiryollarının Gar Binası, köylerin giriş yerleri, Il Özel Idaresi, Karayolları hizmet binaları, Belediye Hizmet Birimleri, TOKI’nin son zamanlarda yaptığı toplu konut yerleri de bu çevre yolu özerinde. Kızılcık Dere Organize Sanayi bölgesi bu çevre yoluna bağlanmakta. Kentin tüm nüfus hareketleri ulaşımlar bu çevre yolu üzerinden kente giriş yapılmadan en kısa sürede en ekonomik biçimde gerçekleşecektir. Bu trafik akışına kolaylık sağlayacaktır. Çevre yolunun yapımına hızla başlanması gerekmektedir. Çevre yolunun yapılmaması büyük çarpıklıklara yol açacak geri dönülmesi imkansız zararlara neden olacaktır. Çevre yolunun yapılması ile ilgili olarak yapılması gerekenlerin hangi kurum ve kuruluşlara ne tür tavsiyelerde bulunulması gerektiği konusunun şubat ayı toplantılarında gündeme gelmesini istiyoruz."

Konu Il Genel Meclisi çalışma

alanında değil

Önerge ile ilgili olarak Karakoç’un ardından söz alan Il Genel Meclis Üyesi Metin Güvenç, "Çevre Yolu" konusunun Il Genel Meclisi’ni ilgilendiren bir konu olmadığını belirterek gündeme gelmesinin gerekmediğini ifade etti. Güvenç, " Aydın beyin getirdiği önergenin bizimle ilgisi olduğunu düşünmüyorum.

Bizim bu konuda yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Bu olmuş olsa bile bizim direk olarak yapabileceğimiz Karayollarına tavsiye kararında bulunmak. Bizim kale alınacak bir durumumuz yok. Çevre yolunun yapılmasına karşı çıkmak gibi bir durumumuz da yok bu konuda yapılabilecek bir şey varsa yaparız. Ancak konu Il Genel Meclisi çalışma alanında değil" dedi.

Güvenç’e karşılık söz alan Il Genel Meclis Üyesi Nedim Orcan ise Güvenç’e katılmadığını belirterek, konunun Il Genel Meclisi’ni ilgilendirdiğini söyledi.

Orcan, "Il Genel Meclisi Kırklareli’nin sorunlarına bizzat müdahil olmayacakta ne yapacak. Çevre yolları ve çevresine yapılacak inşaat ve projeler tabii ki Il Genel Meclisini ilgilendirir. Bu yolla ilgili sorun yaşadığımda gündeme getirmeyecek miyiz. Metin beyin bu konuyu hafife aldığını düşünüyorum. Kırklareli’nin en sakin, yaşanabilir güzel bir il olduğu ile ilgili övünmüyor muyuz. Dolayısıyla bu gibi teklifleri görüşmemizde yarar vardır. Bu önergenin gündeme alınmasını istiyorum" diye konuştu.

Önerge hakkında söz alan olmayınca oylamaya geçildi. Yapılan oylamada konunun Perşembe günü gündemine alınarak görüşülmesine karar verildi.

Toplantı bugün saat 10.30’da yeniden toplanılmak üzere sona erdi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here