Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 2 milyon 411 bin TL’lik ceza

9
5491 Sayılı Kanunla Değişik 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2012-2013 yılları içerisinde gerçekleştirilen işlemlere dair faaliyetlerini şu şekilde açıkladı:
HABER MERKEZİ
5491 Sayılı Kanunla Değişik 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2012-2013 yılları içerisinde gerçekleştirilen işlemlere dair faaliyetlerini şu şekilde açıkladı:
“2012-2013 yılları içerisinde çeşitli sanayi kuruluşları ile işletmelere atık su, toprak kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği, ÇED ihlali, egzoz- misyon, atık vb. konularda toplam 763 adet denetim gerçekleştirilmiş ve bu denetimler sonucu, 73 adet işletmeye toplam 2 milyon 411 bin 302 TL. İdari Para Cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 1 adet işyeri hakkında da Faaliyet Durdurma Cezası verilmiştir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün temel hedeflerinden biri de, toplumun tüm kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve sorunların çözümünde fertlerin aktif katılımlarını sağlamaktır. Çevre bilinci, esasen ahlak anlayışı ve tüketim bilinci ile yakın ilişkili bir konudur.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak, çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında göstermiş olduğumuz çabaların esas gayesi, hiç şüphesiz ki yöre insanımızın, daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamasını temindir. Çevreye zarar veren de, çevreyi koruyan ve geliştiren de insandır.
Anayasamızın 56. Maddesinde "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir." denilmektedir. Keza Çevre Kanunu’nda "Herkes çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevlidir." ifadesi ile esasen herkesin başlı başına bir çevreci olduğu açıkça vurgulanmıştır.
Çevre, bize geçmişten kalan bir miras değil; korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Emanete sahip çıkmak da neslimizin vazgeçilmez hasletlerinden biridir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak, yukarıda özetlenen bu çalışmalarımız esnasında, bizlere her şekilde yardımcı olan, Saygıdeğer Kırklareli halkına, gönüllü çevre dostlarımıza, teşekkürü borç biliyor, bundan sonraki süreçte, bu duyarlılığın daha da büyüyeceği inancı ve beklentisi içinde olduğumuzu paylaşmak istiyoruz.
Çevre suçlarına dair, her türlü şikâyet ve bildirimlerinizi 0 288 214 10 68 no.lu telefona ya da 0 288 214 16 56 no.lu faksa yapabilirsiniz.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here