Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutladılar

18
“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla Eğitim-İş Kırklareli Şubesi ve Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şubesi Trakya’da Yeşilyurt Gazetemizi ziyaret etti.
HABER MERKEZİ
Öncelikli olarak gazetemize ziyarette bulunan Eğitim-İş Kırklareli Şube Başkanı Hayri Girgin ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Savaş Eskici ile görüşerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Türk basınının özgürlüğünün kanunlarla garanti altına alınmış gibi görünse de, çeşitli yollarla haber ve ifade özgürlüğü baskı altına alınmaya, egemen anlayışın çıkarlarına hizmet eder hale getirilmeye çalışılmakta olduğunu belirten Eğitim-İş Kırklareli Şube Başkanı Girgin;“10 Ocak 1961’de yürürlüğe giren 212 Sayılı yasa ile gazetecilerle ilgili çalışma mevzuatına iyileştirmeler getirilmiş ve 10 Ocak günü, “Çalışan Gazeteciler Günü’ ilan edilmiştir. Ancak bugün gazetecilerin sendikal örgütlenme konusundaki yaşadıkları zorluklar, mesleki yıpranmadan doğan haklarının ortadan kaldırılması, işten çıkartmaların artması nedeniyle “Çalışan Gazeteciler Günü” kavramının içi boşaltılmıştır.
Basının doğru, tarafsız ve ilkeli haber verme misyonunu yerine getirebilmesi, kamuoyunu hiçbir baskı altında kalmayacak şekilde bilgilendirebilmesi için kendi iradesiyle doğru bilgiler ışığında karar verebilmesinin ve bağımsızlığının sağlanması gerekmektedir. Oysa bugün sahip olduğumuz en değerli hakkın, ifade özgürlüğünün elimizden alınmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Demokrasi, insan hakları yara almış ve basın özgürlüğünden söz etmek giderek imkansız hale gelmiştir. Her ne kadar Türk basınının özgürlüğü, kanunlarla garanti altına alınmış gibi görünse de, çeşitli yollarla haber ve ifade özgürlüğü baskı altına alınmaya, egemen anlayışın çıkarlarına hizmet eder hale getirilmeye çalışılmaktadır. Basın tekelleştirilmekte, siyasi ve ekonomik gücü elinde bulunduranlar, basını kendi propagandalarını yapmak için bir araç olarak kullanmaktadırlar.
Başbakan’ın basın özgürlüğüne, AKP tarafından çizilen sınırları getirmesini de endişe ile izliyoruz. AKP iktidarı, bir taraftan “ileri demokrasi” çığırtkanlığı yaparken, diğer taraftan da otoriter bir devlet anlayışı güderek, kendilerini eleştirenlere ültimatom vermiş, gazetecileri işlerinden etmiş, neredeyse tehdit ederek seslerini kısmaya çalışmıştır. Bugün 70’in üzerinde gazeteci hala cezaevinde bulunmaktadır. Ülkemizde demokratik bir tartışma ortamına karşı duyulan tahammülsüzlüğün en önemli göstergesi bu tutukluluklardır.
Basının toplumsal yaşam için taşıdığı önemin daha fazla zarar görmemesi için siyasetin basın üzerindeki baskısı son bulmalı, çatışmalar hukuki yollardan çözülmeli, basın gruplarının tekelleştirilmesine son verilmelidir. Türk basını, bilgi verme ve kamuoyu oluşturma görevlerini baskı altında kalmadan yerine getirebilmelidir. Her türlü olumsuzluklarla savaşarak görevini yerine getiren gazetecilerin çalışma şartları daha da iyi hale getirilmeli, sendikal örgütlenmelerinin önündeki engeller kaldırılmalı, mesleki saygınlıkları yeniden kazandırılmalıdır.
Tüm bu baskılara, çalışma koşullarındaki ekonomik ve sosyal sorunlara rağmen bizlere en doğru haberi, en hızlı şekilde ulaştırabilmek için olağanüstü çaba gösteren basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyoruz” dedi.
* Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şubesi gazetemizi ziyarette bulundu
10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şubesi gazetemizi ziyarette bulundu.
Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Savaş Eskici başta olmak üzere tüm gazetemiz personelinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutlayan Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanı Bülent Kılıç, Başkan Yardımcısı Kerim Sanık ve Eğitim-Bir-Sen Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Hidayet As, gazetecilerin haber ve görüşlerin yaygınlaştırılmasında ve kanaatlerin oluşturulmasında önemli paya sahip olduklarını söylediler.
Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanı Kılıç, burada yaptığı açıklamasında şunları söyledi; “Basın ve gazeteciler gelişmiş demokrasinin en önemli organlarıdırlar. Gazetecilerin çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi gazetecilik mesleğinin kalitesinin artırılmasını, mesleğin özendirilmesini ve yeni gazetecilerin yetişmesini sağlayacaktır. Gazeteciliğin mesleki kural ve ahlak ilkelerinin kökleştirilmesi de bu mesleğin saygınlığının artırılmasına katkı sunacaktır. Gazeteciler başta olmak üzere herkesin düşüncelerini serbest şekilde ifade edebilmesi gerekmektedir. Bu konuda siyasal iktidardan gerekli düzenlemeleri yapmada öncelik vermelerini bekliyoruz. Hükümet’in, toplumun bilgilenmesi ve bilinçlendirilmesinde, toplumsal birlik, beraberlik, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli payı bulunan basın, daha özgür ve çok sesli hale gelmeli, haklarının korunması, çalışma şartlarının günün ihtiyaçlarına göre iyileştirilmesi için gerekli düzenlemelerin acilen yapılması gerekmektedir. Bu düşüncelerle basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, mesleğe gönül veren, toplumun gözü, kulağı ve sesi olan, doğru, çarpıtılmamış, yanlı olmayan haberleri vatandaşlara ulaştıran, mesleğin onurunu her zaman koruyan, toplumun bilgilendirilmesi için çalışan basın çalışanlarının haklarını düzenleyen yasanın yürürlüğe girmesinin yıl dönümü olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” (Ufuk Ertop)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here