“Buğday Taban Fiyatı üreticiyi memnun etmedi”

22
* Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşma yapan MHP Edirne Milletvekili ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cemaleddin Uslu, açıklanan buğday taban fiyatının üreticiyi memnun etmediğini söyledi.


HABER MERKEZİ
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edirne Milletvekili ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemaleddin USLU, çiftçiyi ve üreticiyi savunarak açıklanan buğday taban fiyatının üreticiyi memnun etmediğini söyledi.
11 Haziran 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda konuşma yapan MHP Milletvekili ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemaleddin USLU, Tarım Kanunu’nda, tarımsal desteklerin milli gelirin % 1 inden az olamayacağı yönünde hüküm bulunmasına rağmen 2006 yılından itibaren 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında yapılan  bütçelerde tarıma ayrılan desteğin ne yazık ki hep yüzde 1’in altında kaldığını, hatta yüzde yarım seviyesinde belirlendiğini ve dolayısıyla üreticilerimizin, çiftçilerimizin, her yıl için Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti’nden tarım kanunu gereği aldıkları destekler kadar da alacaklı konumda olduğunu ifade etti.
Aynı konuşmada, Türkiye’nin yaptığı ithalat sonucu, yağlı tohumlara, bitkisel yağlara bir yılda 3 milyar dolar seviyesinde bir ödeme yaptığını, yağlı tohum ve yağ açığını kapatabilmek için Ayçiçeği’ne, Kanola’ya, Soya’ya verilen prim desteklerinin  üretici tarafından yeterli görülmediğini, bu nedenle verilen primlerin ülke içerisinde üreticiyi tatmin edecek seviyelere çıkarılarak üretimin arttırılmasına yönelik olması gerektiğini dile getirdi.
2008 yılında üreticinin ayçiçeğinin kilogramını ortalama 85 kuruştan sattığını, verilen 18,9 kuruş prim desteği ile birlikte üreticinin eline 103,9 kuruş  geçtiğini, 2009 yılında ise, üreticinin ayçiçeğinin kilogramını ortalama 75 kuruştan sattığını, verilen 21 kuruş prim desteği ile birlikte üreticinin eline 96 kuruş geçtiğini ifade ederek ürün fiyatlarında düşüşler yaşanırken ürünün maliyetiyle ilgili girdi fiyatlarında sürekli bir artış yaşandığını vurguladı.
Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin Edirne İlinde Buğday Alım Fiyatı’nı 52 kuruş olarak açıkladığını, verilecek 5 kuruşluk hububat prim desteği ile birlikte 1 kilogram buğday satan çiftçinin eline toplam  57 kuruş geçeceğini, oysa Edirne Ziraat Odası Başkanlığı’ndan aldığı bilgiye göre, 1 kilogram buğdayın maliyetinin 66 kuruş olduğunu, dolayısıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan buğday alım fiyatının bu maliyetin çok altında olduğunu, bu nedenle maliyetin altında bir fiyattan buğdayını satmak durumunda kalan üreticinin bunun altından kalkmasının mümkün olmadığını söyleyerek, üretim için kullanılan elektrik, mazot, gübre, tohum ve ilaç gibi girdi maliyetlerindeki yüksek fiyat artışının yanında bu girdiler üzerinden alınan vergilerin yüksekliği nedeniyle üreticinin ürününü pahalıya ürettiğini, üreticinin tarımsal faaliyetini sürdürürken ne yazık ki pahalı ürettiği için kazanamadığını, bu nedenle üreticinin temel sorununun pahalıya üretmek olduğunu, hiç olmazsa bu üretim girdilerinin içerisinde bulunan özel tüketim vergisi ve KDV’nin kaldırılması yanında bütçeden tarımsal desteklemeler için ayrılan payın tarım kanununda belirtildiği şekilde milli gelirin en az %1 i seviyesine çıkarılması gerektiğini, bunların yapılması halinde üreticinin mutlaka daha fazla tarımla ilgileneceğini, toprağını, tarlasını daha fazla işleyeceğini, bunun sonucunda hem verim hem de ürün kalitesinin artacağını, dolayısıyla millî gelirin artacağını ve bu sayede vazgeçilecek vergiler toplamından daha fazla bir ulusal kazanç elde edileceğini belirtti.
Son olarak, Özellikle tarımın olmazsa olmazının hayvancılık olduğunu, Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde hayvancılıkla ilgili on altı ilde verilen hayvancılık desteğinin Türkiye’nin diğer bölgelerinde bulunan iller de hayvancılık yapan üreticilere neden verilmediğini,  Trakya’da hayvancılık yapan üreticilerimizin bu desteklerden niçin mahrum bırakıldığını hükümet yetkililerine sorarak  bu desteklerin bütün üreticilere verilmesi gerektiğini ifade etti. (s)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here