Brusella ile mücadele 10 Mart’ta başlıyor

31
Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, “Brusela’nın Konjuktival Aşı ile Kontrol ve Eradikasyon Projesi” kapsamında 10 Mart 2012 tarihinden itibaren il genelinde bulunan her yaşta tüm dişi sığırların tüm erkek ve dişi küçükbaş aşılamasını yapacak.
HABER MERKEZİ
15 Mayıs 2012 tarihinde sonar erecek olan aşılama çalışmaları İl ve İlçe Müdürlükleri’nde görevli Veteriner Hekim ve Hayvan Sağlığı Teknisyenleri tarafından TÜRKVET Sistemi’ne kayıtlı tüm hayvanlara uygulanacak. 
Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hasan Çebi yapılacak olan aşılama çalışması hakkında şunları kaydetti:
“Ülkemizde yaygın olarak görülen ve yetiştiricilerimizin ekonomik kayıplarına neden olmasının yanında sürdürülebilir hayvancılığımıza da olumsuz etkiler yapan Brusella, hem hayvan sağlığını hem de halk sağlığını tehdit eden önemli bir zoonoz hastalıktır.
Sadece hayvanların verimini düşürüp, sağlıklarını tehdit etmekle kalmayan, aynı zamanda insan sağlığı için de ciddi riskler oluşturan bu tehlikeli hastalıkla mücadele için "Ulusal Brusella Kontrol ve Eradikasyon Projesi" 1984 yılında uygulanmaya başlanmış ve dişi sığır yavruları ile koyun ve keçi yavrularının aşılanacağı projenin 26 yılda tamamlanması hedeflenmiştir.
Bakanlığımızca uygulanan "Ulusal Brusella Kontrol ve Eradikasyon Projesi" sonrasında hastalığın Sığır ve Koyunlar’da yaygınlığının tespiti amacıyla ülkemizde 2011 yılında yapılan çalışmanın ilk değerlendirmelerine göre; Sığırlar’da Brusella Sürü Prevalansı %7,8 (Fert Prevalansı %2,7) ve Koyunlar’da Brusella Sürü Prevalansı %22,5 (Fert Prevalansı %3,4) olarak tespit edilmiştir.
2011 yılında Brusella’nın yaygınlığı konusunda yapılan çalışmanın sonuçları, hastalığın eradikasyonunu sağlamış ülkelerin mücadele stratejileri çerçevesinde Bakanlığımız uzmanları tarafından değerlendirildiğinde, ülkemizde Brusella ile mücadelede kitle aşılaması yapılmasının en etkili yöntem olduğuna, kitle aşılamasının ise her yaştaki hayvana güvenilir olarak uygulanabilecek Konjuktival Aşılama ile yapılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda sığırlarda 10 yıl, koyun ve keçilerde 6 yıl sürdürülecek "Brusella’nın Konjuktival Aşı İle Kontrol ve Eradikasyonu Projesi”nin 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamınca uygun görülmüştür. 
*Aşılama programı İl/ İlçe  Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince yürütülecek
Proje; Sığırlar’da 10, Koyun ve Keçiler’de 6 yıllık olarak planlanmış olmakla birlikte, Sığırlar’da 10., Koyun ve Keçiler’de 6. yıl yapılacak Serosurvey Çalışması sonuçlarına göre projenin uygulama süresi uzatılabilecektir. Uygulanacak proje ile sığır, Koyun ve Keçiler’de Brusella Sürü Prevalansı öncelikle % 1 in altına çekilecek, sonra test ve kesim metodu uygulanarak hastalığın eradikasyonu sağlanacaktır.
Uygulanacak proje gereği; ergin ya da genç tüm Dişi Sığır, Koyun ve Keçiler ile damızlık olarak ayrılacak erkek Koyun ve Keçiler Konjuktival Aşı ile aşılanacaktır.
Proje gereği; sığırlarda kitlesel aşı uygulama stratejisi olarak B.abortus S-19 Konjuktival Aşısı 2012 yılında, genç S-19 Subcutan Aşı ile aşılanmış olanlar hariç, tüm dişi sığırlara uygulanacaktır. 2013 yılında 2012 yılında aşılanamayan ergin dişi sığırların ilk aşılaması, 1. aşılaması yapılan hayvanların ikinci aşılaması ve 3-6 aylık yaştaki dişi sığırların 1. aşılaması yapılacaktır. 2014 yılında, 2013 yılında ilk aşıları yapılan hayvanların 2. aşısı ve 3-6 aylık yaştaki buzağıların 1. aşısı yapılacak ve bu şekilde 10 yıllık bir aşılama programı uygulanacaktır. Yeterli bağışıklığın oluşması için her hayvanın hayatı boyunca iki kez aşılanması yeterlidir. Sığırlarda 2 aşılama 12 ay arayla yapılacaktır.
Proje gereği Koyun ve Keçiler’de Kitlesel Aşı Uygulama Stratejisi olarak B.melitensis Rev.l Konjuktival Aşısı 2012 yılında  tüm Dişi Koyun ve Keçiler ile Damızlık Erkek Koyun ve Keçilere uygulanacaktır. Yeterli bağışıklığın oluşması için her hayvanın hayatı boyunca bir kez aşılanması yeterlidir. Aşının uygulandığı 2. yıl sadece 3-6 aylık yaşlardaki Dişi Kuzu ve Oğlaklar ile bir önceki seneden aşılanmamış olarak kalan ergin dişi hayvanlar ile damızlık erkek hayvanlar aşılanacaktır. Bu şekilde 6 yıllık bir aşılama programı uygulanacaktır. Brusella Hastalığı ile mücadele yöntemlerini anlatan 18 bin adet broşür basılıp tüm Kırklarelili çiftçilere dağıtılacak. (cs-s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here