Bizimde bir CBS’miz olacak

22
Trakya Kalkınma Ajansı’nın Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
kapsamında bulunan “Akıllı Kent Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi”
çerçevesinde sunulan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kurulması teklifi
meclis gündemine getirilerek oy birliği ile kabul edildi.

HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi Ekim ayı ikinci birleşimi 4 Ekim 2011 Salı günü Meclis Başkanı Behçet Şen Başkanlığı’nda Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda yapıldı.
Birleşimde gündem maddesi olarak; İl Özel İdaresi’nin 30/09/2011 tarih ve 6917 sayılı, Trakya Kalkınma Ajansı nezdinde proje hazırlatıp Coğrafi Bilgi Sistemi’nin kurulması ve entegrasyonunun sağlanması ve Kalkınma Ajansı kredileri için katkı payının İl Özel İdaresi Bütçesinden sağlanması hususunda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Raif Kelep’e yetki verilmesi teklifi görüşüldü.
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından verilen teklife göre; Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafî veri ve yöntem bütünü olan Coğrafî Bilgi Sistemleri (CBS) çağımızın bir gereği haline gelmiştir.
İdaremizce Coğrafi Bilgi Sistemi kurulmak istenmektedir. Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması ve entegrasyonunun sağlanması amacıyla Trakya Kalkınma Ajansı – Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında bulunan akıllı kent altyapısının güçlendirilmesi projesinden yararlanılmak istenmektedir. Söz konusu coğrafi bilgi sisteminin gelecekte geliştirilebileceği varsayılarak, başlangıç aşamasında aşağıda belirtilen işlerin yapılması amaçlanmaktadır.
Kırklareli İli dahilinde bulunan köylerinin köy yerleşik alanları ve civarlarının hava fotoğrafları çekilerek, söz konusu hava fotoğrafları ile kadastral paftalar; alınacak Cad tabanlı program üzerinde çakıştırılacak, böylece arazi üzerindeki mülkiyet durumu ve yapılar görüntülenebilecek, ayrıca Google Earth üyeliği ile Cad tabanlı program üzerinden arazi durumu incelenebilecektir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile bilgi sistemi bütünleştirilerek hangi yapıda kaç kişilik nüfusun yaşadığı tespit edilebilecektir. Ruhsatlı yapıların ve planlı alanların tespiti söz konusu bilgi sistemi ile kolaylıkla sağlanabilecektir.
Trakya Kalkınma Ajansı nezdinde proje hazırlatılıp, Coğrafi Bilgi Sistemi’nin kurulması ve entegrasyonunun sağlanması ve Kalkınma Ajansı kredileri için katkı payının İl Özel idaresi bütçesinden sağlanması gibi konularda Genel Sekreter Raif Kelep’e yetki verilmesi hususunda konunun görüşülerek karara bağlanması için evrakın İl Genel Meclisi’ne havalesi yapıldı.
Teklif sonrası söz alan AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Metin Güvenç Coğrafi Bilgi Sistemi’nin yapılması ve uygulanması gerektiğini ve acilen yapılması gerektiğini belirtti.
Daha sonra söz alan CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Aydın Karakoç yapılmak istenen sistemin mali boyutu ne olacağını merak ettiğini söyledi.

*“İl Özel İdare bütçesinde tasarruf yapacağız”
Bunun üzerine İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Osman Yeter Somer bir açıklama yaparak şunları söyledi;
“Başvurduğumuz küçük ölçekli mali destek programında parasal alt ve üst limitler şu şekilde; alt limit 50 bin TL, üst limit 500 bin TL, bunun yüzde 75’i kalkınma ajansından sağlanacak, %25’i il özel idaresi tarafından karşılanacak. Bu konu ile ilgili müdürlük olarak bizim yatırım programımızda bir teklif mevcut. Bu projeyi hazırlar kabul ettirir ve çağrıda uygun görülürsek aksine il özel idaresi bütçesinde tasarruf yapacağız. Yetkiyi şu nedenle istiyoruz; sözleşme imzalanmadan önce talep edilecekler arasında yetkili karar organı kararı isteniyor. Biz genel sekreterimize o yetkinin verilmesini istiyoruz. İl özel idareleri için il genel meclis kararı isteniyor. Bundan sonra görüşeceğiniz madde de aynı amaca hitap ediyor. Coğrafi Bilgi Sistemi’ni yaparsak il afet işleri ve acil durum müdürlüğü ile ortak kullanacağız. Kendimize paydaşta bulacağız. İlk önce bu kararın çıkması talebimizdir.”
Daha sonra teklif oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi.
Birleşimde gündemin bir diğer maddesi olan; İl Özel İdaresi’nin 30/09/2011 tarih ve 6916 sayılı, Trakya Kalkınma Ajansı nezdinde proje hazırlatıp araç takip sisteminin kurulması ve Kalkınma Ajansı kredileri için katkı payının İl Özel İdaresi bütçesinden sağlanması hususunda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Raif Kelep’e yetki verilmesi teklifi görüşüldü.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün teklifinde göre; TR21 Trakya Kalkınma Ajansı 2011 yılı teklif çağrısı kapsamında "Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı"na Müdürlüğümüz emrinde İlimizdeki altyapı çalışmalarında hizmet veren 93 Adet araç ve iş makinesinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için araç takip sistemi kurulması amacıyla bir proje hazırlanmaktadır.
Trakya Kalkınma Ajansı nezdinde proje hazırlatılıp, araç takip sisteminin kurulması ve Kalkınma Ajansı kredileri için katkı payının İl Özel İdaresi bütçesinden sağlanması gibi konularda Genel Sekreter Raif Kelep’e yetki verilmesi hususunda konunun görüşülerek karara bağlanması için evrakın İl Genel Meclisine havalesi yapıldı.
Teklif ile ilgili söz alan CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Aydın Karakoç; “Bu sistem il özel idaresi için gerekli, yakıt tasarrufundan, parça tasarrufuna kadar idareye büyük katkılar sağlayacak bir proje. Bu projenin muhakkak uygulanması gerekiyor.” dedi. Teklif daha sonra oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi. (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.