Bireysel Sulama Makine-Ekipman alımları için son gün

11
2013 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Bireysel Sulama Makine-Ekipman Alımları’nın Desteklenmesi Tebliği yayımlandı

HABER MERKEZİ
2013 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Bireysel Sulama Makine-Ekipman Alımları’nın Desteklenmesi Tebliği yayımlandı
Yayımlanan tebliğ ile ilgili olarak Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2013/28)” 01.06.2013 tarih ve 28664 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi programı bireysel sulama makine ekipman projeleri aşağıdaki yatırım konularını kapsamaktadır.
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
d) Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması,
e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,
Programdan desteklenecek alımlar için hibe üst limiti bireysel başvurular için 100 bin TL, tüzel başvurular için 200 bin TL’dir. Söz konusu alımların %50’si program kaynaklarından finanse edilecektir. Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar.
* Kimler başvurabilir?
Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmak şartıyla Gerçek Kişiler, Kollektif, Limited ve Anonim Şirketler, Sulama Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri başvurabilirler.
* Başvurular nasıl yapılacak?
Başvuru dosyaları Genel Müdürlüğün referans fiyatları açıklamasından sonra elden İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Başvuru şartları ve hazırlanması gereken dosya içeriği hakkında bilgi İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi, İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ve www.tarimreformu.gov.tr ile www.kirklarelitarim.gov.tr adreslerinden edinilebilir.
* Başvuru zamanı nedir?
Müracaatlar Bakanlığımızın belirlediği şekilde 30 Temmuz 2013 tarihi mesai bitimine kadar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Gelen proje teklifleri son başvuru tarihinden itibaren 20 gün içerisinde değerlendirilerek www.kirklarelitarim.gov.tr adresinde, İl/İlçe Müdürlüğü ilan panolarında duyurulacaktır Program kapsamına alınan başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
* Projenin tamamlanma süresi
Başvuru sonuçlarının Müdürlüğümüz internet sayfasında ilanından sonra başvuru sahibi ile Müdürlüğümüz arasında 10 gün içerisinde Hibe Sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşme tarihinden sonra en fazla 60 günde proje tamamlanacaktır. 
* Satın alma usul ve esasları
Proje sahipleri yapacakları her türlü satın alma işlemlerinde Bakanlık tarafından yayınlanan satın alma El Kitabı’ndaki kurallara uygun hareket edecektir. Desteklenecek makine-ekipmanlar için Bakanlığımızca yayınlanacak olan referans fiyatlar üzerinden işlem yapılacaktır.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here