Biçerdöverle hasat yakın takipte

21
Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Kırklareli Valiliği tarafından 2010 yılı Biçerdöver Hasat Kontrolleri ile ilgili olarak yayınlanan tebliğ ile ilgili olarak şunlar kaydedildi:…


HABER MERKEZİ
Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Kırklareli Valiliği tarafından 2010 yılı Biçerdöver Hasat Kontrolleri ile ilgili olarak yayınlanan tebliğ ile ilgili olarak şunlar kaydedildi:
“İlimizde 2010 yılında tarla bitkisi (Buğday, Arpa, Mısır, Çeltik, Ayçiçeği, Yulaf, Çavdar, vb.) ekiliş alanı yaklaşık 235 bin hektar olup bunun tamamının biçerdöver ile hasat edilmesi beklenilmektedir. Yapılan hesaplamalar biçerdöverle hububat hasadındaki dane kaybını yalnızca % 1 azaltmakla, ilimizde yılda yaklaşık 6 bin 500 ton, Ülkemiz genelinde ise 200 bin ton civarında ürün milli servet olarak ekonomiye kazandırılmaktadır.
Çiftçilerimizin büyük emek, zaman ve masrafla üretmiş oldukları tarla bitkilerinin zamanında ve en az kayıpla biçilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemek, biçerdöverle yapılan hasatta meydana gelen dane kayıpları ile dane hasarlarını en alt seviyede tutmak amacıyla biçerdöver kontrollerinde Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerimiz etkin görev yapmaktadır. İlimizde 2010 yılı Biçerdöver ile ürün hasadının en etkin bir şekilde yapılabilmesi için İl Tarım Müdürlüğü olarak her türlü önlem alınmış olup Valilik Hasat Tebliği yayınlanmıştır. Bu Tebliğ 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanarak hazırlanmıştır.
Çiftçilerimizin büyük emek, zaman ve masrafla üretmiş oldukları tarla bitkilerinin (Buğday, Arpa, Mısır, Çeltik, Ayçiçeği, Yulaf, Çavdar, vb.) biçerdöverle en az dane ve sap kaybı ile zamanında ve tekniğine uygun olarak biçilmesini sağlayarak bu sayede milli servet kaybını önlemektir. Yapılan hesaplamalar Biçerdöverle hasattaki dane kaybını yalnızca % 1 azaltmakla, İlimizde yaklaşık 6.500 ton, Ülkemiz genelinde ise 200.000 ton civarında ürün ekonomiye kazandırılacaktır.
İllerde biçerdöverlerin çalıştırılmaları, kullanımı, kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ile denetlenmesi amacıyla Bakanlığımız “2010 Yılı Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı” çerçevesinde 2010 yılı hasat döneminde İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizde hasat tekniği konusunda yetiştirilmiş ve Valiliğimizce yetkilendirilmiş teknik elemanlarca tarla ve biçerdöver kontrolleri yapılacaktır.
1- İlimizde 2010 yılı hasat sezonunda Biçerdöverle Hasatta uygulanacak esaslar;
* Hububat mahsulünün tarlanın taşlık, engebeli, olması durumunda  en fazla 15 cm, düz ve tesviyeli olması durumunda ise en fazla 10 cm. yükseklikten hasadına, bu şekilde alçaktan biçim yapılarak tarlanın sürümünün kolaylaştırılmasına ve anızların yakılmasının önüne geçilerek milli servetimiz olan toprakların yapısının bozulmasının önlenmesine, hasat sonrasında ekili alanların çevresi sahipleri tarafından, en az 5 sıra, pulluk ile sürülerek olası anız yangınının yayılmasına karşı önlem alınması,
* Biçerdöverlerin köyün bir mevkiinden hasada başlamasına, hasadın sıra ile tarla atlamadan yapılmasına (Yakıt tasarrufu, mahsulün yangın tehlikesine maruz kalmaması v.s.),
* Hasat olgunluğuna gelmemiş çiğli ürünlerin hasat edilmemesi,
* Hasadın günün 09.00-22.00 saatleri arasında yapılması,
* Tarlada yatık mahsul ve dövülmemiş başak bırakılmamasına, yatık ürünlerin Başak kaldırıcısız hasat edilmemesi, biçerdöverlerde sap ayırıcısının bulunması,
* Hasat esnasında tarlada dane dökümüne sebebiyet verilmemesi, bunun için biçerdöverin azami ikinci viteste gitmesi, hasada başlamadan her tarla başında batör kontrbatör, dolap yükseklik ayarı, vantilatör gibi ayarlarının yapılması,
* Dane döküm oranının % 2’yi geçmemesi,
* Biçerdöver kullanan kişilerin mutlak surette operatör belgeli olması, operatör belgesi olmayan kişilere biçim yaptırılmaması,
* Devlet Demir Yolları ve E-5 Karayolu güzergâhındaki tarlaların yangın tehlikesi v.s. nedeni ile öncelikli hasat edilmesi,
* Biçerdöverlerde ve balya bağlama makinelerinde ilk yardım çantası, yangın tehlikesine karşı en az 2 adet 15 Kg.lık yangın söndürme tüpü, en az 15 m2 lik tutuşmaya dayanıklı malzemeden branda ile yangını haber vermek için ses ve ışıklı ikaz cihazları bulundurulması,
2- İlimizde 2010 yılı hasat sezonunda Biçerdöverle Hasat Fiyatları:
Serbest pazar ekonomilerinde fiyatların arz ve talebe göre belirlenmesi esastır. Hasat sırasında üreticiler ile biçerdöverciler ve balya makine sahipleri arasında herhangi bir anlaşmazlığın önüne geçilmesi için, beldelerde, belediye başkanları ya da görevlendireceği bir temsilci ile mahalle muhtarlarının, köylerde köy muhtarları biçerdöver sahipleri ve balya makine sahipleri ile çiftçiler adına hukuki geçerliliği olan bir sözleşme yapmaları,
3- İlimizde 2010 yılı hasat sezonunda Biçerdöverle Hasatta dikkat edilecek diğer hususlar:
* Hasatta tarla sahibinin mutlaka tarlasının başında bulunması, biçerdöverin dane döküp dökmediğini kontrol etmesi,
* Hasat sırasında biçimin 15 cm’den fazla yapıldığında bundan tarla sahibi ile biçerdöver operatörünün sorumlu tutulması,
* Üreticilerin hasatta fazla dane kaybına neden olan operatörleri Belediye Başkanlığı veya Muhtarlık aracılığıyla en yakın Tarım İl  / İlçe Teşkilatına bildirmeleri,
* Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlıklar bu talimatı umumi vasıtalar ile ilan ederek, üreticilere duyurmalarına, biçerdöver sahibi ve operatörlerine imza karşılığı tebliğ etmeleri,
* Görevlendirilen kontrolörler bu talimata uymayan biçerdöver sahibi ve operatörlerini hasattan men etmeye ve biçerdöverlerini bağlamaya yetkili olup, gerektiğinde yasal işlem yapmak üzere tutanak hazırlayıp, Mülki Amirliklere göndermeleri,
*  Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 30.04.2010 tarih ve B.12.0.TDG.0.15.01.04-3486-3368-33028 sayılı 2010 Yılı Biçerdöver Kontrol Talimatı gereğince, Valiliğimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan bu bildiriye uymayanlara, engel olan ya da zorluk çıkaranlara yetkili kontrolörlerin talebi halinde ilgili Makamlarca ve Kolluk Kuvvetlerinin müdahalesi sağlanacak ve davranışları başka bir suç oluşturmuyorsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. ve 40. maddesine göre “eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve kamu güveninin de korunması amacıyla” yapılacaktır.” (s)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here