Besilik Erkek Sığır Destekleme başvuruları 28 Şubat’ta sona eriyor

14
Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Besilik Erkek Sığır Desteklemesi Uygulama Esasları’nda değişiklikler yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
HABER MERKEZİ
“Hayvancılık Desteklemeler Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde (Tebliğ No: 2012/49) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/72) 13.11.2012 tarih ve 28466 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile değiştirilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.
Buna göre; 
1) Besilik Erkek Sığır Desteklemesi kapsamında, dönem ayrımı yapılmaksızın 2012 yılı içerisinde kesimi yapılan tüm erkek sığırlar için, destekleme başvuru süresi 28 Şubat 2013 olarak yeniden belirlenmiştir.
2) Müracaat esnasında fatura/müstahsil makbuzu olarak aşağıdaki belgelerden birinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
–  Mezbaha kesim ücreti faturasının aslı,
–  Kesilecek sığırın veya bunun karkasının alım satımına dair faturanın nüshası ya da mal müdürlükleri, Vergi Daireleri, Noter ya da İl/İlçe Müdürlüğü onaylı fatura dip koçan fotokopisi,
– Müstahsil Makbuzu’nun aslı veya Mal Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Noter ya da İl/İlçe  
Müdürlüğü onaylı dip koçan fotokopisi
 3) Sığırlar, kesim tarihten itibaren geriye dönük olarak besi süresinin son 90 gününü Türkvet Kayıtları’na göre müracaatçının işletmesinde veya eşine ait işletmede tamamlamış olmalıdır.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here