Belediye Meclisi Toplantısı’nda birçok konu ele alındı

24
Kırklareli Belediye Meclisi 1 aylık ararının ardından Eylül Ayı Gündemi’ni görüşmek üzere, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu başkanlığında 02 Eylül 2014 Salı günü saat 15.00’da Kırklareli Meclis Toplantı Salonu’nda toplandı.
HABER MERKEZİ
Kırklareli Belediye Başkanlığı’nın yenilenen Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nda birçok gündem maddesi görüşüldü. Trakya Kalkınma Ajansı ile imzalanan, Yayla Mahallesi Lale Sokak’ta bulunan Kültür Evi Projesi için Belediye Başkanlığı’na yetki verilmesiyle başlayan toplantıda Meclis gündem maddeleri ve alınan bazı karalar şu şekilde oldu 
Kent Kültür evi projesi ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi. (Yapılan Oylamada Kırklareli Belediye Başkanlığına Yetki verildi). Sultan Kip’in İçkili Yer Bölgesi talebi. (Çeşitli İmar Komisyonu ve İmar Komisyonu tarafından görüşülecek). Jülide Başkur’un İçkili yer Bölgesi talebi. (Çeşitli İmar Komisyonu ve İmar Komisyonu tarafından görüşülecek). Çay bahçeleri, kafeterya ve kamu kurum ve kuruluş girişlerinin ve rampalarını engelli vatandaşların girebileceği duruma getirilmesi ile ilgili Çocuk, Aile ve Engelliler Komisyon raporunun görüşülmesi. (Komisyon Raporu Kabul edildi). Market, alışveriş merkezi, giyim mağazaları, kahvehane, lokanta vb. girişlerinin engelli vatandaşların kullanabileceği duruma getirilmesi ile ilgili Çocuk, Aile ve Engelliler Komisyon raporunun görüşülmesi. (Komisyon Raporu Kabul edildi). Türkiye Ekonomi Bankasının (TEB) ATM kurma talebi ile ilgili Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar Komisyonu konuyu detaylı inceleyecek). Fatma Kılıçın Festival Duraktaki Taksisinin Çalıştırma hakkının uygun görülerek 2-3 yıl saklı tutulması talebi ile ilgili Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. (Talep Kabul edilmedi). 
Mülkiyeti Kırklareli Belediyesine ait, Camiikebir mahallesi, 1169 ada 5 parselde bulunan Belediye Küçük Sanayi Sitesi olarak ayrılan taşınmazın, kat karşılığı 5 adet işyerinin (400m² x 5 adet) Belediyemize verilmesi şartı ile satışının yapılması talebi ile ilgili Plan Bütçe ve İmar Komisyonları raporunun görüşülmesi. (Reddedildi). Aş Evi Kurulması ve Kesimhane yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve İmar Komisyon raporunun görüşülmesi. (Böyle bir ihtiyaç olmadığından kabul edilmedi). 2015 Yılında uygulanacak Vergi, Resim ve Harçlar tarifesinin görüşülmesi. (Plan Bütçe Komisyonuna devredildi).  S.S. 22 Nolu Şehir içi Taşıyıcılar Kooperatifi, S.S. 23 Nolu Şehir içi Minibüs Mot. Taş.Koop., S.S. 60 Nolu Minibüsçüler Mot. Taş. Koop. İle 5 nolu hat Minibüsçülerinin zam talebi ile ilgili dilekçelerinin görüşülmesi. (Plan Bütçe Komisyonuna devredildi).  Kent Konseyi Projeleri ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu ve Çeşitli İşler Komisyon raporunun görüşülmesi. (Konu tekrar görüşülecek). Belediye Başkanlığına ait konuların, Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisine Yapılan Müracaatlar, Resmi Kurum ve Kuruluşlarca Belediye Meclisine Yapılan Müracaatlar. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Ait Konular (Görüşüldü) 
* 02/07/2013 Temmuz Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı’ndan havale edilen konu: 
Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Ait Konu. Kırklareli İli, Karakaş Mahallesi, 1213 Ada 14 ve 105 Nolu kadastral parsellerin ifrazından sonra oluşan imar parsellerinin arasından geçen imar yollarının düzenlenmesi ile ilgili olarak yeni oluşan imar adasının alanı aynı kalması şartıyla; 3. Sırtbağlar Sokağının imar yolunun 9.00m ‘ye kadar genişletilip 5.Kavaklı Sokağı imar yolunun 9.00m olacak şekilde, B.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlatılan plan tadilatının onanması konusu (Meclis Üyeleri Tarafından Oy Birliği kabul edildi).
* 01/08/2013 Ağustos Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı’ndan havale edilen konu:
Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Ait Konu.. Mülkiyeti Kırklareli Belediyesine ait 530 Ada 282  Nolu Parselde bulunan Soğuk Hava ve Mezbaha Tesislerinin değişen mevzuata uygun olarak kullanabilirliğini arttırmak için, 530 Ada 281 Nolu Parsele doğru genişletilmesi amacıyla; B.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şehir plancısı tarafından çizilen ve imzalanan plan tadilatının uygun olmaması nedeniyle B.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ihale edilerek çizdirilen plan tadilatının onanması konusu (Meclis Üyeleri Tarafından Oy Birliği kabul edildi). 
* 01/07/2014 Temmuz Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı’ndan havale edilen konular:
Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisine Yapılan Müracaatlar: Esra Mağıltaş (Karakaş Mah. Muhtarı): Karakaş Mahallesi sakinlerinden şehit Ufuk RODOPLUnun isminin Karakaş Mahallesinde bulunan bir Sokak ya da Caddeye verilmesi talebi ( Oy Birliği ile kabul edildi). (Kadir Sinici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here