Belediye Meclisi Toplandı

24
Meclis’in İmar Komisyonu’nun Full mesaisi başladı
*Kırklareli Belediye Meclisi 7 Kasım Cuma Günü saat 14.30 da belediye Meclis Salonu’nda toplandı. Meclis Gündem Maddelerini okunması ile başladı. 
Okunan maddelerin ilgili Komisyonlara havale edilmesi Meclisin oy birliği ile kabul edildi.
Mecliste Oybirliği İle kabul edilen Maddeler İmar ve çeşitli işler Komisyonunun Meclisin diğer oturumuna kadar nefes almadan çalışması gerektiğini gösterdi. Mecliste Gündem Maddelerinin Çoğu İlgili Komisyonlara Havale edildi. 
İmar Ve Çeşitli İşler Komisyonu’na havale edilen Maddeler; 
Atilla Aydoğdu’nun İçkili Yer Bölgesi talebi, İlker Ulutürk’ün İçkili Yer Bölgesi talebi, Kırklareli Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 24.10.2014 tarih ve 21248052-250-3962 sayılı yazıları ile Jülide BAŞKUR’a ait işyerinin İçkili yer bölgesine alınması ile ilgili 01/10/2014 tarih 204 sayılı B. Meclis kararının yeniden değerlendirilmesi talebi, 
Şehir imar Planı’nda Bitişik Nizam H max:4Kat Konut Alanı’nda kalan Kırklareli İli, Merkez
İlçesi, Tellakzade (Akalar) Mah., 139 Ada, 25 Parsel ile bu parsellere komşu olan ve cephe veren diğer parsellerin imarının Bitişik Nizam Hmax:5Kat Ticaret Alanı’na dönüştürülmesi talebi, Ali Mesoğlu Karakas Mah.. 228 Ada. 43 Parsel, Şehir İmar Planı’nda Bitişik Nizam Hmax:5Kat Konut Alanı’nda kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mah., 228 Ada, 43 Parselin imarının Ticaret Alanı’na dönüştürülmesi talebi, Ali Ümit ÜLKER (Doğan Haber Ajansı Kırklareli İl Temsilcisi)
Kırklareli Belediyesi’nden   emekli,   TRT  muhabiri   Merhum   Ergin   Dayanç’ın   isminin şehrimizde uygun olan bir yere adının verilmesi talebi, Galaksi Pazarlama Sanayi Tic.Ltd.Şti. Karakas Mah.. 686 Ada. 15 Parsel Şehir İmar Planı’nda Hmax:5 Kat yüksekliğine sahip Karakaş Mahallesi 686 Ada, 15 No’lu Parsel’in imarının Hmax:6 Kafa dönüştürülmesini talebi, Mustafa Köseoğlu vekili Serkan Keser Camiikebir Mah. 1123 Ada. 10 Parsel) Şehir İmar Planı’nda Blok Nizam Hmax:4Kat Konut Alanı’nda kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Camiikebir Mah.1123 Ada, 10 Parsel’in imarının Blok Nizam Hmax:5Kat Ticaret Alanı’na dönüştürülmesi talebi, Yüksel Asıkkutlu vekili Dursun Kılıç Pınar Mah.. 1849 Ada. 1 Parsel Şehir İmar Planı’nda Konut Alanı’nda kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Pınar Mah., 1849 Ada, 1 Parsel’in Ticaret Alanı’na dönüştürülmesi talebi, Cemile İKİZLERLİ Karakas Mah.. 260 Ada. 84 Parsel Şehir İmar Planı’nda Bitişik Nizam Hmax:5 Kat Konut Alanı’nda kalan Karakaş Mahallesi 260 Ada. 84 No’lu Parsel’in imarının 26/02/2013 tarihli imar Komisyonu Kararı’na uygun olarak hazırlatılmış plan tadilatının onanması talebi, Kırklareli Ticaret Borsası karanıdır Mah., 674 Ada. 70 ve 71 Parseller Kırklareli Ticaret Borsası’na ait Karahıdır Mah., 674 Ada, 70 ve 71 No’lu Parsellerde olacak şekilde Canlı Hayvan Borsası kurulması amacıyla Mevzii İmar Planı yapılması talebi, Kırklareli Valiliği Emniyet Müdürlüğü İlimiz Merkez, Camiikebir Mahallesi, 1049 Ada, 2 Parsel’in imarının "Resmi Kurum Alanı" olarak değiştirilerek, parselin kuzeyinden geçen 7m’lik imar yolunun 9m. olacak şekilde güneye doğru kaydırılacak şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar Plan Tadilatıyla ilgili 01/10/2014 tarih ve 235 Sayılı Meclis Kararı ile verilmiş olan TAKS:0.30 kararının iptal edilmesi talebi, Kırklareli İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün "112 Acil Çağrı Merkezi yapılmak üzere" Kırklareli, Merkez İlçesi, Hacızekeriya Mah., 426 Ada, 11 Parsel numaralı 9.055 m2 yüzölçümlü taşınmazı; Kırklareli İl Özel İdaresi adına 2(iki) yıl süreli olarak ön tahsisi yapılmıştır. Bu nedenle; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi doğrultusunda söz konusu taşınmazın 112 Acil Çağrı Merkezi amaçlı 1/5.000 ölç. Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölç. Uygulama İmar Planı’nın hazırlanabilmesi için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 8. maddesi gereğince ilgili Kamu Kurum ve Kuruluş görüşlerinin alınması yönünde Kırklareli B.Meclisi’nden karar alınması talebi
Komisyon İçerisinde Kalarak Çalışmaların Devam etmesi Oy Birliği İle Kabul edilen maddeler ;” 2015 Yılı Performans Programının görüşülmesi, 2015 Mali yılı ve izleyen 2016-2017 Mali yıllarına ait Belediyenin bütçesinin görüşülmesi, 2015 yılında uygulanacak Çeşitli Ücret tarifeleri  ile  ilgili  Plan Bütçe  Komisyon  raporunun görüşülmesi, 2015 yılında uygulanacak Su Ücret tarifeleri ile ilgili Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. S.S. 22 No’lu Şehir içi Taşıyıcılar Kooperatifi, S.S. 23 No’lu Şehir içi Minibüs Mot.Taş.Koop., S.S. 60 No’lu Minibüsçüler Mot. Taş. Koop. İle 5 no’lu hat Mimbüsçülerinin zam talebi üe ilgili Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, Eriklice yolu üzeri-Bademlik mahallesi çevresinde bulunan öğrenci pansiyon sahiplerinin güzergâh talepleri ile ilgili Çeşitli İşler Komisyon raporunun görüşülmesi, İl Müftülüğünün Sultan Reyhani Camii alt kajtında bulunan (kurs yeri) kapalı alanın tahsisinin iptal edilip, söz konusu yerin dini hizmetlerde kullanılmak üzere tahsis edilmesi talepleri ile ilgili plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli merkez Karakaş mahallesi 256 ada 206 parselde bulunan Otel binasının satışı ile ilgili Plan Bütçe Komisyon raporları, Meclis’in Gündeminde kalarak Komisyonların çalışmalarına devam etmesi Oy Birliği İle kabul edildi. 
Mecliste Oybirliği İle Kabul edilen Maddeler;
Celal Kösten Karakaş Mah., 42 Ada, 87 No’lu Parsel Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mah., 42 Ada, 87 No’lu Parsel’de 02/05/2013 tarih ve 121 Sayılı B.Meclis Kararı ile 03/01/2014 tarih ve 28 Sayılı B.Meclis Kararlan’na uygun olarak 762. Sokağın Nüshediye Sokak ile kesiştiği yolun imar hattının düzeltildiği plan tadilatının onaylanması talebi,Kırklareli İl Özel İdaresi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü: Şehir İmar Planında Sosyal Tesis Alanı’nda kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mah., 245 Ada, 31 Parsel’de 01/10/2013 tarih ve 231 Sayılı Meclis Kararı ile onanan plan tadilatındaki çekme mesafelerinin yeniden düzenlendiği plan tadilatının onanması talebi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü: Şehir İmar Planı’nda TEKEL Binası olarak gösterilen Kırklareli İli, Merkez İlçe, Karakaş Mahallesi, Sancaktar Caddesi, 32 Ada, 3 No’lu Parsel’in "Resmi Kurum Alanı" olarak fonksiyonunun değiştirildiği ve yeni yapılaşma şartlarının belirlendiği 1/5.000 ölç. Nazım ve 1/1.000 ölçümü Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebi, Kırklareli Merkez Karakaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesindeki Kadastro 37 Ada 12 Parsel’in köşesinden başlayarak 42, 46, 48, 49, 50 ve 75 No’lu Parsellerdeki Şehir İmar Planı’ndaki imar^ hattının mevcut yapılaşmaya göre geçirilerek plan tadilatı yapılması konusu, Kırklareli’ de Tır ve Kamyon Parkı bulunmadığından acil olarak bu sıkıntının ortadan kaldırılması gerekmekte olduğundan söz konusu B.Meclis Kararı’nın iptal edilerek, 427 Ada 33 No’lu Parsel’de Tır ve Kamyon Parkı olarak Plan tadilatının yaptırılması, Meclisin Oy Birliği İle karar verdiği Konular oldu. (Selçuk Vurucu)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here