Belediye Meclisi sorunlara çözüm arayacak

9
Kırklareli Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısını bugün saat 14.00’te
Belediye Başkanı Av. Cavit Çağlayan’ın başkanlığında gerçekleştirecek.

HABER MERKEZİ

Kırklareli Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada genellikle vatandaşlara ait müracaatların görüşüleceği toplantının gündemi şu şekilde açıklandı:
“1. Şehrimiz Haşim Peksöz Caddesi’nde Parkmetre Uygulaması’na geçilmesi ile ilgili Çeşitli İşler Komisyon Raporu’nun görüşülmesi.
2. Mermercilik hizmeti veren atölyelerin toplu bir yere taşınması ile ilgili İmar ve Çeşitli İşler Komisyonları Raporu’nun görüşülmesi.
3. S.S. 60 no’lu Şehir içi Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi hattının güzergah ve saat ayarlaması ile ilgili Çeşitli İşler Komisyon Raporu’nun görüşülmesi.                                                                            
4. Mülkiyeti Belediyemize ait arsanın satışı ile ilgili konunun görüşülmesi.
5. Taksi duraklarında çalışan taksilere verilecek belge ücretlerinin tespiti.
6. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlara verilecek belge ücretlerinin tespiti.
7. Gaziler Derneği’nin talebi olan Şehir Mezarlığı’nda Gazilere yer tahsis edilmesi ile ilgili İmar Komisyonu ve Çeşitli İşler Komisyonu Raporu’nun görüşülmesi.
8. Fiber Optik Alt Yapı Protokolü yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi.
9. Yangın tehlikesine karşı riskli bölgelerin tespiti ve hidratlar ile ilgili konunun görüşülmesi.
10. Vatandaşlar tarafından Belediye Meclisi’ne yapılan müracaatların görüşülmesi.
11. Resmi Kurum ve Kuruluşlarca Belediye Meclisine Yapılan Müracaatların görüşülmesi.
12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait konuların görüşülmesi.
02.11.2010 Kasım ayı olağan Belediye Meclis toplantısından havale edilen konulara ait Komisyon Raporları’nın görüşülmesi.
* Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisi’ne Yapılan Müracaatlar:
– Haluk Ünal: Kırklareli Merkez, Karakaş Mahallesi, Sungurbey Caddesi, Kadastro 1354 Ada 12 Parsel no’lu taşınmaz ile ilgili olarak, 18.10.2010 tarihli İmar durumunda, yapılaşma  nizamı BL-5 ve BL-4 olarak belirtilmiş olup, BL-4 olan yapılaşma nizamı 40 m2’lik bir alan kapladığından, bahse konu parselin tamamının BL-5 olarak plana işlenmesi talebi.
– Servet Altınelli: Kırklareli Merkez, Karacaibrahim Mahallesi, Kadastro 1752 Ada 3 Parsel no’lu taşınmaz ile ilgili olarak, Şehir İmar Planında Konut Alanı olarak görünen parselde mevcut bulunan yüzme havuzunda tadilat yapılabilmesi için, bahse konu parselin Plana Spor Tesisleri Alanı olarak işlenmesi talebi.  
– Şaban Doğan ve Hissedarları: Kırklareli merkez, Karakaş (İstasyon) mahallesi, 1438 ada 13 ve 1421 ada 7 parseller ile ilgili olarak; 1438 ada 13 no’lu parselin doğusundan geçen yol, güneyden gelen yol ile devamlılık sağlıyor olsa da aynı doğrultuda olmadığından, 1438 ada 13 parselin  güneyinden geçen parselin istikametini değiştirmeden devam etmesi ve batıdan geçen yolun, 13 no’lu parselden giden parça kadar kapanarak, takas ile verilmesi, parsele uygun bloğun işlenmesi, etrafındaki yapılaşmaya uygun olması açısından işlenen bloğun ticari + 5 kat olarak Plana işlenmesi talebi.
*  Resmi Kurum ve Kuruluşlarca Belediye Meclisi’ne yapılan müracaatlar:
– Yayla Mahallesi Muhtarlığı: Kırklareli Merkez, Yayla Mahallesi sakinleri tarafından, bahse konu Mahalle’de 18. Madde Uygulaması yapılarak, tarla vasıflı tapuların arsa vasfına çevrilmesi talebi.
– Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Kırklareli İşletme Müdürlüğü: Kırklareli Merkez, AG+YG Yer altı Elektrik Şebekesi tesis işinde Şehir İmar Planı’nda DM3-TR 19 ile gösterilen, halen Sungurbey Camii önüne yapılması önerilen monoblok beton köşk trafo binası, Cami’nin ana giriş kapısının önünde olması ve cemaatin toplu olarak giriş ve çıkışlarına engel olması ile Cami’nin  genel görüntüsünü etkilediğinden, yolun karşı tarafındaki durağın yanındaki boş alana koyulabilmesi için gerekli Plan Tadilatının yapılması talebi.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.