Belediye Meclisi Pazartesi günü olağanüstü toplanıyor

16
Belediye Meclisi Pazartesi günü olağanüstü toplanıyor

Kırklareli Belediye Meclisi 5 Aralık tarihinde düzenlediği olağan toplantısının ardından yeni bir kararla, 28 Aralık Pazartesi günü olağanüstü olarak tekrar toplanacağını duyurdu.

Saat 14:00’ da gerçekleşecek olağanüstü gündem 3 maddeden oluşuyor. Bu maddeler sırasıyla; ilimiz merkez, Karacaibrahim (Pınar) Mahallesi, 1818 no’lu imar adasında bulunan Park Alanı’nda plan tadilatı yapılması konusu; ilimiz merkez, Kocakasaplar Mevkiinde bulunan Hafriyat Döküm Sahası’nın 1/5000 ölçekli Nazım Imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Planı’nın yapılması konusu; 04/02/1924 günlü, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 16/06/2004 günlü, 5189 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle eklenerek 35. maddesi, Anayasa Mahkemesi’nin 01/10/2009 günlü, E. 2006/129, K. 2009/121 sayılı kararla iptal edildiğinden, belediye sınırları dahilinde bulunan Baz istasyonları ile ilgili konulardan oluşuyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here