Belediye Meclisi bugün toplanacak

11
Kırklareli Belediye Meclisi 2011 yılı Aralık ayı meclis toplantısı bugün saat 14.00’da yapılacak.
HABER MERKEZİ
Kırklareli Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aralık ayı Belediye Meclisi’nde şu maddeler görüşülecek;
1. Bilirkişi seçimi.
2. Nilüfer Belediyesi ile kardeş kent ilişkisi kurulması ile ilgili konunun görüşülmesi.
3. AB Alt yapı ve kültür Projeleri  ile ilgili konunun görüşülmesi
4. Norm Kadro fazlası işçi kadrolarının iptali.
5. Dolu İşçi kadrolarında unvan değişikliği yapılması.
6. Norm kadro fazlası memur kadrolarının iptali.
7. 27/11/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye norm kadro değişikliğine göre oluşturulan ilave memur ve işçi personel kadrolarının ihdas edilmesi.
8. 5620 sayılı Kanun gereği 2012 yılı geçici iş pozisyonunun görüşülmesi.
9. Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık bertaraf tesisleri tarifelerinin tam maliyet hesabına göre belirlenmesi ile ilgili Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
10. Şehiriçi Yolcu taşımacılığı yapan araçlara verilecek belge ücretlerinin  belirlenmesi.
11. Ödenek aktarılması ile ilgili konunun görüşülmesi.
12. Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisine Yapılan Müracaatların görüşülmesi. 
13. Resmi Kurum ve Kuruluşlarca Belediye Meclisine Yapılan Müracaatların görüşülmesi.
14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait konuların görüşülmesi.
15. 01/11/2011 KASIM AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDAN HAVALE
16. EDİLEN KONULARA AİT KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
A-Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisine Yapılan Müracaatlar.
a.Samiye SAVAŞ : İlimiz merkez, Karacaibrahim mahallesi, Kadastro 1728 ada 19 parsel no’lu  taşınmazdaki yapılaşmanın mevcut haliyle, şehir imar planına işlenerek, plan tadilatı yapılması talebi.
B- Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait konular.
b. İlimiz Merkez, Pınar mahallesi, Kadastro 1710 ada 6 no’lu parselde Şehir imar planında bulunan Trafo yerinin, 1709 adanın batı cephesinde bulunan Park alanının güney cephesine  taşınacak şekilde şehir imar planına işlenerek, Plan tadilatı yapılması konusu. 
c. İlimiz merkez Karahıdır mahallesi, Kadastro 608 ada 48, 53, 54 v3 67 no’lu parseller ile ilgili olarak, cephe verdiği 924’ncü sokak’taki İmar hattının düzeltilmesi konusu.
16. Dilek ve Temenniler. (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here