Belediye Başkanı Cavit Çağlayan’ın Insan Hakları Günü mesajı

16
Belediye Başkanı Cavit Çağlayan’ın Insan Hakları Günü mesajı

10 Aralık Dünya Insan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kırklareli Belediye Başkanı Cavit Çağlayan bugünün, insan haklarını ilk kez uluslararası düzeyde kapsamlı bir biçimde tanımlayan Insan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün yıldönümünde; insan haklarının, bireylerin doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlükler bütünü olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Günümüzde evrensel değerler olarak nitelenen bu hak ve özgürlükler onurlu bir yaşamın vazgeçilmez öğeleridir. Bu anlayışı benimseyen ülkemiz, ‘Insan haklarına saygı’ ilkesini anayasal güvenceye kavuşturmuş ve Cumhuriyet’in değiştirilemeyecek niteliklerinden biri olarak kabul etmiştir. Insan hakları sorunlarının aşılması, toplumun temel taşı olan bireylere hak ettikleri yaşam koşullarının sağlanması ve terör örgütlerinin kökünün kurutulması için tüm insanlığın ırk, din, dil, mezhep gözetmeden yapıcı-ortak bir savaşım vermesi, provokatörlerin topraklarında barınmalarına izin vermemesi gerekmektedir. Insan haklarına saygı, siyasal ve toplumsal kültürümüzün yerleşik bir boyutu durumuna gelmeli ve bu durum hepimizin ortak amacı olmalıdır.

Bu amaca ulaşmamız insan hakları bilincinin aşılanmasıyla olanaklıdır. Insan haklarına dayalı, eksiksiz işleyen bir hukuk devletinin özü, kamuoyunun desteği ve yurttaşların haklarına sahip çıkmakta göstereceği kararlılıkta yatmaktadır.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here