“Bedelini yatırmayanların belgeleri Nisan Ayı sonunda geçersiz olacak”

20
Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 Sayılı Resmi Gazete ile Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. ve 15. Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.12.2013 Tarihli ve 7664 Sayılı Kararı yayınlandığı belirtildi.

HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 Sayılı Resmi Gazete ile Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. ve 15. Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.12.2013 Tarihli ve 7664 Sayılı Kararı yayınlandığı belirtildi.
Yayınlanan karar ile ilgili olarka yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;
* Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in15. maddesi çerçevesinde, 2014 yılında geçerli olacak Satış Belgesi Bedelleri ile Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi Bedeli’nin aşağıdaki şekilde belirlenmesine.
1- Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil Alkol/Metanol Toptan Satış Belgeleri: İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 2.200 TL, Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için 3.300 TL, İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 900 TL, Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için 1.320 TL.
2- Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri; İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 220 TL, İlçe merkezlerinde 150 TL, Diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 50 TL.
3- Açık İçki Satış Belgeleri; İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 900 TL, İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 350 TL.
4- Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi; İl merkezlerinde ve Büyükşehir Belediyesi’ne dahil ilçelerde 2.200 TL, İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 2.000 TL.
* Tütün mamulü ve alkollü içkilerin birlikte satışına izin veren tütün mamulü ve alkollü içki perakende satış belgeleri ile tütün mamulü ve alkollü içki toptan satış belgeleri için yukarıda belirtilen bedellerin iki katının tahsil edilmesine.
* Satıcıların, bu bedelleri en geç 31 Mart 2014 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Kurum Sicil Numaraları’nı beyan etmek suretiyle Kurumumuz hesabına yatırarak belge sürelerinin uzatılması talebinde bulunmalarını.
* Belirtilen süre içinde Satış Belgesi Süre Uzatım İşlem Bedelleri’ni yatırmayan satıcıların belgelerinin Nisan Ayı sonunda geçerliliğini yitireceğini, süre uzatım işleminin sona ermesini müteakip ürün satın alamayacaklarını ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecbur olduklarını, 31 Mart 2014 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyete devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları gerektiğini. İlk defa satış belgesi talebinde bulunacaklardan da aynı bedellerin tahsil edilmesini ve bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını oy birliği ile kabul etmiştir.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here