Baz istasyonu kurulurken artık belediyeden izin ve ruhsat alınacak

23
Baz istasyonu kurulurken artık belediyeden izin ve ruhsat alınacak

Aralık ayı olağan toplantısını bu ayın 5’inde gerçekleştiren Kırklareli Belediye Meclisi, dün ise 3 maddelik bir gündemle olağanüstü olarak toplandı.

Saat 14:00’da Belediye Başkanı Cavit Çağlayan başkanlığında toplantı salonunda gerçekleşen gündeme, Mithat Sazara ve Tülay Peker mazeretli olarak katılamadılar. Mazeretlerin oy birliğiyle kabulünden sonra gündeme geçildi.

Ilk madde Kırklareli merkez, Karacaibrahim Mahallesi, 1818 nolu imar adasında bulunan Park Alanı’nda plan tadilatı yapılması konusuydu. Başkan Çağlayan 4 hisseli olan bu alanın Idare Mahkemesi’nde süren davasında, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı alması neticesinde bir an önce sonuçlanması için maddenin gündeme alındığını belirtti. Başkan Çağlayan, “Eğer yılbaşı öncesi bu konuları olağanüstü toplantı yaparak gündeme almasaydık süreç uzayacaktı.

Bu madde de 5 Ocak tarihinde gündeme gelecek ve dolayısıyla karar Şubat ayına sarkacaktı.” dedi. Maddenin incelenmesi için Imar Komisyonu’na havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Ikinci madde, Kırklareli merkez Kocakasaplar Mevkii’nde bulunan Hafriyat Döküm Sahası’nın 1/5000 ölçekli Nazım Imar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama Imar Planı’nın yapılması konusuydu.

Başkan Çağlayan, Dereköy yolu üzerinde eski çöp yeri olarak nitelendirilen bölgenin şu anda Belediye’nin Hafriyat Alanı olarak kullanıldığını söyledi. Madde oy birliğiyle Imar Komisyonu’na havale edildi.

Olağanüstü gündemin son maddesi ise; 04/02/1924 günlü, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 16/06/2004 günlü, 5189 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle eklenen ek 35. maddesi, Anayasa Mahkemesi’nin 01/10/2009 günlü, E. 2006/129, K. 2009/121 sayılı kararla iptal edildiğinden, Belediyenin sınırları dahilinde bulunan Baz istasyonları ile ilgili konuydu.

Başkan Çağlayan maddeye yönelik olarak şu açıklamaları yaptı: “Bilindiği üzere baz istasyonlarının kurulması ile ilgili yetki daha önce Türk Telekom’daydı. Bu kurulumların ruhsata ve Belediyelerden izin almasına gerek olmadığına dair bir madde vardı. Bu maddeye itiraz etmek üzere açılan bir dava sonucunda Anayasa Mahkemesi, maddenin kaldırılmasına karar verdi. Zaten mantıken de baz istasyonlarının kurulmasında ruhsat ve belediyeden izin alınması gerekir. Anayasa Mahkemesi doğru bir karara varmış. Bu konuyla ilgili düzenlemelerin Imar Komisyonu’nda yapılması gerekiyor.” Konuşmanın ardından konu oy birliğiyle Imar Komisyonu’na havale edildi.

Aralık ayı olağanüstü meclis toplantısının sonunda Başkan Çağlayan, yaklaşan yeni yıl sebebiyle, “Hepinizin yeni yılı şimdiden kutlu olsun. Ailenizle birlikte mutlu bir yıl geçirmenizi temenni ederim. Ayrıca ticaret erbaplarımıza yeniyılda bol kazançlar, çalışanlara da güzel bir yıl dilerim.” diye konuştu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here