Başkan Hacı; “2023 yılındaki Avrupa Kenti Babaeski’yi hepimizin katkıları ile yaratacağız”

12
Başkan Hacı; “2023 yılındaki Avrupa Kenti Babaeski’yi hepimizin katkıları ile yaratacağız”

Babaeski Kaymakamlığı Yazı Işleri Müdürlüğü’nce “Babaeski 2023 Vizyonu” konulu üç bölümden oluşan bir toplantı düzenlendi. Babaeski Kaymakamı Mustafa Demir, tüm katılımcılardan ilçenin gelişimine yönelik projeler hazırlamalarını istedi. Babaeski Belediye Başkanı Av. Abdullah Hacı da, “2023 yılındaki Avrupa Kenti Babaeski’yi hepimizin katkıları ile yaratacağız” dedi.

Belediye Tansa Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Mustafa Demir, Belediye Başkanı Av. Abdullah Hacı, Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Gülnur Eti Içli, Alpullu Belediye Başkanı Ahmet Durgun, Büyük Mandıra Belediye Başkanı M.Şükrü Çölgeçen, Il Genel Meclisi Üyeleri Alaattin Ergin, Hüseyin Taşkın, Kamu Yararına çalışan Sivil Toplum Örgütlerinin Temsilcileri, Mesleki Kuruluşlar ve Kamu Kuruluşların 1’inci derecede yetkili amirleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Mustafa Demir, “Ilçemizde 29 köy, birisi Ilçe merkezinde olmak üzere 5 belediyeden ibaret 34 yerleşim merkezi bulunmaktadır.

Köy ve kasabalarda toplu yerleşim esastır. Devlet-Halk diyaloğu gayet iyidir. Halk devlete karşı saygılı olup, yasal çerçeve içinde hakkını arar. Ilçemiz, Yerel Gündem–21 üyesidir. Ilçemizde 53 adet dernek, 4 adet vakıf bulunmaktadır” dedi. Kaymakam Demir, ana başlıklar ile belirlediği konuşmasını sinevizyon eşliğinde, ilçenin genel olarak tanıtılmasını, mahalli idarelerin durumunu, asayiş ve güvenlik durumunu, yürütülmekte olan belli başlı çalışmaları, yatırım faaliyetlerini, önerileri ve suyun önemini anlattı.

Belediye Başkanı Av. Abdullah Hacı ise konuşmasında şunları kaydetti.

“Bugün burada 2023 yılında görmek istediğimiz, gelecek nesillere Babaeskili olmalarından, Babaeski’de yaşamaktan zevk alacakları bir “Avrupa Kenti Babaeski’yi ” yaratmak için neler yapılabileceğini, hangi alanlara öncelik verileceğini, Babaeski’nin temel sorunlarını, güçlü ve zayıf yönlerini, Babaeski’de yaratılabilecek fırsatları, Babaeski’yi tehdit eden temel unsur konular hep birlikte görüşmek, tartışmak için toplandık. Gelişen dünyayla birlikte yönetim anlayışının yerini artık yönetişim almıştır. Bunun ilçemizde gerçekleşmesi için başta Babaeski’de ve Babaeski dışındaki hemşerilerimiz olmak üzere sivil toplum kuruluşları kamu kurum ve kuruluşlarıyla el ele vererek ilçemizin kalkınması için birlikte çalışacağız. Ben inanıyorum ki bu toplantı bir başlangıç olacak ve bundan sonra gerçekleştireceğimiz toplantılar ile Babaeskimiz için çok güzel projeler, fikirler ortaya çıkacaktır. Ilçemize yakışan bu anlamlı çalışma, ‘ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma’ ülküsünün önemli bir kilometre taşıdır. Hedefimiz 2023 yılında Babaeski’mizin altyapıdan üst yapıya, eğitimden sağlığa, kültürden sanata tüm alanlarda sorunlarını çözmüş, küresel bazda gelişmiş, dünya ölçeğinde örnek teşkil eden bir Avrupa kenti hüviyetiyle var olmasıdır. Bizler nasıl ki kadere inanmakla birlikte geleceğe dair kariyer planları yapıyor, bu planlara ulaşmak için çaba sarf ediyorsak kamu kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının da planlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri, günübirlik kararlardan uzak kalıcı politikalar, uygulamalar, gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Gelecekte bizleri yeni bir dünya beklemektedir. Bu yenidünyanın; ithalatımızdan ihracatımıza, ticaretimizden, istihdamımıza, ulusal ve uluslararası güvenliğimizden sofradaki ekmeğimize kadar bizlere çeşitli yansımaları olacaktır. Dünyada geldiğimiz yeri kaybetmememiz, mevcut durumumuzu korumamız ve üzerine yeni şeyler ekleyebilmemiz için; dünyanın nereye gittiğini, dengelerin ne şekilde değiştiğini bilmemiz gerekmektedir. Yerel yönetimlerin "sadece kendi yerel hizmetlerimizi yaparız, daha ötesi bizim vazifemiz değildir" gibi bir mantık taşımaları şüphe yok ki çok yanlış bir tutum olacaktır. Zira bütün planlarımızı, hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı ve bilhassa vizyonumuzu uluslararası düzeyde tutmamız gerekir. Ülkemiz gelişirken bir yandan da üstlendiği sorumlulukların ağırlığı daha da artmaktadır. Bu anlamda tüm kurumlarımız bu süreçlere ne kadar hazırlıklı olurlar ve içinde yer alırlarsa, topyekûn kalkınma ve ilerlememizde o ölçüde başarılı olacaktır. Yeni sorunların oluşacağı bu dünyaya; yeni hedefler ve yeni açılımların kazandırdığı sağlam bir duruşla ve ufuklu bir vizyonla cevap verebilmek gerekmektedir Değişimi yakalamak, gelişmelerin önünde olmak; kısaca, insanımızın en önemli ihtiyaçlarından biri olan ‘sürdürülebilir gelecek vizyonunu oluşturmak için Babaeski 2023 Yılı Vizyon çalışmalarını alternatif çözümler üreterek, beyin fırtınası yaparak gerçekleştireceğiz. Küreselleşme denilen dalganın üzerinde kalamayan ülkeler bu yeni sistemde rekabet güçlerini, kültürel zenginliklerini, siyasi bağımsızlıklarını, özgüvenlerini kaybediyorlar. Oysa geleceğimizin patronu olabilmek için değerler, toplum ve teknolojideki değişimleri anlayabilmemiz, jeopolitik, ekonomik ve çevresel sorunları çözümleyecek şekilde kendimizi donatmamız, kapasitemizi güçlendirmemiz gerekiyor.

Babaeski halkı yolda kaldırımda yürürken, arabasıyla asfaltta ilerlerken, bir parkın yanından geçerken, içinde dolaşırken, çarşıda gezerken, çevresine baktığında karşılaşacağı manzarada, nefes alırken, hayal kurarken, spor yaparken çağdaş dünyanın parçası bir Avrupa kenti Babaeski’de evrensel değerleri içinde hissetmeli ve yaşamalı. Avrupa Birliği Ülkeleri; şehirlerindeki kalkınmışlık düzeylerini dengelemek amacıyla 2025 Vizyonu ve konseptini ortaya koymuşlardır. Bu konsept’e göre, Avrupa şehirleri belirledikleri şehircilik standartlarını yakalamak üzere 2025’i kendilerine hedef seçmişler ve bu yolda önemli mesafeler kat etmişlerdir. Bizler de, Avrupa Birliği’nin kapısını aralamış ülkemizin bir ilçesi olarak, AB’nin 2025′ de yakalamayı hedeflediği şehircilik ve yaşam standartlarını, Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla 2023 Vizyonu çerçevesinde yakalamalıyız. Hedefimiz; ilçemizi sadece ülkemiz şehirleri arasında değil, Avrupa Birliği şehirleri arasında ‘Şehircilik ve Belediyecilik Bayrak Yarışı’nda zafere ulaştırmaktır. Babaeski’nin en önemli varlığı tarihi, doğal değerleri ve Babaeski Halkının yaratmış olduğu kültürüdür. Babaeski’mizi Avrupa Kenti yaparken bu değerlerimize de sahip çıkmalıyız. Son günlerde Ülkemizde kamuoyunun yaratmış olduğu geçmiş ve günlük olayları sürekli konuşmaktan sıkılır duruma geldik. Artık enerjimizi ve zamanımızı israf etmemeliyiz. Geleceği düşünerek, planlayarak ve kurgulayarak zamanımızı geçirmeliyiz.

Bu konuda ilçemizdeki tüm kamu ve özel kesim kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, tüm Babaeski Halkına çok önemli görevler düşmektedir. 2023 yılındaki Avrupa Kenti Babaeski’yi hepimizin katkıları ile yaratacağız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here