Başkan Çobanoğlu; “Kamu alacaklarının yapılandırılması esnaf ve sanatkarımız için büyük nimet”

23
* Başkan İbrahim Çobanoğlu, Gazetemiz Genel Koordinatörü Hacer Gökkaya’ya, 11 Eylül 2014 Tarih ve 29116 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla esnaf ve sanatkarların kamuya olan borçlarında sağlan ödeme kolaylığı hakkında açıklamalarda bulundu.
HABER MERKEZİ
Gazetemiz Genel Koordinatörü Hacer Gökkaya ve Yeni Emek Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Faruk Ceylan’ın Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, Dernek, Oda ve STK Temsilcileri’ne yapmış oldukları ziyaretler çerçevesinde Pınarhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Çobanoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.
Başkan Çobanoğlu’nun sıcak ve samimi karşılamasından sonra çay sohbetiyle devam eden ziyarette konu esnaf ve sanatkarların ödeme zorluğuna düştükleri borçlarında sağlanan ödeme kolaylığı konusuna geldi. Başkan Çobanoğlu konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; 
“Kamuoyuna daha önce ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren "6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılması İle bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair Kanun" 11 Eylül 2014 Tarih ve 29116 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Kanunla esnaf ve sanatkarlarımızın kamuya olan borçlanma da ödeme kolaylığı sağlanmıştır.  İlgili Kanun kapsamında borçlarına ödeme kolaylığı sağlanan Esnaf ve Sanatkarlarımızın da, Kooperatiflerimiz takibinde bulunan kredi borçlarına da kolaylık sağlanması hususunda yoğun bir beklenti oluşmuş ve bu hususta gerek yazılı gerekse sözlü olarak çok sayıda bulunulmuştur. Kamu alacaklarının yapılandırılmasına İlişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi ve gerek Merkez Birliğimize gerekse kooperatiflerimize iletilen taleplerin giderek artması, kooperatiflerimiz ortağı esnaf ve sanatkarlarımızın takipteki borçlanmada ödeme kolaylığı sağlanması için bir düzenleme yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Merkez Birliğimizce yapılan ve kooperatiflerimizce uygulanacak düzenlemeyle kooperatif ortağı esnaf ve sanatkarlarımıza, gecikme faizleri nedeniyle artan borçlarını ödeyebilme imkanı sağlanmakla birlikte aynı zamanda kooperatiflerimizce uzun süredir tahsil edilemeyen alacakların bir an önce tahsil edilebilmesi ve bu sayede takip oranlarının da düşürülmesi sağlanmış olacaktır.
24 Eylül 2014 tarihi İtibariyle Merkez Birliğimizce uygulamaya konan bu düzenlemeye göre;
a-) Kredi borcu 30 Nisan 2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce kooperatif takibine intikal eden ( icra takibi başlatılmış olsun veya olmasın) ortakların 31 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar kooperatife başvurmaları halinde;
Kooperatif takibindeki asıl alacak tutarına (Bankaca kooperatif blokeli ve mevduat hesaplarından alınan tutarlar, icra masraftan vs.) hiçbir gecikme faizi hesabı yapılmayacak olup;
1- Borç (utan defaten ödenmek İstendiği takdirde faizsiz tahsil edilecektir.
2- Borcun 6 aya kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde, asıl alacak tutarına taahhüt tarihinden itibaren %6 faiz oranı Üzerinden 6 aylık basit faiz hesaplanacak ve asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz tutarı toplamı (yapılandırmaya esas borç tutan) 6 eşit taksitte tahsil edilecektir.
3- Borcun 12 ay’a kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde, asıl alacak tutarı taahhüt tarihinden itibaren %12 faiz oranı üzerinden 12 aylık basit faiz hesaplanacak ve asıl alacak tutan ile hesaplanan faiz tutarı toplamı (yapılandırmaya esas borç tutarı) 12 eşit taksitte tahsil edilecektir.
4- Borcun 18 ay’a kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde, asıl alacak tutarına taahhüt tarihinden itibaren %18 faiz oranı üzerinden 18 aylık basit faiz hesaplanacak ve asıl alacak tutan ile hesaplanan faiz tutan toplamı (yapılandırmaya esas borç tutarı) 18 eşit taksitte tahsil edilecektir.
b-) Kredi borcu, 01 Mayıs 2014 (bu tarih dahil) – 24 Eylül 2014 (bu tarih hariç) tarihleri arasında kooperatif takibine intikal eden (icra takibi başlatılmış olsun veya olmasın) ortaklar ise yapılandırmanın defaten ödemeye İlişkin 1’İnci maddesindeki düzenlemeden faydalanabilecek olup, talep edenlerin takibe intikal eden asıl alacak tutarını (Bankaca kooperatif  blokoli veya mevduat hesaplarından alınan tutarlar, icra masraftan vs.) başvuru süresi içerisinde (24 Eylül 2014-31 Ekim 2014 tarihleri arasında) defaten ödemeleri durumunda kendilerinden herhangi bir gecikme faizi tahsil edilmeyecektir.
Uygulamada Dikkat edilecekl Hususlar:
– Yapılandırma talebi ortaklardan yazılı olarak alınacaktır.
– Kooperatif gerekil görüldüğünde icra nezdinde taahhüt alabilecektir.
– Yapılandı rinaya esas tutar; kooperatifin asıl alacağı olan tutar olup, bankaca kooperatifin blokeli ve/veya mevduat hesaplarından alınan tutarlar İle icra masrafları ve sair masraflardan oluşmaktadır.
– Avukat vekalet ücreti kooperatif alacağı olmadığından yapılandırma kapsamında değerlendirilmemiştir. Ancak ortaklara yardımcı olmak amacıyla kooperatiflerimizin Avukatları ile görüşerek vekalet Ücretlerinin düşürülmesi ve/veya ödeme kolaylığı sağlaması hususunda girişimde bulunmaları uygun ve yerinde olacaktır.
– Rehinli veya haczedilen menkul ve gayrimenkul terde satış istenmiş veya bu aşamaya gelinmiş ise ya da borca karşılık araçlarda yakalama gerçekleşmiş ise taksitlendirme işlemleri İcra nezdinde taahhüt almak kaydıyla yapılacak ve haciz veya satış İşleminden vazgeçilecektir.
Taksitlendirme yapılan alacaklarda iki taksit üst üste ödenmediği takdirde yapılandırma İşlemi İptal edilecek ve borcun tahsiline yapılandırma kapsamı dışında, geçerli uygulama dahilinde devam edilecektir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca da uygun görülen bu düzenleme yukarıda belirtilen süre ve şartlar dahilinde uygulandıktan sonra yapılacak ilk genel kurulda genel kurulun onayına sunulacaktır. Borç yapılandırması neticesinde kooperatifçe tahsilinden vazgeçilen gecikme faizi tutarının tespiti için yapılandırılan borçların takip tarihinden yapılandırma tarihine kadarki gecikme faiz tutarlarının güncel gecikme faiz oranı üzerinden hesaplanarak bu dökümlerin ayrı bir dosyada muhafaza edilmesi gerekmektedir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here