*Başkan Arslan, Mayıs ayı tarım takvimini açıkladı

0
*Babaeski Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan,bölge çiftçisini Mayıs ayı dolayısıyla bilgilendirdi.Şahin Arslan Mayıs ayında tarım sektöründe yapılacak kolan çalışmaların neler olacağını açıkladı.
*Mayıs’ta arıcılık
Mayıs ayı tarım takviminde hangi tarım ürünlerinin ve bu tarım ürünlerinin hangi koşullarda bakımının yapılacağını açıklayan Arslan şu bilgileri verdi; ‘’ Nisan ayında yapılan bölmelerin durumları izlenerek fazlalık analar ile öküz kovanlar analandırılır. Yada bazı analar ile yeniden bölme yapılr. Mayıs ayında hava koşullarına, doğal bitki örtüsüne ve kovanların yiyecek durumlarına göre yemleme sürdürülür. Doğal arı istenmiyorsa  ana arı memeleri kesilerek yok edilir. Oğulların bakımına özen gösterilerek, genç çiftleşmiş analar yumurtlamaya kadar izlenmek durumundadır. Gerek duyulan kovanlara, çerçeve durumlarına göre ballık ilave edilir. Uçma delikleri iyice genişletilir ancak havalar serin gidiyorsa uçma deliği normal bırakılır. Seyyar arıcılık yapacak arılar, kovanları taşıyacakları yerleri belirleyerek bölge hakkında iyi bilgi sahibi olmalıdırlar.
*Mayıs’ta Büyükbaş hayvancılık
Büyükbaş hayvanlar tohumlamaya devam edilir. Doğum yapan inekler doğumdan iki ay sonra boğaya verilir. Erkek danalar ve sürüye katılması istenmeyen dişi düve ve danaların vücut ağırlıkları en az 400-450 kg. olduğunda, kasaba gönderilir. Kilo alamayan büyükbaş hayvanlar besiye alınır. Ahır yemlemesinden tamamen mera hayvancılığına geçilir. Meraya çiğ ve kırağının kalkmasından sonra çıkılmalı, hayvanın sakin ve rahat bir ortamda otlaması sağlanmalıdır. Parazit yumurtaları genellikle rutubetli çayır ve meralarda bulunduğundan, buralarda hayvan otlatılmamalıdır. Hayvanlar iç parazitlere karşı ilaçlanmalıdır. Biriken gübreler uzak bir yere götürülür ve satılır. Aylık verim ve sağlık kontrolleri yapılarak kartlara işlenir.
*Mayıs’ta Küçükbaş hayvancılık 
Küçükbaş hayvanların hazırlıkları bitirilerek Mayıs ayının en uygun zamanında kırkma başlanır.  Ay sonunda bütün koyun materyali, dış parazitlere karşı etkin ilaçlarla hazırlanarak banyodan geçirilir. Kırkkımı tamamlanan hayvanlar teker teker elden geçirilerek kasaplık olanlar satılır. Daha önce besiye alınmış kuzular da Mayıs ayında satılır. Ayak iltihabı, şap agalaksi (sütkesen), hayvan sıtması gibi hastalıkların daha çok bu ayda görünmesinden dolayı tedavileri ve aşılarının tamamlanması gerekir.
Kırkım hazırlıkları bitirilip, ayın en uygun bir haftasında kırkıma başlanır (kırkıma önce kısırlardan başlanılmalı, müteakiben şişek ve toklular, daha sonra da sağmallar kırkılmalıdır.)Ay sonunda bütün koyun materyali, dış parazitlere karşı etkin ilaçlarla hazırlanmış banyodan geçirilir.Kırkımı yapılmış hayvanlar teker teker elden geçirilerek, kasaplık olanlar damızlık kadrodan çıkarılıp, satılır. Daha önce besiye alınmış kuzular da bu ayda satılır. Hayvan sıtması,ayak iltahabı, şap agalaksi (sütkesen)gibi hastalıklar bu ayda görülebileceğinden, tedavileri ve yapılmamış aşıları tamamlanmalıdır.
*Mayıs’ta Kümes Hayvancılığı
Mayıs ayında kuluçkahanelerde civciv çıkarılma çalışmaları devam eder. Kümeslerde penceler, havalandırma bacaları, aspiratörler kontrol edilerek rutubetli pis atıklar atılır, yeni kuru altlık serilir, sinek ve zararlılar için gerekli önlemler alınır. Yumurta verimi düşen, piliçleri gelişemeyenler ve erkekler satılır. Kümesler yeni çıkan civcivler için hazırlanır. Yalancı tavuk vebası mücadelesi (burun-göz damla ve adele aşıları) yapılan piliçler yeni kümeslere alınır.
 *Mayısta Çayır- Mera ve Yem Bitkileri 
Hayvanlar merayı bozmayacak şekilde yağışın az, nem oranının düşük olduğu günlerde meraya salınabilir. Mera üzerinde yoğun olmayan doğal bitki örtüsünün mütecanisliğini sağlamak için buğdaygil ve baklagil kombinasyonları gübre takviyesi ile ekilebilir. Meradaki suvatların temizliği, onarımı ve ilaçlanması yapılabilir. Mera üzerinde sütleğen, kofra ve diken gibi yabancı otlarla mekanik ve kimyasal mücadeleler yapılır.
*Mayıs’ta meyvecilik
Yeni ekilmiş bahçelerdeki fidanlar sulanarak ot ve çapası yapılır. Yeşil sürgünlerin budaması yapılır. Mayıs ayının son haftasında, ağaçların gövde ve yaşlı dallarındaki  uyur gözlerden oluşanobur dalların temizlenmesi zorunludur. Sürgün göz aşıları yapılarak meyve ağaçlarında zirai mücadele işleri sürdürülür.
*Mayıs’ta Sanayi Bitkileri ve Sebzecilik 
Ayçiçeklerinde çapalama ve tekleme işleri yapılır. Pancarın ikinci çapası başlar ve bitirilir. Mısırların teklemesi ve çapalaması yapılır. Çeltik ekimi yapılır. Gecikmiş yazlık ekimler yapılır.
Açığa toğum ekim, bakım ve sulaması yapılır. Fideler tarladaki yerlerine dikilerek can suyu verilir. Nisan ayında dikilen fidelerin ot alma, çapalama, sulama ve gübreleme gibi bakım hizmetleri sürdürülür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here