Başbakan’dan Milletvekili Dibek’e cevap

20
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yazılı olarak cevaplaması için TBMM’ye sunduğu soru önergesini konu ile ilgili halihazır bir durum olmadığı için soru önergesini cevaplanamayacağını belirtti.


HABER MERKEZİ

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in soru önergesi şu şekilde olmuştu;
“2 Kasım 2009 Tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek’in açıklamalarına göre, Üst düzey görevlere atama usulüyle ilgili önemli değişiklikler yapılacağı belirtilmiştir. Cemil Çiçek, kamuda genel müdür, müsteşar, müsteşar yardımcısı dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerde bir kısım sıkıntılar olduğunu ifade ederek, burada başarıyı esas alan, hatta özel sektörden de bu görevlerde rahatlıkla istihdama olanak veren bir düzenleme getirileceğini söylemiştir.
Çalışma Bakanı Ömer Dinçer’in, Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde başlattığı diğer bir çalışmaya göre; mevcut memurluk sistemi iki parçalı bir yapıya dönüştürüleceği öngörülmektedir. Düzenleme ile “uygulama memuru” ve “devlet memuru” ayrılacak. Bu kapsamda 657 sayılı kanunda kamuda üst düzey görevlere atanabilmek için 12 yıllık devlet memuriyeti şartı arayan hükmün tamamen kaldırılması söz konusu olacak. Böylece “uygulama memurları”, müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür ve üst kurul üyeleri gibi üst düzey bürokrat olarak da görev alabilecek. Bu statüdeki memurlar hükümetlerle göreve gelip, o hükümetin iktidarı sona erince kendiliğinden görevden ayrılacaklar. Memurların ikili yapıya dönüştürülmesi ile ortaya çıkacak “uygulama memurları” sendikalar tarafından “Hükümet memuru” ya da “siyasi memur” olarak nitelendirilmektedir.
Kamuda genel müdür, müsteşar, müsteşar yardımcısı başta olmak üzere; üst düzey yönetici ataması için yeterince ehil bürokrat yok mudur ki özel sektörden yönetici transfer edilmek istenmektedir?
“Uygulama memuru” ve “devlet memuru” ayrımıyla ortaya çıkacak ikili yapı, memuriyet çatısı altında olan çalışanlarda huzursuzluk yaratmayacak mıdır?
Yasaya göre siyasi partilere üye olması bile yasak olan, tarafsızlığı yasa ile güvence altına alınan memurların, hükümet ile gelip gitmesi memurların tarafsızlığına gölge düşürmeyecek midir?”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu soru önergesine verdiği cevap ise şu şekilde oldu;
“Soru Önergesinde yer alan hususlara dair bu aşamada üzerinde mutabakata varılmış ve hukuki nitelik kazanmış bir düzenleme bulunmamaktadır. Halihazırda bu konuda herhangi bir durum değişikliğine yol açacak ve üzerinde karar alınmış bir taslak olmadığından Önergeye ayrıntılı cevap verilmesine imkan bulunmamaktadır. Kamu personel sistemine ilişkin bir düzenleme tasarlanması halinde kamu kurumlarının değerlendirmeleri de alınarak, ayrıntılı bilgi verilebilmesi mümkün olacaktır”

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here