“Bakanlık tarafından yürütülen iş ve işlemlerin Odalara devri söz konusu değildir”

12
* MHP Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun soru önergesine Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün verdiği cevabında; “Bakanlık tarafından yürütülen iş ve işlemlerin Odalara devrinin söz konusu olmadığını, illerde girişimcilerin tüm hizmetlerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir” dedi.


HABER MERKEZİ
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Girişimcilerin karşılaştıkları bazı sorunlara ilişkin olarak Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün tarafından cevaplanması istemiyle verdiği soru önergesine cevap geldi.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün Ergün tarafından verilen cevapta şunlar kaydedildi:
“2010 yılında kademeli olarak merkezi tüzel kişilik bilgi sisteminin uygulamaya alınma çalışmalarının devam etmektedir. “Çevrimiçi Şirket İşlemleri” Projesi’nin ihale sürecinin tamamlanmış ve projenin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların devam etmektedir. Bu projelerin uygulamaya alınmasıyla birlikte; ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda erişimine imkan sağlayacak merkezi bir veri tabanının oluşturulması, işletmelerin yaşamları sürecinde gerçekleştirilen, yeni şirket kurulumu, çeşitli lisans başvuruları, mali destek ve teşvik başvuruları, çalışanların SSK kayıtları, gümrük işlemleri, vergi beyan ve ödemeleri, iflas başvuruları, unvan değişikliği ve genel kurul bildirimi gibi işlemlerin tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilmesi, onaylanması, arşivlenmesi ile bu işlemlerin gerçek zamanlı izlenebilmesi sağlanmaktadır.
Ayrıca, Odalar tarafından üyelerine verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarının maktu ücretlerde 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yarısından fazla olmamak, nispi ücretlerde bu tutarı aşmamak ve binde beşten fazla  olmamak kaydıyla Oda Yönetim Kurulları’nın teklifi ve Oda Meclisi’nin onayı ile yürürlüğe konulan tarifelerle tespit olunduğunu, Odalarca verilen hizmetin dışarıdan satın alınması halinde ise, satın alınan hizmetin bedeli bu tutarın iki katını geçmemek üzere ücrete eklenerek ilgiliden tahsil edildiğini, odalar tarafından verilen hizmetin sunum süresinin hizmetin niteliğine göre değişebildiğini, organ kararı gerektirmeyen hizmetlerde evrakın tamam olması kaydıyla genellikle aynı gün içerisinde tamamlandığını, organ kararı gerektiren hizmette ise, organların olağan toplantı dönemlerine kadar hizmet süresi uzamaktadır.
Yine, 4484 sayılı kanunla Türk Ticaret yapılan değişiklik sonucunda, Limited Şirketler ile Sanayi Bakanlığı tarafından belirlenen faaliyet alanlarında iştigal eden Anonim Şirketler dışındaki Anonim Şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliği işlemlerinde iznin kaldırılmıştır. Bakanlık tarafından yürütülen iş ve işlemlerin Odalara devrinin söz konusu olmadığını, illerde girişimcilerin tüm hizmetlerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.” (s)

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here