Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek Kodları eklenecek

10
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kırklareli İl Müdürlüğü’nden yapınla açıklamada, Kasım ayından itibaren düzenlenecek olan işverenler tarafından verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, sigortalılara ilişkin meslek kodlarının girilmesi uygulamasının b.aşlatılacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:
HABER MERKEZİ
“Bilindiği üzere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılara ilişkin her ay düzenlenen Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri; 01 Eylül 2012 tarihli ve 28398 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşverenler Uygulama Tebliği’nde belirtilen hususlara göre verilmektedir. 
Diğer taraftan e-bildirge sisteminde yapılan değişiklikle birlikte, aylık prim ve hizmet belgelerine meslek kodları ve meslek unvanları eklenmiştir. Bu itibarla Kasım/2012 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak işverenler tarafından verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, sigortalılara ilişkin meslek kodlarının girilmesi uygulaması başlatılacaktır. Söz konusu uygulamanın kapsamına ilişkin detaylar şu şekildedir: 
– Uygulama özel sektör işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıları kapsamaktadır. 
– Uygulama 7, 19, 22, 25, 42, 43 ve 44 belge türlerine ilişkin olan bildirimleri kapsamamaktadır. 
Ayrıca uygulamanın teknik detaylarına aşağıda yer verilmiştir: 
 Meslek kodu bilgisini ekrandan manüel olarak ekleyecek olan işverenlerimiz, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sigortalı Bilgileri Giriş ekranında yer alan veri giriş alanlarının en sağında “Meslek Kodu” alanını kullanabilirler. Bu alana 6 (altı) rakamdan oluşan kod girilmelidir. Meslek kodlarına ve bu kodlara karşılık gelen açıklamalara bakmak için giriş kutusunun yanında bulunan yeşil büyüteç resmine tıklanabilir. Bu durumda açılacak pencerede, tüm meslek kodları listelenebilir veya meslek koduna ya da açıklamasına göre arama yapılabilir. Bu ekrandan ilgili meslek kodunun solunda yer alan seç bağlantısına tıklamanız halinde ilgili meslek kodu seçilerek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sigortalı Bilgileri Giriş ekranındaki Meslek Kodu giriş alanına atanacaktır. 
 Meslek Kodu bilgisini muhasebe programı kullanarak xml formatında verilerini gönderen işverenlerimiz, programı satın aldıkları firmalara başvurarak güncel yazılımı talep edebilirler. Bu güncel yazılımı hazırlayacak olan yazılım firmaları güncel xsd şemasını E-Bildirge kullanıcı giriş ekranından bilgisayarlarına indirebilirler. Xsd şemasında tanımlamalarda, SIGORTALI elementinde MESLEKKOD attribute alanı görülebilmektedir. 
Meslek Kodu bilgisini excel programı kullanarak xml formatında gönderen işverenlerimiz, MESLEKKOD alanını içeren yeni excel uygulamasını E-Bildirge kullanıcı giriş ekranından bilgisayarlarına indirebilirler. 
Tüm meslek kodları ile meslek açıklamaları listesine https://app.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx internet adresinden ulaşılabilmektedir.”(Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here