Asansörler yıllık bakımdan geçirilecek

8
Kırklareli Belediyesi tarafından Asansör Denetimi konusunda yeterlik kazanmış A tipi Kuruluşlara, belediye sınırları içerisinde yer alan ve belediye tarafından asansör kontrolleri yaptırılacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:
HABER MERKEZİ
“05 Kasım 2011 tarih ve 25058 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik" hükümleri gereğince 01 Ocak 2012  Pazar gününen itibaren Kırklareli Belediyesi sınırları içinde yer alan, tarafımızdan tescili yapılmış 50 adet asansör ve henüz tescili yapılmamış olup tescil işlemlerine başlanmış olan tahmini 1000 adet asansörün (durak sayısı ortalama 5 olan) yıllık kontrolleri aynı yönetmelikte tanımı yapılan "A tipi" akredite olmuş kuruluşlara yaptırılacaktır.
Bu kapsamda asansörlerin 01 Ocak 2012-31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki yıllık kontrol işini üstlenebilecek vasıflara sahip kuruluşların 19 Aralık 2011 tarihi mesai bitimine kadar, sahip olduğu akreditasyonun kapsamı, periyodik kontrol ve muayene konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan mesleki sorumluluk sigortasının uygunluğu, bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı muayene şefi ve muayene personeli sayısı ve periyodik kontrol ücretini belirtmek suretiyle hazırladıkları başvuruları Kırklareli Belediye Başkanlığı’na vermeleri gerekmektedir.
Tarafımıza ulaşan başvurular söz konusu yönetmeliğin 6.maddesi ile değiştirilen 18 Kasım 2008 tarihli Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan kriterler dikkate alınarak değerlendirildikten sonra uygun görülen kuruluş ile, 01 Ocak 2012’den itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere sözleşme imzalanarak ilan edilecektir.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here