“Armağan Barajı risk altında değil”

14
* Kırklareli merkez ilçede bulunan Armağan Barajı ile ilgili olarak gazetemizde yayınlanan “Armağan Barajı Risk Altında mı?" başlıklı haberimize Kırklareli Valiliği’nden açıklama geldi.

HABER MERKEZİ
23 Kasım 2009 tarihli gazetemizde yayınlanan “Armağan Barajı Risk Altında mı?" başlıklı haberimiz ile ilgili olarak Kırklareli Valiliği tarafından yazılı bir açıklamada bulunuldu. DSİ Uzmanlarının kaleme alıp, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığı ile gazetemize ulaştırılan açıklamaya göre; “Armağan Barajının risk altında olmadığı ve kamuoyunun rahat olması gerektiği ifade ediliyor.
Kırklareli Valiliğinin haberimizle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklama şu şekildedir:
“Yapılan inceleme sonucunda; Armağan Barajı ile ilgili çalışmalar 1964 yılında başlamıştır. Üç farklı aks yerinde çalışmalar yürütülmüş olup, sonuç olarak mevcut aks yerinde baraj inşasına karar verilmiştir. Açılan pilot sondajlardan sonra kati proje çalışmaları DSİ Genel Müdürlüğünce yürütülmüştür. Kil çekirdek kaya dolgu tipindeki Baraj 28.07.1997 tarihinde tamamlanmıştır. Baraj yerinde yer yer geçirimli karstik yapıda olan dolomitik kireçtaşları ile kalkşistler yer alır.
Baraj yeri, gövde altında ana kayada projesine göre geçirimsizliği sağlamak amacı ile enjeksiyon çalışmaları 1989 yılında başlamış olup 1997 yılında bitirilmiştir.
Karstik yapıdaki dolomitik kireçtaşlarının ve kalkşistlerde kil dolgulu kesimlerin göl su kotuna bağlı olarak yıkanması sonucu mansapta izlenen kaynaklardan su gelişi olmuştur. Oluşturulan enjeksiyon perdesinde iyileştirme amaçlı 1999-2003 ve 2007-2008 yılları arasında enjeksiyonlar yapılmış olup geçirimsizlik sağlanarak mansapta izlenen kaynaklardan minimum su gelişi sağlanmıştır.
Armağan Barajı enjeksiyon çalışmaları kapsamında 109829 m delgi gerçekleştirilmiş ve 161 kg/m çimento enjeksiyonu yapılmıştır. Enjeksiyon kriterlerine uygun teknik özellikteki çimento, yakın çevredeki çimento fabrikalarından ihale yolu ile temin edilmektedir.
Enjeksiyon çalışmaları gövde altında inşa edilen beton galerilerden yapılmakta olup baraj gövdesi ile ilgisi yoktur İlgili gazete haberinde sözü edildiği gibi baraj gövdesinde çatlama ve bu çatlamadan kaynaklanan su kaçağı yoktur.
Jeolojik nedenlerle geçirimlilik sorunu; oluşumu binlerce yıla dayanan karstik yapıdaki ana kayadan kaynaklanmaktadır. Göl su kotunun yükselmesine bağlı olarak zamanla ana kayadaki kil dolguların yıkanması ile mansapta sürekli olarak gözlem ve ölçümleri yapılan kaynaklarda su artışı beklenmesi olasıdır. Gerekli görüldüğünde iyileştirme amaçlı ilave enjeksiyon çalışmalarının yapılması her zaman muhtemeldir. Kırklareli Armağan Barajı 4. derece deprem bölgesinde yer almakta olup kati proje aşamasında baraj yerine ait deprem risk analizleri yapılmış ve maksimum etkin yer ivmesi dikkate alınarak projelendirilmiştir.” (ş.g.)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here