Araç sahipleri bu uyarıya dikkat

18
Araç sahipleri bu uyarıya dikkat

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Fuat Şeker yaptığı açıklamada; model ve yılı 1998 veya daha eski olup taşıtları mevcut olmayan veya taşıt vasfını kaybeden otomobil kaptı kaçtı, arazi taşıtı motosiklet, minibüs, panelvan motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt sahipleri 5838 sayılı kanunun geçici 2. madde hükümlerinden faydalanabileceğini belirtti.

Başkan Şeker açıklamasında şunları söyledi;

“Taşıtın mevcut olmadığı veya taşıt vasfını kaybettiğinin trafik tescil kuruluşunca kabul edilmesi halinde taşıt sahibine 5838 sayılı kanunun geçici 2 maddesinin 4. fıkra hükmünden yararlanabileceğine dair belge verilecektir.

Trafik ve tescil kuruluşlarınca taşıtın mevcut olmadığının kabul edilmesi için 01/01/2004 tarihinden itibaren taşıtın dosyasında tebliğ edilmemiş trafik idari para cezası karar şartlarının birlikte tespit edilmesi gerekmektedir.

Mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olan taşıtlar için özel vekaletname ile yapılacak olan başvurularda bildirimin bizzat mükellef veli veya vasi tarafından imzalanması gerekmektedir. Trafik Tescil kuruluşlarından belgesi olanlar, belgeyi ekleyecekleri bir dilekçe (ek 14) ile motorlu taşıtlar vergi dairesine başvurarak başvuru tarihi itibarı ile vadesi geçmesine rağmen ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergi asılları ile ödeme süresi başlamış motorlu taşıtlar vergi asıllarının 1/4 ünü ödeyeceklerdir.

Faydalanmak isteyen araç sahiplerinin en geç 31/12/2009 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here