“Ankara’ya yürüyoruz”

5
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Dr. Erol Özkan, ülkeye, halka ve mesleklerine sahip çıkmak için Ankara’ya doğru yürüyüşe geçtiklerini belirterek şunları kaydetti:
HABER MERKEZİ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Dr. Erol Özkan, ülkeye, halka ve mesleklerine sahip çıkmak için Ankara’ya doğru yürüyüşe geçtiklerini belirterek şunları kaydetti:
“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’ye bağlı 24 Odanın yüzlerce biriminden temsilcilerin Türkiye’nin dört bir tarafından, altı ana kol üzerinden başlattığı Ankara yürüyüşümüz devam ediyor. Ankara’ya, AKP İktidarı’nın TMMOB Yasası ile İmar, İskan,  Kültür ve Tabiat Varlıkları ve Çevre Yasaları’nda yapmayı planladığı rant amaçlı değişiklikleri protesto etmeye, örgütsel birliğimizi ve mücadele kararlılığımızı pekiştirmeye, 14 Şubat’ta Ankara’da toplanacak olan TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu’nda buluşmaya gidiyoruz.  İktidarın rant amaçlı politikalarına, serbestleştirme, özelleştirme uygulamalarına, yağma ve talana “dur” demek için yürüyoruz. Tarımsal üretim alanlarımızın yapı ve rant talanına açılmasına karşı mücadele için yürüyoruz. “Kentsel-Kırsal Dönüşüm”, “Afet Alanlarında” veya “Riskli Alanlarda Dönüşüm” görünümü altında kamunun ve halkımızın birikimlerinin imar transferine, hak ve varlıklarının borsalarda heder edilmesine, gasp edilmesine karşı durmak için yürüyoruz. Yerel yönetimlerin yetkilerini siyasi iktidara aktaran ve yurttaşların oylarını çöpe atan rantçı keyfiyeti kabul etmediğimiz için yürüyoruz.   Kâr ve daha fazla kâr uğruna insan yaşamını hiçe sayarak iş cinayetlerine yol açan politikalara karşı işçi sağlığını, iş güvenliğini ve insanca yaşamı savunduğumuz için yürüyoruz. Mühendislik mimarlık, planlama hizmetlerinin kamusal ve nitelikli bir hizmet olarak topluma ulaşmasını engellemeye çalışan girişimlere karşı mücadele için yürüyoruz.  Mühendislik mimarlık, planlama alanlarında taşeronlaşmaya ve tekelleşmeye hayır demek için yürüyoruz.  Serbest çalışan mimar, mühendis, plancıların haksız rekabete ve işsizliğe sürüklenmesini kabul etmediğimiz için yürüyoruz. İş başındaki iktidarın rant projeleri önünde engel olarak gördüğü örgütümüzü parçalayıp, işlevsizleştirme projesini boşa çıkarmak için yürüyoruz. Taşeronlaştırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, grev yasaklarına karşı direnen işçilerle, kamu çalışanları ile dayanışma için yürüyoruz. Ülkemizi gericiliğin dogmatizmiyle ortaçağ karanlığına döndürmek isteyenlere, vahşi kapitalizmin kar hırsıyla tüm insani değerleri yok etmek isteyenlere karşı, aydınlığa taşımak için yürüyoruz.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here