Amatör su ürünleri avcılığı yapanlar

11
Bu tarihlere dikkat!
HABER MERKEZİ 
Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Amatör Balıkçılığın; maddi kazanç sağlanmaksızın, kurallar çerçevesinde, sadece spor ve dinlenme amacıyla iç sular ve denizlerde yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliği olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
“Amatör balıkçılık insanlar arasında arkadaşlık bağlarını, saygıyı ve doğa sevgisini güçlendirir. Amatör (Sportif) amaçlı Su Ürünleri Avcılığı’nı düzenleyen  2/2 No’lu tebliğ 01 Eylül 2008-31 Ağustos 2012 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.
* 13 kilometrelik kısımda Amatör Balıkçılık yasak
Alabalığın 01 Ekim-31 Mart, Sudak’ın 15 Mart-30 Nisan, Tatlısu Levreği’nin 15 Mart-30 Nisan, Turna’nın 15 Aralık-31 Mart, Sazangiller ve diğer balık türlerinin 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında avlanması yasaktır.
Ahmetbey ve Dokuzhöyük göletleri ile Kazandere,Akgöl,Pabuçdere ve Velikadereler de  amatör avcılık dönem boyunca, Kofçaz ilçemiz Değirmendere-Kocadere arası 21 Km.lik kısım ile Demirköy ilçemiz Semersırtı Mevkii çıkış noktasından Topukdere ile Yavuzdere’nin birleştiği yere kadar olan 13 km.lik kısımda avcılık dönem boyunca yasaktır.
* Bir günde belirli kilo ve boyda balık tutulabilecek
Bir günde en fazla Alabalık’tan 3 adet, Sazan’dan 10 adet, Tatlı Su Levreği’nden 5 kilogram, Sudak’tan 10 adet, Turna’dan 10 adet tutulabilir. (Adet miktarı her türün ayrı, ayrı avlanabileceği miktar olmayıp gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır.) Alabalık’ın 20 cm., Sazan’ın 40 cm., Sudak’ın 26 cm., Turna’nın 40 cm., Tatlı Su Levreği’nin ise 18 cm’den daha küçük boylarının tutulması yasaktır.
* Balık avlarken kurallara uyulmalı
Amatör Avcılık üzerinde en çok 3 iğne bulunan 4 olta takımı ile yapılır. Ancak, Alabalık avında iki olta takımında ikişer iğne bulunabilir.  Bunların dışındaki her türlü avlanma vasıtalarının (Küspeli olta, Parakete, Sualtı Tüfeği, Zıpkın, Pinter ve Sepet gibi tuzakların) kullanılması yasaktır. Ayrıca Olta ucuna Tırıvırı veya Paraşüt ağı takılarak avlanmak yasaktır. İç sularda boyu 7.5 metre üzerindeki teknelerle Amatör balıkçılık yapmak yasaktır. 1 kilometrekareden küçük göl ve göletlerde ise motorlu motorsuz her türlü tekne ve bot ile avlanmak yasaktır. Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallerinde bulundurulması yasaktır. Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması ve bent yöntemiyle avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır
* Amatör Balıkçılık’ta avlanmış her türlü su ürünü satılamaz 
İlgililerin talepleri halinde İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri’ne başvurarak “Amatör Balıkçı Belgesi” alınabilecektir. Orman içi sularda Amatör Balıkçılık yapacakların Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli teşkilatından “Orman İçi Sularda Dönem Boyu Balık Avlama İzin Belgesi” veya “Günlük Avlanma Fişi” alması zorunludur. Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı madde, karpit, sönmemiş kireç, balıkotu vs.’nin amatör avcılıkta kullanımı ve av mahallinde bulundurulması yasaktır.
Amatör Balıkçılık kurallarını düzenleyen 2/2 Numaralı Tebliğ kurallarına aykırı olarak avcılık yapan kişilere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 36. maddesinin a-5 bendi gereğince 2011 yılı için 230 bin TL. İdari Para Cezası düzenlenmekte ve su ürünlerine el konulmaktadır. Yapılan denetimler esnasında  balık avcılığı yapan kişinin bu faaliyetini ticari olarak yaptığı (Ağla avcılık gibi) tespit edilirse;  1380 Sayılı Su ürünleri Kanununun 36/h bendi gereğince 2011 yılı için 778 bin TL. İdari Para Cezası düzenlenerek, avlanma vasıtaları ile su ürünlerine el konulur. 
* Kurallara uymayanlara yetkililerce idari para cezası kesilecek 
Bakanlığımıza bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük ve Orman Muhafaza Teşkilatı Mensupları, Belediye Zabıtası Amir ve Mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı Muhafız, Bekçi ve Korucular ile Emniyet ve Jandarma Teşkilatı’nın bulunmadığı yerlerde  Köy Muhtar ve İhtiyar Heyeti Üyeleri bu kanunla ve bu kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında Zabıt Varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34. madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek ve hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.