Allah emrettiği için oruç tutarız!

41
Ekranlarını ve sayfalarını hararetle Ramazan programlarına ayıranlar, eğer gerçekten Oruç ayını önemsiyor olsaydılar, orucun farz olduğunu söyleyebilirlerdi. Ama onlar orucun farz olduğunu söyleyemiyorlar, zira orucun farz olduğunu hatırlatmış olsalar, bu farziyet onları başka farzların da olduğu hakikatine ulaştıracaktır. Bu da tamamının uykularını kaçıracaktır

 

Dolayısıyla Ramazan’ı geleneksel bir kültür havası içinde geçiştirmeye çalışıyorlar. Müslümanlar olarak bu tuzağa düşmememiz gerekiyor. Ramazan ayında her şeyden önce orucun farz olduğu hatırlatılmalı ve oruç ile ilgili bütün cümlelerimizde orucun farz olduğu işlenmelidir.
Müslümanlar oruç tutarlar çünkü Allah Müslümanlara oruç tutmalarını emretmiştir. Müslümanlar tıpkı Allah’ın diğer emirleri gibi, ‘Oruç’ emrini de yerine getirirler.
Ramazan para kapısı mı?
Ramazan ayının gelmesiyle, bütün gazeteler ve bütün televizyon kanalları sayfalarını ve ekranlarını Ramazan ayına ayırmaya başladılar. Yıl boyunca her türlü ahlaksızlığın bayraktarlığını yapanlar bile Ramazanla birlikte bir manevi havaya girmeye başladılar.
Onların gerçekten Ramazan ayından bir hisse almaya çalıştıklarını düşünmek fazla saflık olacaktır. Onların derdi çoğunlukla, Ramazan ayında dinin satılabildiği gerçeğidir. Bu günlerde en karlı ticaret; oruç, iftar, sahur ve namaz üzerinden işlediği için sadece para kazanma derdindeler.
Orucu tüm bedenimizle tutarız!
Her yerde yazılıyor, her yerde söyleniyor; Oruç yalnızca bedenin aç bırakılma hadisesi değildir. Her şeyden önce nefsin zincirlenmesidir. Oruç, insan ruhuna yüksek hassasiyet aşılayan bir devrim eyleminin adıdır. Tam anlamıyla zihinsel bir yenilenme ve hatırlayıştır.
Oruç, bedenimizden önce belki ruhumuzu ilgilendiren bir ibadettir. Bize iyilik yapmayı, yumuşak huylu olmayı, yoksullara bakmayı, alçak gönüllü olmayı, acziyetinin farkına varmayı, yetimi korumayı ve ahireti düşünmeyi öğreten bir eylemdir oruç. Kötülükten kaçınmayı ve kötülüğü yasaklamayı, iyiliğe koşmayı ve iyiliği emretmemizi gerektiren bir ibadettir. Bütün yıl unuttuğumuz birçok hakikati tekrar hatırlayabilmemiz için Allah tarafından bize verilen bir fırsat ayıdır Ramazan.
‘İslam beş esas üzerine bina edilmiştir’
Hz. Ömer’in oğlu Abdullah (ra) Peygamber (sav)’ın şöyle buyurduğunu işittim demiştir: "İslam beş esas üzerine bina edilmiştir. Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek (Kelime-i şehadet) namaz kılmak, oruç tutmak, Kâbe’yi haccetmek, Ramazan orucu tutmak." [Buhari, Müslim]
Cibril soruyor, Peygamber cevaplıyor!
Hz. Ömer’in oğlu Abdullah diyor ki: "Babam Ömer İbn Hattab bana şunu anlattı: ‘Ben Hz. Peygamber (sav)’ın yanında oturuyordum. Derken elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah bir adam yanımıza çıka geldi. Üzerinde, yolculuğa delalet eder hiçbir belirti yoktu. Üstelik içimizden kimse onu tanımıyordu.
Gelip Hz. Peygamber (sav)’ın önüne oturup dizlerini dizlerine dayadı. Ellerini bacaklarının üstüne koyduktan sonra sormaya başladı: ‘Ey Muhammed (sav) bana İslam hakkında bilgi ver?
Hz. Peygamber (sav) açıkladı: İslam, Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, namaz kılman, zekât vermen, Ramazan orucu tutman, gücün yettiği takdirde Beytullah’ı haccetmendir.
Yabancı, doğru söyledin diye tasdik etti. Biz hem sorup hem de söyleneni tasdik etmesine hayret ettik. Sonra tekrar sordu: Bana iman hakkında bilgi ver? Hz. Peygamber (sav) açıkladı: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Kadere yani hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmandır. Yabancı yine, ‘doğru söyledin’ diye tasdik etti.
Bu söz üzerine yabancı çıktı gitti. Ben epeyce bir müddet kaldım. Hz. Peygamber (sav): Ey Ömer sual soran zatın kim olduğunu biliyor musun? dedi. Ben: ‘Allah ve Resulü daha iyi bilir’, deyince şu açıklamayı yaptı: ‘Bu Cebrail Aleyhisselam’dı. Size dininizi öğretmeye geldi.’ [Buhari, Müslim]
Hz. Peygamber’in iftar duası
Muaz ibni Zühre (ra) anlatıyor: Bana ulaştı ki, Resulullah (sav) iftar ettiği zaman şu duayı okurdu:
Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum. [Ebu Davud, Savm: 22](milligazete)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.