“Alacağımız kararları gelecek yönetime göre ayarlamalıyız”

20
Kırklareli İl Genel Meclisi Kasım ayı 18. birleşimi, 27 Kasım 2013 Çarşamba günü saat 10.30’da Behçet Şen başkanlığında gerçekleştirildi.
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi Kasım ayı 18. birleşimi, 27 Kasım 2013 Çarşamba günü saat 10.30’da Behçet Şen başkanlığında gerçekleştirildi.
Gündemin ilk maddesinde 5302 Sayılı İl Özel idaresi Kanunu’nun 36. maddesi gereğince; Valilik Makamının 20/11/2013 gün ve 9967 Sayılı Onayı ile İl Özel İdaresi’nde sözleşmeli olarak göreve başlayan personel ile 04/07/2009 tarih ve 27278 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personeli’nin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esasına Dair Yönetmelik çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından Anadolu Üniversitesine yaptırılan 2013 yılı Görevde Yükselme Sınavı sonucunda başarılı olan ve atanan 5 personel hakkında İl Genel Meclisi’ne bilgi verildi. 
Gündemde ikinci madde olarak ise İl özel İdaresinin 21/11/2013 gün ve 9996 sayılı, İlimiz hudutları dâhilinde, belediye mücavir alan ve sınırları dışında kalan yerlerde İl Özel İdaresince verilecek umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına esas içkili yer bölgesinin tespiti teklifinin görüşülmesi. Konuya ilişkin olarak kanun hükmünde yer alan madde ise şu şekilde:
* İçkili yer bölgesinin tespiti
Madde 29: İçkili yer bölgesi, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir.
İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz.
İçkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler
Madde 30: İçkili yer bölgesi;
a) Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,
b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine iki yüz metreden yakın mesafe içinde,
c) Otogar ve otobüs terminallerinde,
d) Resmi ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına yüz metreden yakın mesafe içinde, tespit edilemez.
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamına girmeyen eğitim-öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları ve (a) bendinde belirtilen yerler için mahalli şartlar dikkate alınarak belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından belirli bir mesafe, tayin ve tespit edilir.
* Karar ve krokinin hazırlanması
Madde 31: Tespit edilen içkili yer bölgesi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından karar şeklinde tutanağa geçirilir ve karara adres bilgilerinin bulunduğu tasdiklenmiş ölçekli kroki eklenir.  İmar planının kabulüne karar veren mercilerin veya kişilerin sorumluluğu bulunmamaktadır. İmar planları içkili yer belirlenmesine elverişli değildir”
Kanun maddesi okunulduktan sonra Meclis üyesi Nihat Sağlam konuya ilişkin olarak şunları kaydetti: “ 2009 yılında alınmış bir karar var bu günümüzün şartlarına göre çıkan kanunla yeniden değiştirilip bir yıl boyunca geçerli olmak kaydı ile değiştirelim. Daha öncesinde 4-5 yıl geçerli olacak şekilde yapıyorduk ancak önümüzdeki aylarda seçim var gelecek olan arkadaşlar konu üzerine daha uzun süreli karar alabilirler. Onlarını işini kolaylaştırmak amacı ile bir yıllık bir geçerlilik koyalım” dedi. Diğer Meclis üyeleri de destek vererek kanunun düzenlemesi yönünde oy birliği ile karar verdiler.  (Serkan Koçtürk)   

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here