Afetlere hazır bir Kırklareli için Kentsel Dönüşüm

22
klareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden “Kentsel Dönüşüm” hakkında bilinmesi gereken hususlara ilgili olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:


HABER MERKEZİ
Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden “Kentsel Dönüşüm” hakkında bilinmesi gereken hususlara ilgili olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Kentsel Dönüşümün amacı, Kentsel dönüşümün ilk adımı, Risk tespiti için çoğunluk, Risk tespiti için çoğunluk, riskli binaların tespiti, riskli binaların yıkılması, yapılacak yardımlar, kira ve faiz desteğinden yararlanma, Kentsel Dönüşümle İlgili Kime Danışabiliri konular hakkında basın bildirisi yayınladı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, en önemli hedeflerinden bir olarak şehrimizi çevreyle uyumlu biçimde modern hale getirmek ve ekolojik dengeyi koruyan, çevreye duyarlı yerleşimler oluşturmak. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunla afet meydana gelmeden önce “Afet Riski” gözetilerek tedbir alınması öngörülmüş, böylece meydana gelebilecek afetlerde can ve mal kaybının yaşanmaması hedeflenmiştir.
Afetlere hazır bir Kırklareli için Kentsel Dönüşüm hakkında bilinmesi gereken hususlar şöyledir:
* Kentsel Dönüşüm’ün amacı nedir?
“Ülkemiz, geçtiğimiz yüzyılda 90’a yakın büyük depremde binlerce can kaybına ve milyarlarca zarara uğradı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta deprem olmak üzere afet tehlikelerine karşı 2012 yılında, "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu" nu çıkardı, Kanunla birlikte Kentsel Dönüşüm adeta bir seferberlik haline geldi. Ve afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesi, can ve mal kayıplarını önlemek öncelikli hedef olarak belirlendi. Ayrıca hayat kalitesini artırmak, çevreye duyarlı yerleşimler oluşturmak ve yarınlarda marka şehirleriyle öne çıkan bir Türkiye inşa etmek, kentsel dönüşümün diğer önemli amaçlarını oluşturmaktadır.
* Kentsel Dönüşüm’ün ilk adımı nedir?
Kentsel dönüşüm için öncelikle yaşadığınız binanın risk tespitini yaptırmanız gerekiyor.
*Risk tespiti için çoğunluk gerekiyor mu?
Bina Risk Tespiti yaptırmak için herhangi çoğunluk aranmaz. Kat maliklerinden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile tespit yapılabilir.
* Riskli binalar nasıl tespit edilecek?
Riskli binaların tespiti, maliklerin tapu ve kimlik fotokopisi ile yapacakları müracaat üzerine, Bakanlığımızca lisans verilen ve listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ile www.kentseldonusum.gov.tr adresinde güncel olarak yayınlanan kurum veya kuruluşlarca yapılacaktır.
* Riskli binanın yıkılmasından sonra malikler nasıl anlaşacak?
Riskli binanın yıktırılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazların malikleri tarafından değerlendirilmesi esas olacak ve yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile karar verilecektir.
* Kentsel Dönüşüm’de yapılacak yardım ve destekler nelerdir?
Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ya da riskli binalarda yaşayanlara talepleri doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılacak veya bankalardan kullanılacak konut veya işyeri kredilerine faiz desteği sağlanacaktır. Ayrıca, Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacaktır. Bu katkılarla, yeni yapılacak olan bir bina için %25-30 civarında vatandaş lehinde avantajlı durum söz konusudur.
Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların sahipleri, kiracıları ve ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar, Kanun kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabilir.
* Kira veya Faiz Desteği’nden faydalanmanın şartı nedir?
Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.
* Kentsel Dönüşüm ile ilgili kime danışabilir
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze danışabilir ya da Alo 181 hattını arayabilirsiniz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak, yara sarma yerine yara almama anlayışı ile hareket ederek; “Marka Şehirler, Yaşanabilir Çevre” şeklinde belirlediğimiz vizyonumuza ulaşmak adına verdiğimiz çabalara, Saygıdeğer Kırklareli halkının göstermiş olduğu ilgi ve destek için teşekkürü borç biliyoruz.” (Kadir Sinici)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here